Ai đã thi hành ý muốn của người cha? (15.12.2020 – Thứ Ba tuần III Mùa Vọng)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Đức Giê-su kể cho các thượng tế và kỳ mục dụ ngôn sau:

28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”29 Nó đáp: “Con không muốn đâu! ” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây! ” nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? ” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Ai đã thi hành ý muốn của người cha? (15.12.2020)

Tin Mừng hôm nay tiếp sau câu chuyện Chúa Giêsu vào đền thờ giảng dạy đã bị các kỳ mục Do Thái nhòm ngó, hạch sách: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?”. Nhân dịp ấy, Chúa Giêsu đã đưa ra câu chuyện ngắn gọn mà trách mắng, dạy dỗ họ: Một ông chủ có hai người con đều được ông mời đi làm vườn nho cho ông. Người con cả từ chối: “Con không muốn đi đâu, Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi”. Còn người con thứ nhanh nhảu nhận lời “Thưa ngài con đây, nhưng rồi lại không đi”. Đến đây Chúa đã hỏi một câu dễ dàng cho mọi người tự trả lời: “Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?”.

Ai cũng đã trả lời được: Người con đầu! Người con bộc trực, thẳng thắn chối từ vì một lý do nào đấy. Nhưng anh đã được đánh thức nhận ra tình yêu cha, lòng thảo kính mà “hối hận, nên lại đi”. Còn người con thứ tỏ vẻ hiếu lễ, cung kính vâng lời, nhưng rồi vì những ích kỷ, những lợi mình ích riêng mình mà đã bỏ giữ lời hứa, bỏ lòng tôn kính người cha.

Người cha trong câu chuyện trên chính là Thiên Chúa, hai người con là đại diện cho hai lớp người trong nước Do Thái bấy giờ. Trước hết là những người thượng tế kỳ mục. Họ là những người lãnh đạo dân, họ tự hào là người có học, khư khư những cuốn sách luật lệ, Thánh Kinh. Mở miệng là dạy dỗ người ta tuân giữ luật Chúa nhưng việc làm của họ lại đi một nẻo. Họ là lớp người mà có lần Chúa Giêsu đã chê mắng: “Các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào”.

Một lớp người nữa là những thường dân, những người thu thuế, cùng những người tội lỗi, đĩ điếm… Họ bị xã hội khinh chê, ruồng bỏ. Nhưng với ơn Chúa họ đã nhận ra, họ “hối hận” nhanh chóng quay về với nẻo chính đương ngay mà đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Người con đầu đã làm theo ý cha mình hôm nay mặc dù bước đầu đã có lỗi lầm, từ chối người cha. Anh là đại diện cho lớp người tội lỗi nhưng rồi biết hối cải mà được nhận biết Thiên Chúa. Còn người con sau, mồm miệng thưa thớt, nói mà không làm, biết mà không giữ đại diện cho lớp người lãnh đạo thời ấy, mà Chúa muốn dùng câu chuyện này mà lên án họ và nâng cao những người biết làm theo ý Chúa Cha. Vì Chúa Giêsu đã có lần Người nói:  “Không phải bất cứ ai kêu với Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7, 21).

Giờ đây mỗi chúng ta đang sống theo kiểu người con nào, thích người con nào, con đầu? hay con thứ? Lời Chúa luôn mời ta sám hối, cải thiện đời sống, ta có đáp lời?

Lạy Chúa! Xin Chúa luôn soi sáng nâng đỡ con, để con luôn biết nhận ra tội lỗi mình mà ân hận mà sám hối, mà thực thi thánh ý của Thiên Chúa trong suốt đời con. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Lòng người khó đoán (13.12.2016)

Thánh Lucia

 

 

Người xưa có kinh nghiệm “trông mặt, bắt hình dong”. Nghĩa là:

Qua tướng mạo, nhìn mặt mũi hình dạng bề ngoài có thể biết được tánh nết, ý nghĩ, tình cảm của một người nào đó. Thế nhưng, kinh nghiệm “nhìn biết nguời” này cũng chỉ “nhìn biết” con người bên ngoài của họ, khó mà biết tâm lòng họ thế nào.

Qua dụ ngôn Hai Người Con, Chúa Giêsu đã cảnh báo những thượng tế và kỳ mục trong dân về nguy cơ vuột mất ơn cứu độ đang có ở trong tay của mình. Còn những người tội lỗi như hạng thu thuế và gái điếm thì lại được lãnh ơn cứu độ trước họ. Vì những người này biết hối hận sửa chữa những lỗi lầm họ đã từng, và khi nhận ra mình là người tội lỗi, họ đã khiêm tốn xin ơn tha thứ để được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Chúa muốn nhắc nhở mỗi Kitô hữu hãy như người con cả – Bản thân biết hối hận nhận ra lỗi của mình và biết chuộc lỗi – Bằng cách đáp trả lời kêu gọi đi làm vườn nho cho cha mình. Qua đó, Chúa cũng muốn rằng ai đi theo Người thì cũng phải biết vượt lên mọi lựa chọn để chọn Chúa là tất cả, và thể hiện lựa chọn ấy bằng hành động sẵn sàng dấn thân của mình.

Nhìn lại bản thân mình tôi cảm thấy thật xấu hổ; vì:

Đã bao lần tôi hứa làm cho Chúa qua trách nhiệm và bổn phận phục vụ anh chị em mình; nhưng tôi lại làm một cách thờ ơ, miễn cưỡng, có khi lại tìm cớ thoái thác tránh né khi phải lựa chọn để phục vụ.

Đã bao lần tôi sống đạo rất hình thức; chưa bao giờ có ý nghĩ chấp nhận thánh ý Chúa trên cuộc đời của mình, nhất là khi gặp đau khổ, thử thách.

Đã bao lần tôi tự hào mình là Kitô hữu, là đoàn viên Đa Minh nhưng cuộc sống lại hoàn toàn là một phản chứng: dự lễ kinh nguyện mỗi ngày, nhưng chẳng thực thi bác ái, không biết yêu thương mọi người, luôn tự mãn về bản thân mình…

Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh tôi trong cách sống đạo hời hợt, qua loa, hình thức bấy lâu nay; nếu không mau thức tỉnh sửa chữa lại thì chắc chắn có ngày không được vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong tâm tình mùa Vọng, xin Chúa ban cho con biết nhìn lại đời sống đạo của mình. Xin cho con luôn hiểu rằng lắng nghe lời của Chúa thôi là chưa đủ, mà còn phải làm theo thánh ý của Ngài nữa mới là trọn hảo. Amen.

CÁT BIỂN

Thi hành ý muốn của Cha (15.12.2015)

Đức Giêsu kể dụ ngôn hai người con được người cha sai đi làm vườn nho, để thẩm vấn các kinh sư  và Pharisêu xem ai là người thi hành ý muốn của cha. Người con thứ nhất không muốn đi nhưng sau hối hận và đi làm. Còn người con thứ hai thưa vâng rồi lại không đi. Họ phải trả lời người thi hành ý muốn của cha là người thứ nhất, thưa không rồi vẫn thi hành.

Ở đây người muốn ví chính họ như người con thứ hai mới thấy tréo nghoe: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.

Nói và làm là hai thái độ khác nhau. Có người chỉ nói mà không làm. Có người không nói nhưng lại làm. Hai thái độ trong bài Tin Mừng hôm nay: hạng người nói mà không làm là các kinh sư và Pharisêu, hạng người không nói mà lại làm là những người thu thuế và tội lỗi.  

Những người thu thuế và những cô gái điếm đã nhận ra mình, nhận ra đời sống tội lụy của mình, nhận ra tình thương của Chúa, nhìn thấy nỗi khổ đau ê chề trong hiện tại và khát khao tìm sự giải thoát nơi Chúa. Một khi mở lòng đón nhận Đấng cứu độ, họ được ơn hoán cải đổi mới nhờ Chúa Thánh Thần và sinh hoa trái tốt lành.

Còn những người biệt phái và Pharisêu tự mãn về mình thuộc giới đạo đức, là bậc thầy không cần đến ơn cứu giúp. Họ càng đóng cửa lòng thì con mắt càng không nhận ra, họ lắc đầu, chối từ không hối hận mà tin ông Gioan. Người đời cũng có cách để đối xử: “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”.

Bài đọc I hôm nay mô tả những cái kết khác nhau do lòng sám hối trở về hay cố chấp: “Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của Ta nữa. Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh ĐỨC CHÚA. Số dân Ítraen còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.”

Lạy Chúa! Mỗi mùa vọng về xin giúp con nhận ra và trở về với tình yêu Chúa. Trong tình yêu Người ta tự nguyện chứ không cưỡng ép. Xin cho con biết lấy tình yêu đáp lại tình Chúa yêu con, để con không chỉ nói suông mà là người con thực hành ý muốn của Cha trong những việc làm, hành động để  chứng tỏ lòng con yêu Chúa. Amen.

Én Nhỏ

Lời cảnh cáo gây “sốc”

“Thật, Tôi bảo các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” (Mt 21,31)

Suy niệm: Với tuyên bố “cực sốc” này, Chúa Giê-su quyết liệt cảnh cáo các thượng tế và các kỳ mục vào thời của Ngài. Sau hai ngàn năm, lời cảnh cáo này vẫn còn nguyên các hàm ý của chúng, ấy là Nước Thiên Chúa dành cho những ai thành tâm thống hối, sống công chính, bình an, và hoan lạc trong Thánh Thần (Rm 14,17). Hôm nay Chúùa Giê-su cũng vừa nhìn mỗi người chúng mình, vừa nói rõ từng lời trên của Ngài trong bối cảnh xã hội hôm nay: “Tôi bảo thật, những quan chức thuế vụ, những cảnh sát giao thông chuyên ăn hối lộ, những gái đứng đường, những má mì, bọn đầu trộm đuôi cướp… sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông các bà!” Vì sao? Bởi họ đã biết thống hối và từ bỏ những việc làm bất chính, những áp bức bất công. Nay họ sống công bằng, tuân theo tiếng lương tâm và vui sống trong sự thật dù thiếu thốn tiền của hơn. Lời cảnh cáo của Chúa không phải để loại trừ ai, nhưng nhắc nhở chúng ta nỗ lực sửa đổi đời sống hằng ngày cho xứng danh công dân Nước Thiên Chúa.

Mời Bạn: Chúng ta không khó lên danh sách những hạng người cần sám hối, cũng dễ dàng vạch rõ ai là người phải thay đổi. Nhưng hôm nay, Lời Chúa muốn ta chân thành nhìn nhận rằng tôi, chính tôi là kẻ tội lỗi cần sám hối trước bất cứ ai khác.

Chia sẻ: Bạn cảm nghĩ gì khi nghe lời cảnh cáo của Chúa Giê-su hôm nay?

Sống Lời Chúa: Ta thường xuyên xét mình hằng ngày để ý thức mình là tội nhân cần ơn Chúa tha thứ. Đồng thời ta tập khám phá những điểm tốt nơi anh chị em xung quanh.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Ăn năn tội.”

Hối Hận

Ghi nhớ: “Con không muốn đâu! “Nhưng sau nó hối hận nên lại đi”. (Mt 21,29).

Suy niệm: Thấy các nhà chức trách Do Thái tự kiêu, tự mãn và cố chấp không chịu tin vào Lời giảng của Gioan, nên Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn để khiển trách và cảnh cáo họ. Vì thế, chúng ta là những Kitô hữu, ta biết đạo không chưa đủ mà còn phải sống đạo bằng những việc làm cụ thể như: nghe lời Chúa, thực hàng Lời Chúa, yêu thương và giúp đỡ người khác. Mỗi người hãy tự vấn lương tâm của mình để thấy được mình là hình ảnh của người con nào? Người vâng lời mà không đi hay người không vâng lời mà đi? Người con tốt nhất là người con đi làm. Vậy tôi đang là người con nào đối với Thiên Chúa của tôi?

Sống lời Chúa : Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết vâng nghe lời Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời cho dù đó là biến cố con không vừa ý, nhưng con vẫn thực hiện vì đó là ý Chúa. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *