Thấy thôi, chưa đủ (26.09.2023 – Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Er 6,7-8.12b.14-20 (năm lẻ), Cn 21,1-6.10-13 (năm chẵn), Lc 8,19-21

Bài đọc 1 (năm lẻ): Er 6,7-8.12b.14-20

Họ hoàn thành công việc xây cất Nhà Thiên Chúa, và cử hành lễ Vượt Qua.

Bài trích sách Ét-ra.

Hồi ấy, vua Đa-ri-ô ra lệnh cho các quan chức vùng bên kia sông Êu-phơ-rát rằng : “Hãy để cho tổng trấn của người Do-thái và các kỳ mục Do-thái lo việc xây cất Nhà Thiên Chúa, họ phải tái thiết Nhà Thiên Chúa ở chỗ cũ.  Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về cách đối xử với hàng kỳ mục Do-thái trong việc tái thiết Nhà Thiên Chúa : phải lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát, mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. b Chính ta, Đa-ri-ô, đã ban lệnh này. Sắc chỉ phải được thi hành chu đáo !”

Hàng kỳ mục Do-thái tiếp tục xây cất và thành công trong việc đó, theo lời sấm của ngôn sứ Khác-gai và của ông Da-ca-ri-a con ông Ít-đô. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Ít-ra-en và lệnh của vua Ky-rô, vua Đa-ri-ô, và vua Ác-tắc-sát-ta vua Ba-tư.  Nhà đó được xây xong ngày mồng ba tháng A-đa, năm thứ sáu triều vua Đa-ri-ô.  Con cái Ít-ra-en, các tư tế, các thầy Lê-vi và những người lưu đày trở về, hân hoan cử hành lễ khánh thành Nhà Thiên Chúa.  Để khánh thành Nhà Thiên Chúa, họ đã dâng một trăm con bò, hai trăm con cừu đực, bốn trăm con chiên, và bắt mười hai con dê đực, theo số các chi tộc Ít-ra-en, làm lễ tạ tội cho toàn thể Ít-ra-en.  Họ thiết lập hàng tư tế theo các phẩm trật của họ, và các thầy Lê-vi theo các cấp bậc của họ, để phục vụ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem, như đã chép trong sách Mô-sê.

Những người đi đày trở về cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn tháng thứ nhất.  Các thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình : tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em của họ là các tư tế, và cho chính họ.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 8,19-21)

19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Thấy thôi, chưa đủ (26.09.2023)

Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay là một cẩm nang giúp người Ki-tô hữu trở thành “người nhà của Thiên Chúa” – cụ thể trở thành mẹ, thành anh chị em của Đức Giê-su.

Nội dung chính của cẩm nang ‘thần  hóa’ này chính là việc lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa, từ đó làm cho các Ki-tô hữu sát nhập vào gia đình thiêng liêng với Đức Giê-su, đồng thời mỗi người cũng trở nên anh em và cũng là con cùng chung một Cha trên trời; tất cả trở thành gia đình của những người cùng chung mục đích: Nguyện cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Qua đó cho thấy, chỉ gặp và thấy Chúa trong những khi nguyện ngẫm riêng tư, những khi tham dự thánh lễ, hay mỗi khi rước Mình Thánh Chúa thôi thì chưa đủ; nhưng phải là những hoa trái của Lời Chúa được trổ sinh trong cuộc sống của người Ki-tô hữu. Đó là hoa trái của lòng khiêm nhường, vị tha; hoa trái của sự công bằng, hiền hòa, nhẫn nhục, vui tươi, và trung tín… đối xử với nhau.

Lạy Mẹ Ma-ri-a – Đấng xứng đáng là mẹ Đức Giê-su – Bởi lẽ Mẹ chẳng những là Mẹ thật vì đã sinh ra Đức Giê-su, mà Mẹ còn là Mẹ vì đã  trung tín thực thi thánh ý Cha trên trời. Cúi xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và biết đem ra thực hành, để chúng con trở nên xứng đáng là anh chị em với Chúa như Mẹ và các môn đệ Chúa đã làm. Amen. 

CÁT BIỂN 

Trí suy tay hành (20.09.2022)

Truyền thống từ xa xưa luôn tin nhận Đức Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế và là Nữ Tỳ Thiên Chúa. Đức Maria được diễm phúc cao trọng này là nhờ Mẹ đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa cách trọn vẹn. Vì thế, Đức Giêsu hết mực tôn kính Mẹ.

Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Maria và các anh em của Ngài đến tìm Ngài, và khi được tin báo, Đức Giêsu lại nói: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Qua câu nói này, người nghe cảm thấy ngỡ ngàng quá đỗi, bởi vì xem ra có vẻ Đức Giêsu quá thờ ơ với mối liên hệ ruột thịt! Hơn nữa, người đó lại là Mẹ mình… Phải chăng điều này không thể chấp nhận được!

Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý thì đây là một cách gián tiếp, Đức Giêsu ca tụng Mẹ mình hơn ai hết. Tại sao vậy? Thưa! Vì Mẹ Maria là người trung thành và tín thác nơi Thiên Chúa tuyệt đối qua thái độ lắng nghe, suy niệm và thực hành cách trọn vẹn Lời của Thiên Chúa trong cuộc đời và nơi các biến cố.

Như vậy, đối với Đức Giêsu, tình nghĩa gia đình không chỉ xây dựng trên liên hệ máu mủ, mà thiết yếu phải được củng cố bởi lòng tin. Vì vậy, một cách mặc nhiên, câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho Mẹ thêm vinh dự, cao trọng và đáng để mọi người noi gương.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Đón nghe Lời Chúa và thực hành thì sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Ước gì cuộc đời của chúng con luôn được Lời Chúa soi dẫn. Amen.

Sống trước cuộc sống vĩnh cửu (22.09.2020)

“Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. ( Lc 8,21 )

Chúa Giê-su xác nhận rằng; ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, chính là Mẹ và anh em của Người, cũng có nghĩa: ấy chính là người nhà của Thiên Chúa. Hóa ra, việc nghe và sống Lời Chúa dạy là quan trọng, là cần thiết biết bao đối với các tín hữu của Chúa. Quan trọng vì đó là việc cốt lõi của chữ hiếu đối với Thiên Chúa là cha chúng ta. Bởi, không có người con nào nói yêu kính cha mình, mà không nghe lời cha dạy bảo. Cần thiết vì đó là chuẩn mực để thẩm định sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Bởi, chỉ Lời của Chúa Giê-su là Lời của Thiên Chúa, Lời ban sự sống đời đời. Có người nói: ai chưa sống Lời của Thiên Chúa, qua Tin Mừng của Chúa Ki-tô, thì người ấy chưa có được niềm vui bình an hạnh phúc. Và còn tồi tệ hơn nữa là: ai chỉ lo kiếm tìm danh lợi dục ở trần gian, là người luôn bất an, buồn chán, thất vọng và bất hạnh. Quả thực như thế, kinh nghiệm sống của những người đã đi qua gần hết cuộc đời này cho biết điều đó thật là chí lý. Một người cả đời không muốn sống với Chúa, lại chỉ sống cho danh lợi dục, thì đến giờ sắp tàn lụi cũng sẽ hiểu ra rằng tất cả những gì ta cất công tìm kiếm, bám víu, tưởng như hạnh phúc, cũng sẽ tan tành như khói như mây.

Chúa muốn chúng ta hãy lắng nghe và thực hành lời Chúa, để cuộc sống đời này được an vui, hạnh phúc giữa những bất an, bất hạnh. Ai sống Lời Chúa trong đời này, là sống trước cuộc sống vĩnh cửu, sống trước cuộc sống trong nhà Thiên Chúa, thưởng nếm trước hương vị Thiên Đàng.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đoàn chúng con hân hoan vui sống yêu thương bình an hạnh phúc, nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa Giê-su dạy. Amen.

BCT

Biết lắng nghe và thực hành lời Chúa (24.09.2019)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể lại một câu chuyện mà nếu có ai đó nhìn nhận một cách không tường tận, chưa thấu đáo thì sẽ cảm thấy áy náy và buồn lòng qua lời nói của Chúa Giêsu. Tại sao Chúa Giêsu lại có những lời lẽ như có vẻ thiếu thân thiện với Mẹ và anh em đang kiếm tìm Người. Xem như Chúa Giêsu chẳng để ý gì tới họ, trong khi họ lại quan tâm đến Người. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách đầy đủ và xuyên suốt Tin Mừng thì chúng ta lại thấy rất vui mừng và phấn khởi vì Chúa Giêsu rất quan tâm đến Mẹ và anh em của Người.

Lời Chúa dạy, chúng ta cần biết

Đem thực hành tha thiết nhiệt tâm

Nếu nghe mà chẳng biết làm

Thì cũng vô ích chẳng mang lợi gì

*

Cây mà tốt, tất thời trái tốt

Người nhân lành: mấu chốt thẳng ngay

Lắng nghe tuân giữ Lời Thầy

Thực thi Ý Chúa, tràn đầy niềm vui 

 

Câu chuyện tưởng chừng như thiếu đi sự thân thiện, nhưng lại cho chúng ta một niềm vui thật sự lớn lao. Vì hơn ai hết, Đức Giêsu biết rõ Mẹ của Người, một con người luôn lấy Thánh ý Thiên Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn đời mình; Do đó, trong trường hợp này, Ngài không hề có ý lạnh nhạt hay chê bỏ Mẹ và anh em của Ngài. Đức Giêsu đã mở rộng gia đình của Người, bởi vì nếu ai biết nghe và thực hành Lời Thiên Chúa đều là anh em Người và Mẹ của Người.

Tấm lòng tốt, khiến xui làm tốt

Cõi lòng tà sẽ thốt lời ngoa

Để cho tâm trí thật thà

Nói lời chân thật mặn mà nghĩa nhân

*

Theo ý Chúa, ân cần xây dựng

Nhà vững vàng sử dụng dài lâu

Đặt trên đá tảng hàng đầu

Gió mưa, bão lũ dãi dầu chẳng lay 

 

Chúa Giêsu nhiều lần nhấn mạnh đến việc nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Ngài đã nói: “Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc… Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiến Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 25 – 33). Ai nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành thì ví như người xây nhà ngay trên mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào thì nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.

 

Nghe Lời Chúa, hãy mau thực hiện

Cả trí lòng ước nguyện cậy tin

Chúa luôn che chở giữ gìn

Thưởng công bội hậu phúc vinh Thiên Đàng

 

Lạy Chúa! Giữa những nghịch cảnh của cuộc sống, xin Chúa cho chúng con biết dành thời gian để lắng đọng tâm hồn hầu có thể nghe được tiếng Chúa, trung thành theo Chúa và nhiệt thành thực thi Lời Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen.

 HOÀI THANH

Trầm lắng bên Chúa… (25.09.2018)

Đang khi Chúa Giê-su giảng dạy cho đám đông dân chúng, thì Mẹ và anh em Chúa đến tìm gặp Người; nhưng không làm sao vào được, vì người đông quá (x. Mc 8,19-20). Người đã đáp lại lời cho người vào báo lại sự việc rằng: “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (câu 21, sđd).

Qua đó, Chúa Giê-su đánh động tâm lòng của những người đang ngồi nghe lời giảng dạy của Chúa rằng: Chớ có nghe suông lời của Ngài đã nói; nhưng hãy đem ra thực hành thì cũng sẽ trở nên mẹ và anh em của Người. Thiên Chúa nối kết Đức Giê-su và cả nhân loại thành một gia đình. Trong gia đình đó đã dành riêng chỗ quan trọng cho Đức Ma-ri-a, vì hơn ai hết Mẹ là người đã lắng nghe, suy niệm trong lòng và thi hành lời Thiên Chúa hết sức của Mẹ.

Lạy Chúa, nhiều lúc con thấy cuộc sống xung quanh con thật xô bồ, ồn ào và trống rỗng. Xin Chúa giúp con biết tận dụng ngày giờ Chúa ban để có những phút giây trầm lắng bên Chúa, để kín múc lấy sức mạnh từ Lời Chúa, hầu nội tâm con được vững vàng giữa bao thách đố của cuộc đời. Amen.

CÁT BIỂN

Dân Thiên Chúa (26.09.2017)  

Tin mừng theo thánh Lu-ca hôm nay cho thấy: hễ ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, thì đó là người sống trong gia đình Thiên Chúa, là mẹ và là anh em của Ngài !

Qua đó, Chúa Giêsu cho nhân loại biết về mối tương quan mới mẻ và là nền tảng của con người đối với Thiên Chúa.

Qua trung gian Đức Giê-su, mỗi Ki-tô hữu sẽ có tương quan thân tình như Cha với con đối với Thiên Chúa Cha. Và mọi người sẽ trở nên anh chị em với nhau, có cùng một Người Cha trên trời.

Ngôi Lời nhập thể để xây dựng một gia đình của Thiên Chúa, một gia đình hiệp nhất cùng nguyện xin cho danh Cha được tỏa sáng; Nước cha trị đến; và Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chỉ cho con phương thế trở nên thiên tộc (dòng tộc của Chúa), đó là: “nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”. Nhưng Chúa ơi, sức người thì yếu đuối và giới hạn ! Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho con, và ở cùng con mỗi ngày để con được lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành. Amen.

CÁT BIỂN

Gia Đình Thiên Chúa (20.09.2016)

Chân phước G. M. Balaguer đã xúc động thốt lên:

“Mẹ ơi Mẹ ! Vì tiếng “Xin Vâng” Mẹ đã làm cho chúng con trở thành anh em của Chúa và thừa tự vinh quang của Ngài. Mẹ đáng chúc tụng”.

Quả thật đúng vậy ! Trong trần gian này không ai “triệt để” nghe lời Thiên Chúa, sống và thực hành với những lời Thiên Chúa truyền dạy như Mẹ Maria.

Mẹ đã nghe.

Mẹ đã tin.

Mẹ luôn giữ lời Chúa truyền dạy trong lòng mình.

Rồi Mẹ đã vâng phục.

Mẹ luôn suy đi nghĩ lại trong lòng để sống, và sống trọn vẹn những gì Thiên Chúa truyền dạy và mong muốn Mẹ làm.

Và Chúa Giêsu đến trong trần gian để xây dựng một gia đình Thiên Chúa hiệp nhất.

Gia đình của những người cùng chung một ý nguyện, luôn muốn cho Danh Thiên Chúa cả sáng, Nước Thiên Chúa mau trị đến, và Ý Thiên Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Ðể minh chứng sự duy nhất của gia đình thần thiêng đó, Chúa Giêsu đã nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

Thế mới rõ, mối liên hệ sâu xa giữa con người với nhau không duy chỉ là liên hệ huyết thống, mà còn là liên hệ của cả tư tưởng, ý chí, tình cảm thiêng liêng… đối với người mà mình tin yêu nữa.

Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã chỉ cho con biết phương thế gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa; đó là làm theo thánh ý Thiên Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết thực thi thánh ý Chúa trong suốt đời sống con, để con xứng đáng được thuộc về gia đình của Chúa. Amen.

CÁT BIỂN

Gia đình của Thiên Chúa (22.09.2015)

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp  Thầy.” Người đáp lại họ: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Người khẳng định rõ: để đích thực là “người nhà” thì phải là người không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn phải đem ra thực hành trong đời sống, thật chẳng dễ chút nào.

Nhìn vào Đức Ma-ri-a, Mẹ là Mẹ sinh ra Đức Giê-su, nhưng trên cả mối liên hệ huyết thống, máu mủ ruột thịt, Mẹ xứng đáng là người số một trong “gia đình của Thiên Chúa”, bởi vì Mẹ là người yêu mến, lắng nghe và thi hành ý Chúa hơn ai hết.

Khi khẳng định như trên, Đức Giê-su đã đề cao chính Mẹ, rồi đến tất cả những ai luôn đặt lòng tin yêu, lắng nghe và thực thi ý Chúa, đều có mối liên hệ đại đồng, đặc biệt trong “gia đình của Thiên Chúa”.

Chính Đức Giê-su khi xưa không chỉ được lớn lên nhờ dòng sữa của Mẹ, nhưng còn được lớn lên trong lòng tin tinh tuyền, luôn thực thi ý Chúa của Mẹ. Mẹ không buồn khi nghe Đức Giê-su khẳng định ai là mẹ và là anh em của Ngài. Mẹ là Mẹ của những người tin, Mẹ của những người xin vâng ý Chúa Cha, dù cho đến phút đau thương dưới chân thập giá.

Chính Đức Giê-su hằng thi hành ý muốn của Cha, từ khi nhập thể, sống đơn sơ nơi làng quê nghèo, trong vườn Cây Dầu đổ mồ hôi máu, suốt cuộc thương khó… cho tới khi “mọi sự đã hoàn tất, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

Các môn đệ là những người lắng nghe Lời Chúa, đã thi hành ý Chúa trong hành trình bước theo Thầy Giê-su, từ bỏ mọi sự, ở bên và học với Thầy, được Thầy uốn nắn, nhiều khi rất nghiêm khắc.

Các ông đã bước theo Thầy và trở thành người nhà, cách thâm sâu, được đổi mới từ trong ra ngoài qua cuộc tử nạn và Phục Sinh của Thầy. Cuối cùng các môn đệ tất cả sẵn sàng cùng chết với Thầy cách can đảm anh hùng.

Trong bài đọc I, hàng Kỳ mục Do-thái không chỉ lo xây cất “Nhà Thiên Chúa” bằng vật chất, mà để hoàn thành, còn phải thanh tẩy bên trong: “Các thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình: tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em của họ là các tư tế, và cho chính họ.”

Ngày hôm nay Chúa có thể chỉ vào tôi, vào bạn mà nói rằng “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” không? Nếu tôi đón nhận Đức Ki-tô đi vào cuộc đời, để được ở với Ngài, sống trong Lời Ngài thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc của những người sống trong “gia đình của Thiên Chúa” ngay hôm nay.

Ở trong gia đình này, tôi sẽ được nuôi bằng sữa Tình Yêu, được lớn lên trong ân sủng, được trở nên can đảm khi gặp sóng gió cuộc đời, sẵn sàng chịu trách nhiệm với niềm tin đã lãnh nhận của một người con trong gia đình Thiên Chúa.

 Én Nhỏ

Nghe và sống Lời Chúa (23/09/2014)

Đức Giêsu đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21).

Suy niệm: Con người có khuynh hướng kết liên với nhau theo sở thích, tuổi tác hoặc huyết thống… Trẻ đi thành nhóm, trưởng thành đi từng cặp, người già đi với con cháu! Với Đức Giê-su cho biết để trở thành người thân, người bạn, người nhà của Thiên Chúa, cần có một tiêu chuẩn cao hơn, đó là “nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”. Nếu thế thì việc lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội), tham dự thánh lễ, đọc kinh… vẫn chưa đủ để tôi thật sự trở thành người nhà của gia đình Chúa. Muốn nghe Lời Chúa, tôi phải siêng năng đọc Lời Ngài, để Lời ấy thấm vào tâm hồn, giúp ta suy nghĩ, phản ứng, cư xử như Chúa Kitô, giúp ta chấp nhận sống theo những giá trị của Tin Mừng: khó nghèo, trong sạch, bác ái, phục vụ, vác thập giá mình mỗi ngày cách vui tươi…

Mời Bạn: Hãy thật sự là người con của Chúa khi chấp nhận vui vẻ nghe Lời Ngài và đem ra thực hành, dù Lời ấy nhiều khi đi ngược sở thích, trái hẳn thói đời, đòi hỏi nhiều hy sinh cố gắng.

Chia sẻ: Tôi là người thân của Chúa thật sự hay chỉ trên danh nghĩa? Tôi sẽ làm gì để từ nay sẽ “nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ chú tâm đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống bằng cách tập phản ứng trước một sự kiện trái ý như Chúa Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi chúng con trở thành người thân, người nhà của Chúa, qua việc lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Xin giúp chúng con đều đặn đọc Lời Chúa, chăm chú lắng nghe và kiên trì sống Lời ấy từng giây từng phút. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *