Đứng về phía Chúa (07.03.2024 – Thứ Năm Tuần III Mùa Chay)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Gr 7,23-28, Lc 11,14- 23

Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Mát- thêu (Lc 11,14- 23)

14 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa- tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

Đứng về phía Chúa (07.03.2024)

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi.”

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã được Thần Khí dẫn vào trong sa mạc để chịu quỷ cám dỗ; nhưng sau khi đã tìm mọi cách mà không cám dỗ được Ngài, quỷ đã bỏ đi và chờ đợi thời cơ khác. Cuộc chiến giữa Chúa Giêsu và Satan nơi sa mạc vẫn tiếp tục xảy ra trong cuộc đời rao giảng của Chúa và cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài đã trừ một tên quỷ câm.

Việc Chúa Giêsu trừ quỷ câm là nguyên cớ sinh ra cuộc tranh luận giữa phe chống đối gồm các luật sĩ, biệt phái với Chúa Giêsu. Qua phép lạ trừ quỷ, Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân khỏi ách thống trị của Satan. Từ sự kiện này, đáng lẽ người Do-thái phải nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa, nhận ra uy quyền nơi Chúa Giêsu, nhưng họ lại cắt nghĩa phép lạ theo một ý lệch lạc. Một số người đã nghe Chúa giảng, đã thấy phép lạ tỏ tường nhưng lại không tin nhận Chúa mà còn cho rằng Ngài dùng quyền năng của tướng quỷ mà trừ quỷ con. Chúa Giêsu đã khẳng định: Ngài lấy quyền từ Thiên Chúa. Ngài mạc khải rõ sứ mạng của Ngài khi Ngài dùng quyền năng Thiên Chúa mà trừ quỷ, bảo vệ bênh vực con người, cứu chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi. Chỉ vì ghen tương và cố chấp, một số người Do-thái ấy đã không nhận ra vương quyền của Chúa Giêsu, và chính do thái độ cố chấp ấy, họ sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu xét xử.

Thật vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đã dùng quyền năng mà trừ quỷ câm, dân chúng thấy vậy thì hết sức khâm phục Ngài; còn những kẻ cứng lòng tin lại cho rằng Ngài lấy quyền tướng quỷ mà trừ quỷ, họ không hiểu rằng nếu quỷ mà trừ quỷ thì chúng đã chia rẽ nhau và như thế sẽ phải tiêu vong, bởi vì “chia rẽ là chết”. Như vậy, nếu Chúa Giêsu dùng quyền năng cao cả của mình để khử trừ ma quỷ, thì tức là Ngài mạnh hơn quỷ, chiến thắng ma quỷ, do đó ai tin theo Ngài sẽ được cứu thoát khỏi mọi sự dữ; còn ai không tin theo Ngài tức là chống đối Ngài, là tự phân tán và như thế dẫn tới cái chết.

Tội ngoan cố là khi thấy rõ con đường Chúa chỉ dạy nhưng vẫn cố tình không đi theo, tuy thấy rõ sai lầm của mình nhưng vẫn cố tình không chịu sửa. Người ngoan cố kể như “hết thuốc chữa”. Bởi vậy Chúa Giêsu nói đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần và là tội duy nhất Thiên Chúa không tha. Chúa sẵn sàng tha nếu ta yếu đuối, Chúa sẵn sàng tha nếu ta sai lầm. Nhưng Chúa không tha nếu ta ngoan cố.

Giúp con người thoát khỏi sự ràng buộc của thế lực sự dữ và ban cho họ đời sống mới là sứ mạng của Chúa Giêsu nơi trần gian. Satan đã chiến thắng tất cả mọi người khi đã cám cám dỗ thành công con người đầu tiên là Ađam. Và từ thời điểm này, Satan trở thành “một người mạnh được vũ trang đầy đủ” để canh giữ của cải – là những linh hồn đã bị nó chiếm hữu. Nhưng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, giờ đây là “người mạnh thế hơn” đã đến trần gian để chiến thắng Satan và tước bỏ mọi vũ khí của nó. Với cái chết và sự phục sinh của Ngài, sự dữ đã bị đánh bại hoàn toàn và con người được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, phục hồi phẩm giá đã bị mất xưa kia và được ban ân huệ để bước vào Vương Quốc dành cho những người con của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trong mùa Chay Thánh này và suốt cả cuộc đời, chúng con biết nhìn nhận những lầm lỗi, thiếu sót của mình và thân thưa với Chúa rằng: “Xin cứu con thoát khỏi địch thù, lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.” Amen.

Joston

Cơn cám dỗ ngọt ngào (16.03.2023)

Ma quỷ luôn là một thế lực đáng sợ vượt quá sức hiểu biết của con người. Ma quỷ cũng là một thực thể thiêng liêng như các thiên thần vậy. Vì thế, nó có ma lực để tạo nên những điều phi thường.

Ngày xưa trong Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp rất nhiều trường hợp quỷ nhập. Từ quỷ câm, một đạo binh quỷ, quỷ gầm thét,… Chúa Giêsu trong suốt hành trình rao giảng đã trừ rất nhiều, đến thời các Tông Đồ trong sách Công Vụ cũng như thế. Nhưng ngày nay, rất hiếm có trường hợp quỷ nhập, hầu như là không có, trong những thành phố phát triển thì lại càng không.

Sở dĩ, ma quỷ ngày càng xảo quyệt, và chúng biết rằng nếu quỷ nhập đáng sợ như thế, tất cả mọi người sẽ quay trở lại với Chúa hết. Quỷ hôm nay xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn, và ngọt ngào hơn. Chúng là những cơn cám dỗ đến với chúng ta về tình dục, về tiền bạc, về quyền lực địa vị. Những điều tưởng chừng khi có được ta rất sung sướng, nhưng thực chất là làm nô lệ cho ma quỷ.

Chúng ta cũng biết đến các thầy bói, tướng số. Họ nói đúng lắm, chỉ mới nhìn thôi đã biết hết những suy tư thầm kín trong lòng mình. Đấy là ma lực của quỷ dữ, nó hoàn toàn biết về tội lỗi chúng ta. Có người lại dùng bùa ngải mà yểm lên người khác. Đấy là bán linh hồn cho ma quỷ để dùng ma lực của nó mà hại anh em.

Là thân phận con người yếu đuối và luôn chịu cám dỗ, chúng ta chỉ biết trông chờ lên Chúa mà thôi. Vì Chúa đã chết trên thập giá để chiến thắng ma quỷ và chiến thắng sự chết. Những ai tin tưởng và phó thác cậy trông vào Chúa thì được Người hằng bảo ban dạy dỗ. Đừng cố tìm biết trước tương lai, vì không ai biết được tương lai ngoại trừ Cha anh em trên trời.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã đuổi ma quỷ ra khỏi con người nhờ quyền năng của Thiên Chúa, của Thánh Thần. Chúng ta cũng được mời gọi đứng dậy và chống lại cơn cám dỗ. Đức Maria ở cạnh ta, thánh Bổn Mạng đi bên ta, và thiên thần bản mệnh hộ phù ta. Ta nào có sợ điều chi?

Ngọn cỏ ven đường.

Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn (24.03.2022)

Tin Mừng hôm nay “Chúa Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được”.

Trước hết cho ta thấy ma quỷ, sự dữ vẫn đang tồn tại ở thế gian này, vì chúng là thiên thần phản bội, đã lôi kéo được ông bà Nguyên Tổ phạm tội chống lại Thiên Chúa. Nhưng tình thương của Thiên Chúa đã không bỏ con người. Người hứa ban Đấng Cứu Thế để đem con người thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, đưa họ về cùng Thiên Chúa. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã đến, Người trực diện với ma quỷ, trừ diệt chúng ra khỏi người câm kia.

Nhưng buồn thay, nhiều người đã không tin, không nhận ra Người. Họ bảo Chúa dùng yêu thuật: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ”. “Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ bởi trời”. Chúa Giêsu tức khắc dạy cho họ một nguyên tắc rất thực tế mà ai cũng có thể cảm nghiệm được: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được”.

Chúa Giêsu tiếp tục dùng lời nói mà hé mở cho họ biết về mình: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”.

Quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến mà họ không biết. Người đến khống chế quyền lực của Xatan đang hoành hành. Chúng là thế lực linh thiêng đã gây bao đau khổ cho loài người. Quyền lực tối tăm ấy chỉ có thể bị khuất phục triệt để bởi chính quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là sức mạnh ấy. Người đã đến, không một thế lực nào có thể chống lại nổi Người. Bằng cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, Người huỷ diệt sự chết là hậu quả của tội mà ma quỷ gây nên, đem lại sự sống muôn đời cho những ai tin cậy vào Người.

Cuối cùng Chúa Giêsu dạy cho mọi người: chỉ có con đường theo Chúa, làm theo lời Chúa thì mới bảo vệ được “ lâu đài” của mình. Chúa Giêsu là sức mạnh vô đối, mà canh giữ “lâu đài” thì không kẻ nào có thể chống đối hay đến “ tước đoạt” được điều gì: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.

Thánh giáo hoàng Gioan Phaulô ll, năm 1981 khi vừa lên ngôi 3 năm, người ta đưa đến cho Ngài một tin mật: Ngài có nguy cơ sẽ bị ám sát! Ngài đã điềm nhiên trả lời: Xa tan chúng có thể bày ra trăm phương nghìn kế để làm hại Giáo Hội, nhưng tôi chẳng có lo sợ, mạng sống của tôi ở trong tay Chúa. Cuối cùng ngày 13 tháng 5 năm ấy Ngài đã bị tên khủng bố bắn nát mấy đoạn ruột của Ngài. Nhưng Ngài vẫn sống và phục vụ hăng say hơn hai chục năm nữa. Đúng là thế lực độc ác đã hành động, nhưng sức mạnh của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn.

Lạy Chúa! Xin luôn ban cho con sức mạnh của Chúa để con thắng được những cám dỗ của quỷ ma. Xin cho con vững tin cậy nhờ vào quyền năng một mình Thiên Chúa. Vì chỉ quyền năng ấy mới giúp con vượt thắng được những gian lao khốn khó trên đời này mà đưa con về phúc thật quê trời- Amen.

Giuse Ngọc Năng.

Tin vào Con Chúa (11.03.2021)

Anh bạn đồng nghiệp tôi bị bệnh nặng, ai mách bảo bác sĩ, thầy thuốc dù ở nơi xa gia đình cũng đưa anh đến, hay các loại thuốc đông tây y, anh đều muốn uống mong ước được khỏi bệnh. Anh chạy chữa nhiều nơi, là người ngoại đạo, anh nghe nói về Chúa và khuyên nhủ anh hãy đến cầu nguyện với Chúa, anh đến ngay, điều kỳ diệu là anh đã qua cơn hiểm nghèo, cách đây hai năm vợ chồng anh kỷ niệm 25 năm hôn phối tại giáo xứ tôi. Như thánh Catarina Siênna đã chia sẻ: “Con người được tạo dựng nên do tình yêu, để con người sống cho tình yêu”.

Tin Mừng hôm nay là sự việc Chúa Giêsu trừ quỷ câm, khi người bệnh nói năng bình thường trở lại thì có kẻ không tin điều Chúa đã làm: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ”. Con người thật khó hiểu, dù có nhìn thấy người khác làm bao điều tốt thì vẫn có lời dèm pha, có phải xuất phát từ lòng ích kỷ, ganh ghét?  Chúng ta có như người Pharisêu là thiếu niềm tin tưởng và luôn ngờ vực sự hiện hữu của Ngài? Phải chăng họ không hiểu là “Nào anh em có gì mà không phải bởi Thiên Chúa ban cho” (1Cr 4,7). Thánh Augustino cho biết: “Thành trên trời xây bằng lòng yêu mến đối với Chúa, đến nỗi khinh chê mình, còn thành dưới đất xây bằng lòng tự ái đến nỗi khinh chê cả Chúa”.

Khi Chúa Giêsu ở thế gian, Người muốn tiếp tục hoàn thiện công trình mà Thiên Chúa đã sáng tạo, đặc biệt về đời sống con cái Người, thông điệp Laudato (2015), 13 Giáo Hoàng Phanxico : “Đấng sáng tạo không bỏ rơi chúng ta, Ngài không bao giờ từ bỏ kế hoạch yêu thương hay nuối tiếc vì đã tạo dựng chúng ta . Nhân loại vẫn còn khả năng cùng nhau làm việc để xây dựng ngôi nhà chung của mọi người’”. Chúng ta có biết cùng chung tay làm cho thế giới xung quanh ta bớt đi những hoàn cảnh đau buồn, nghèo đói để tăng thêm hình ảnh gia đình thân thương ấm áp có nhiều nụ cười, ánh mắt trẻ thơ trong veo ánh lên niềm hạnh phúc. Khi xã hội thời đại ngày này, quyền lực, tiền bạc và danh vọng chiếm ưu thế, thúc bách con người phải lăn xả làm kinh tế, người giàu ngày càng giàu. Chúng ta có biết dừng lại ở thời điểm vừa đủ với nhu cầu hàng ngày để còn quan tâm đến những người xung quanh ta hay không?

Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng: “Tất cả sức mạnh và quyền lực của thụ tạo đem sánh với sức mạnh là chính Thiên Chúa chỉ là cùng khổ và tuyệt đối nghèo nàn. Xác tín này là tình huống khởi đầy tìm cách tan biến đi trong Chúa”. Các nhà lãnh đạo Do Thái được quyền chọn lựa đường đi: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. Nếu không đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì biết cậy trông vào ai có sức mạnh hơn để giúp chúng ta qua cơn chao đảo trong suy nghĩ và hành động? “Không có Thầy, các con không thể làm được việc gì” Ga 15,5. Cầu nguyện, tâm tình với Chúa để xin Người giúp chúng ta qua cơn khủng hoảng vì phải đứng giữa sự chọn lựa theo Chúa hay chạy theo đam mê vật chất.

Xin Chúa giúp chúng con trong Mùa Chay Thánh biết từ chối cám dỗ để có được tự do và bình an, ăn chay để tâm hồn cảm nhận nỗi thiếu thốn của mảnh đời cô đơn, nghèo khó.

Anna Anh

Tôn trọng sự thật (28.03.2019)

Ghi nhớ:

“Còn nếu Tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”. (Lc 11, 20)

 Suy niệm:

Vào khoảng năm 1960 một cuốn sách phát hành ghi  câu chuyện sau: Trên một con tàu đang đi giữa biển cả có nhiều người  ở trên con tàu đó. Đột  nhiên sóng gió nổi lên rất mạnh, con tàu có nguy cơ bị nhận chìm. Trong cơn khốn cùng đó mọi người chỉ còn biết quỳ xuống khẩn nguyện cùngThiên Chúa xin Ngài ra tay cứu giúp. Trong số những người đang quỳ cầu nguyện đó người ta nhìn thấy bá tước Constantin Volney(1757- 1820) là một kể vô thần. 

Sau khi trời yên biển lặng trở lại rồi thì có người đến hỏi  Volney rằng:

– Ông không tin có Thiên Chúa? Vậy vừa rồi ông cầu nguyện cùng ai thế?

Sau một thoáng bối rối, ông thành thật nói:

– Người ta chỉ có thể làm triết gia vô thần trong phòng làm việc, chứ không thể như thế khi gặp cơn giông tố nguy tử như lúc nãy được!

 Nhưng cũng với câu chuyện trên, sau này lại có nhà xuất bản in ấn đã “bóp méo” sự thật với nội dung câu chuyên như sau, tựa đề: Thoát chết nhờ giỏi ngoại ngữ:

Constantin Volney đi du lịch trên một con tàu, đang đi thì bỗng nhiên thời tiết trở nên xấu. Bão tố nổi nên. Trong cơn thập tử nhất sinh đó mọi người đều nhìn về Volney và nói với nhau rằng:

– Nguyên nhân mà bão tố nổi nên lúc này chỉ có thể là do kể vô thần kia mang lại.

Họ bàn luận với nhau, để thoát khỏi cơn giận dữ của biển thì chỉ có một cách ném kể vô thần xuống biển là xong!

Nhưng nhờ giỏi ngoại ngữ nên Volney đã nghe và hiểu hết những gì họ nói với nhau, ông biết mạng sống của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng vì vậy  ông đã vội vã quỳ xuống làm dấu cầu kinh… Khi nhìn thấy Volney quỳ gối chấp tay cầu nguyện, mọi người bỏ ý định ném ông ta xuống biển. Rất may là sau đó trời bình yên trở lại và Volney đã thoát chết chỉ bởi ông ta giỏi ngoại ngữ mà thôi.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giê-su trừ quỷ câm cho một người, để người này nói được sau một thời gian không nói được. Thế nhưng những kẻ chứng kiến lại không thừa nhận việc Chúa trừ quỷ được là do  quyền năng Thiên Chúa. Đấng có lòng nhân từ thương xót kẻ bệnh hoạn tật nguyền, đã ra tay cứu giúp, họ cố tình “bẻ cong” sự thật.

Để giải thích việc chữa lành cho người câm; họ bảo rằng Ông Giê-su chỉ lấy tư cách tướng quỷ để mà trừ quỷ mà thôi. Thật là trơ trẽn và láo xược. Suốt ba năm đi loan báo Tin Mưng Nước Trời và chữa lành các người đau yếu, bệnh hoạn. Chúa Cứu Thế đã nhiều lần nhận được thái độ cứng lòng, cố tình và chống đối  khiến Ngài phải chán ngán và  thở than lên rằng: “Ôi! Thế hệ gian tà, Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ!” Chỉ vì lòng đố kỵ, vị kỷ nhỏ nhoi, không muốn ai hơn mình nên những con người này đã cố tình nói sai đi sự thật. Họ còn tàn nhẫn đến độ đồng hóa Chúa Giê-su, Cứu Chúa của họ thành ra tướng quỷ Bê-en-dê-bun. Mặc dầu trong thâm tâm họ đã biết Người là Thiên Chúa. Và như vậy họ đã ra mặt chống đối Chúa Giê-su, vì thế họ đã không nhận được Ơn Cứu Độ mà Đức Giê-su muốn mang đến cho họ.

Chuyện xảy ra đã hơn hai ngàn năm, nhưng ngày hôm nay vẫn còn lặp lại nơi xã hội mà chúng ta đang sống. Thật vậy xã hội hôm nay, vì lợi ích của cá nhân hay của một tập thể người ta sẵn sàng “bẻ cong” sự thật để “lộng giả thành chân” khiến cho bao người bị mê hoặc, bị đầu độc, bị nhồi sọ, làm cho người ta đánh mất lương tri, đánh mất hướng sống của mình và thậm chí đánh mất luôn sự sống đời sau!

Qua sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay chúng ta tự kiểm điểm lại lối sống của mình. Chúng ta có tôn trọng sự thật không? Và khi sự thật bị chà đạp chúng ta có sẵn sàng hy sinh, lên tiếng để bảo vệ không?  

Cầu nguyện:

Lạy Chúa. Chúa đã phán: “ Ta là con đường là sự thật và là sự sống” Xin cho chúng con ngày hôm nay biết đi theo con đường Chúa chỉ dẫn, biết tôn trọng và bảo vệ sự thật, để chúng con có được một cuộc sống có ý nghĩa trên trần gian nay, và mai sau xứng đáng hưởng hạnh phúc vinh quang trên trời. Amen.

Sống Lời Chúa:

Sống tôn trọng và bảo vệ sự thật.

Đaminh Trần Văn Chính

Quỷ rình rập – Quỷ nhập – Quỷ xuất (08.03.2018)

Ghi nhớ.

“Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.”

Suy niệm.

Thánh đường vang lên bài hát:

Giữ gìn con Chúa ơi, Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm.

Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống.

Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời…

Ông quỳ đó thầm thĩ cầu nguyện rằng: “Lậy Chúa con tạ ơn Ngài vì đã thương gìn giữ con thoát khỏi những cám dỗ và cạm bẫy của Satan, vì chưng con biết rằng , nếu Chúa không bảo vệ chở che con thì con sẽ gục ngã trước ác thân. Xin Chúa luôn bảo vệ chở che con. Muôn đời con ca khen tình thương Chúa. Amen.”

Có những kẻ bị quỷ ám, họ làm những việc mà một người có nhân tính chẳng ai dám làm. Stephen Paddock vào ngày 19/01/2018. Ở Las Vegas đã cầm súng từ lầu cao, xả đạn xuống một đám đông có khoảng 22.000 người đang thưởng thức ca nhạc. Làm cho 59 người thiệt mạnh và gần 500 người bị thương! Tại Việt Nam vào những ngày trước tết. Ở quận Bình Tân. Nguyễn hữu Tình đã ra tay giết chết 5 người trong đó có em bé chỉ mới 6 tuổi đầu. Sát hại một gia đình có thể coi như là ân nhân của hắn vì họ đã thuê mướn tạo điều kiện để hắn có thu nhập và cũng mới đó đã mở tiệc khoản đãi hăn ăn tất niên trong nhà mình!

Những hành động trên chỉ được lý giải: Những kẻ ác tâm trên đã để cho Quỷ dữ mê hoặc xúi dục họ hành động quá tàn độc và dã man!

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đã cứu chữa một người câm mà nguyên nhân là do quỷ dữ khống chế không cho người này nói được. Và khi đã được Chúa giải thoát cho khỏi sự kìm tỏa của Quỷ rồi thì người này liền nói được. Nhiều người chứng kiến sự việc lạ lùng ấy thì ngạc nhiên thán phục tin tưởng vào Chúa Giê-su, tuy nhiên cũng có kẻ cứng lòng cố chấp không tin vào quyền phép của Chúa mà lại còn thử thách Chúa bằng việc đòi hỏi Người làm một dấu lạ từ trời. Nhưng vì biết đề nghị của họ không phát xuất từ lòng thành tâm thiện chí nên Đức Ki-tô đã từ chối không thực hiện đòi hỏi của họ và nhân dịp này Chúa đã dạy cho họ một bài học là: nước nào tự chia rẽ thì nước ấy sẽ đi đến diệt vong, cũng như khi một người khỏe mạnh có trang bị vũ khí sãn sàng chiến đấu chống lại kẻ cướp, thì tài sản họ được bảo vệ an toàn. Nhưng nếu có kẻ mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ bị tước mất vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và tài sản cũng bị lấy mất theo.

Trong cuộc đời của chúng ta, hàng giờ, hàng ngày chúng ta luôn bị Quỷ dữ rình rập chờ cơ hội để cám dỗ, xúi bẩy chúng ta làm những điều ác, đi lạc xa những điều lành mà Chúa đã dạy dỗ, căn dặn. Để cướp mất linh hồn của chúng ta. Vì thế muốn trách được cạm bẫy, cám dỗ của ác thần chúng ta phải biết luôn nép mình bên Chúa để Ngài gìn giữ chở che cho chúng ta. Chúa nhân hậu từ bi và luôn đầy ắp lòng thương xót nên Ngài sẽ bảo vệ chúng ta thoát khỏi mọi sự cám dỗ của Quỷ dữ để chúng ta có thể đứng vững. Chúa như Đá Tảng để cho chúng ta trú thân an toàn qua mọi biến cố và nhất là những sự dữ mà Ác thần hằng giăng mắc để chúng ta sa vào hòng cướp mất linh hồn.

Đúng như bài Tin Mừng hôm nay loan báo: Chỉ có Chúa mới cứu chúng ta thoát tay Quỷ dữ mà thôi. Nhưng có một điều kiện để được Chúa Cứu giúp: đó là đừng ngoan cố như những người cứng lòng trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, mà hãy mở rộng lòng ra đón rước Chúa để Ngài luôn hiện diện, làm Chủ trong tâm hồn chúng ta. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta vượt qua mọi cạm bẫy và cám dỗ của Satan.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, chúng con ý thức được rằng trước những cám dỗ thử thách trong cuộc đời, chúng con chỉ có thể đứng vững và vượt qua khi chúng con có ơn Chúa phù trợ. Xin cho chúng con luôn tràn đầy ân sủng của Chúa để chúng con có thể vượt qua mọi sự dữ mà Ác thần luôn gieo rắc, giăng bẫy trên đường đời mà chúng con sẽ  đi qua. Amen.

Sống lời Chúa:

Luôn đặt niềm tín thác và cậy trông tuyệt đối nơi Chúa Giê-su, Đâng duy nhất có quyền năng trên quỷ dữ mà thôi.

Đaminh Trân Văn Chính.

Triều Đại Thiên Chúa (23.03.2017)

Đức Giêsu vừa thực hiện một phép lạ cả thể, là chữa lành, trục xuất tên quỷ câm khỏi một người. Đám đông vô cùng kinh ngạc, cảm phục quyền năng và tình thương của Người. Nhưng có những người lại coi khinh phá cách, cắt nghĩa xấu bằng lời lẽ xúc phạm: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ” (Lc 11,15).

Bởi vì họ ghen tị, kiêu ngạo, muốn bôi nhọ Người, nên hóa ra mù quáng và lý luận sai lạc, mà cho rằng Người đã cấu kết và dùng quyền lực tướng quỷ để trừ quỷ con. Thật là nực cười, đoàn kết mới thành công chứ chia rẽ, chống lại nhau thì chỉ gây rối loạn điêu tàn. Nếu Satan chống lại chính mình thì nước nó làm sao tồn tại? Rồi Đức Giêsu khẳng định bằng một luận cứ mạnh mẽ và độc đáo: “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20).

Người cho họ thấy đây là việc làm của một Thiên Chúa đang hiện diện nơi Người. Ngày xưa Đức Giêsu đang ở giữa họ bằng xương bằng thịt mà họ không tin nhận. Ngày nay Người vô hình lại càng khó tin nhận hơn nữa. Mấy ai làm chứng được rằng Người đang có mặt, Người đang hành động…? “Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”. Sao vẫn thấy đau khổ buồn sầu, tranh chấp lẫn nhau, vẫn còn những người đói khát cơ cực, Thiên Chúa đang có đó không?… Thật là khó để nhận ra Chúa đang có đó và “đang ở giữa” đây. Bởi vì Chúa yêu thương con người vượt quá tưởng tượng của con người, chẳng giống ai; Chúa tha thứ vô hạn định theo kiểu của Chúa; Chúa “ở gần” con người đến độ chẳng ai ngờ…

“Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được” (Lc 11,21-22).

Đức Giêsu lấy ví dụ này để dẫn chứng Người có quyền trên ma quỷ. Quỷ câm mạnh hơn người thanh niên nên thắng được anh ta. Nhưng sức mạnh quyền năng nơi Đức Giêsu mạnh thế nhất, Người dùng quyền của Thiên Chúa mà đuổi quỷ câm ra khỏi người ấy. Không chỉ trục xuất quỷ khỏi anh, Người còn chiến thắng mọi ác thần, tội lỗi và sự chết. Người đã chấn an các môn đệ: “Đừng sợ, hỡi đoàn chiên bé nhỏ, Thầy đã chiến thắng thế gian” (Ga 16,33).

Nhờ sức mạnh quyền năng nơi Đức Giêsu vẫn có thể cứu thoát. Vậy tôi phải sống sao để tâm hồn luôn có Chúa ngự trị? Bởi vì nơi nào có Chúa thì không có chỗ cho ma quỷ. Nơi nào có ma quỷ thì không có Chúa.

Trong bài đọc I, ngôn sữ Giêrêmia cảnh cáo: “Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến… nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa” (Gr 7,24.26).

Chúa ơi! Khi con sống tương quan thân mật với Chúa, con sẽ sám hối hoán cải, luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa, để luôn có Chúa ở cùng con, ma quỷ sẽ không có cơ hội xâm nhập. Sức mạnh quyền năng Chúa sẽ giúp con chiến thắng mọi thần dữ. Bởi vì “Có Chúa trong thành địch thù tan nát hết. Chúa trong lòng ta lo lắng gì hồn tôi ơi!” (Thánh ca).                                           Én Nhỏ 

Biết nhận ra sự thật để chấp nhận và học hỏi (03.03.2016)

1- Ghi nhớ:

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11, 23)

2- Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca nói về việc Chúa Giêsu làm phép lạ trục xuất quỷ câm ra khỏi người bị nó ám. Sau khi quỷ câm ra khỏi, người câm liền nói được khiến dân chúng đều bỡ ngỡ và thán phục. Nhưng những người biệt phái và Pharisêu lại không muốn hiểu như vậy, họ cố tình xuyên tạc rằng: Ngài đã dùng thế lực của quỷ vương để trừ quỷ nhỏ. Họ đã không biết nhận ra sự thật và không chịu chấp nhận sự thật.

Qua phép lạ, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ Ngài là Đấng Cứu Thế đến để giải thoát con người khỏi ách thống trị của Satan . Đáng lẽ ra họ phải nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Nhưng do bản tính ghen tuông và cố chấp nên họ không chịu đón nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đến với họ, ở với họ, cứu giúp họ nhưng họ đã chối từ Ngài.

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng không thiếu những người có thái độ cố chấp như vậy. Có những sự việc quá rõ ràng nhưng chúng ta lại không tin hoặc nghi ngờ. Có những lúc chúng ta làm điều sai trái mà vẫn cho là mình làm đúng, làm phải và cố tình không chịu phục thiện để sửa chữa những lầm lỗi thiếu xót đó.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy sống trong sự thật để luôn trung thành với Chúa, cụ thể là biết lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Nhờ đó chúng ta nhận ra sự hiện diện  và sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta để chúng ta sống đẹp ý Chúa và mưu cầu lợi ích tốt đẹp cho mọi người đang sống chung quanh chúng ta.

3- Cầu nguyện :

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin cho Chúa Thánh Thần đến soi sáng để chúng con nhận ra và biết chấp nhận sự thật. Xin giúp chúng con nhận ra những khuyết điểm thiếu xót của bản thân để sửa đổi theo đường ngay nẻo chính. Nhất là cho chúng con loại bỏ tính kiêu căng, ích kỷ, ngoan cố, ngõ hầu sống xứng đáng là con cái của Chúa, vì Chúa đã phán: “Sự thật mới giải thoát anh em”. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Hãy nhận ra dấu chỉ Chúa ban cho mà nhiệt thành phụng sự và cảm tạ Chúa vì Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và tha thứ.

 HOÀI THANH

Chống lại  “kẻ chống đối”

Có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” (Lc 11,15)

Suy niệm: Bê-en-dê-bun hay Lu-xi-phe được gọi là Sa-tan, nghĩa là “kẻ chống đối”. Đúng như tên gọi, các tướng quỷ và đồ đệ của chúng hoạt động không biết mệt để xúi giục con người chống lại Thiên Chúa. Chúa Giê-su vừa trục xuất quỷ ra khỏi một người bị nó làm cho câm, thì liền ngay sau đó, ma quỷ lại xúi giục một nhóm người để nói những lời vu khống Chúa Giê-su rằng Ngài đã dựa vào thế quỷ vương để trừ quỷ. Ngày nay, ma quỷ vẫn không ngừng bày ra đủ mọi cách thức để thúc đẩy con người chống lại Thiên Chúa bằng những việc làm ác đức, những hành động đến mất cả nhân tính như: giết người cướp của, nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, xì ke ma túy, hoang dâm, đồng tính luyến ái…

Mời Bạn: Bạn làm gì để sửa lại một khuynh hướng xấu nơi bạn? Bạn chiều theo sự thúc đẩy của ma quỷ hay đứng về phía Thiên Chúa để thánh hoá mình và tha nhân?

Chia sẻ: Trong xã hội có nhiều biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức. Phải chăng ma quỷ đang thành công trong việc xúi giục con người hôm nay chống lại Thiên Chúa? Bạn có thể làm gì để góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn?

Sống Lời Chúa: Muốn trừ quỷ, chúng ta nhớ câu lời Chúa dạy: “Giống quỷ này chỉ có ăn chay cầu nguyện mới trừ được thôi” (Mc 9,29).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nhiều lần con đã để cho ma quỷ tinh quái lôi kéo con vì con vẫn còn quyến luyến những đam mê dục vọng và những thói quen xấu xa. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ mới có thể giải thoát con. Lạy Chúa, xin cứu giúp con. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *