Thống kê GHVN theo giáo phận

 

Thống kê GHVN theo giáo phận

Xem slides xin click tại đây

 

Trong bầu khí của năm thánh 50 năm hàng giáo phẩm Giáo hội Việt Nam, xin giới thiệu slides thống kê GHVN theo giáo phận. Với số liệu được coi là mới nhất, ngày 31.12.2008.

Tư liệu cho mỗi giáo phận gồm có : Hình nhà thờ chính tòa, năm thành lập, dân số thuộc ranh giới giáo phận, số giáo dân, số linh mục giáo phận và linh mục dòng, cùng số tu sĩ nam nữ.

 

 

Chúng ta nhận thấy địa bàn rộng nhất là giáo phận Hưng Hóa, rồi đến Vinh, Kontum, Bắc Ninh và Ban Mê Thuột…

Tỉ lệ giáo dân trong vùng cao nhất là Xuân Lộc 35%, rồi đến Đà Lạt 27%, Bà Rịa 23%, Bùi Chu 17% và Kontum 15%. Tỉ lệ thấp nhất là Lạng sơn 0,3%, rồi đến Quy Nhơn 1,7%, Hải Phòng 2,6%, Mỹ Tho 2,8%, Hưng Hóa 3%  …