Phúc vì được thấy, vì được nghe (27.07.2023 – Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Xh 19,1-2.9-11.16-20b (năm lẻ), Gr 2,1-3.7-8.12-13 (năm chẵn), Mt 13,10-17

Bài đọc 1 (năm lẻ): Xh 19,1-2.9-11.16-20b

Bài trích sách Xuất hành.

Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai.  Họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi.

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Này Ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi Ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi.” Ông Mô-sê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói.

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Hãy đến với dân và bảo họ : hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo,  và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Xi-nai trước mắt toàn dân.”

Đến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ.  Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa ; họ đứng dưới chân núi.  Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống ; khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh.  Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Đức Chúa ngự xuống trên núi Xi-nai, trên đỉnh núi. Người gọi ông Mô-sê lên đỉnh núi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 13,10-17)

10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” 11 Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Phúc vì được thấy, vì được nghe (27.07.2023)

Vì yêu loài người, Thiên Chúa đã ghi tạc vào lòng mỗi người nhu cầu tìm kiếm Thiên Chúa (Gr 31, 31-34). Ngài đã mặc khải cho con người biết về Ngài bằng nhiều cách như quang cảnh vũ trụ vạn vật kỳ vĩ do Ngài tạo dựng, bằng những sứ giả do Ngài sai đến v.v…

Thánh Kinh là Lời Chúa nói với loài người bằng ngôn ngữ của loài người, để Ngài tỏ cho loài biết Ngài là ai, và mối tương quan của Thiên Chúa với loài người như thế nào. “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử”. (Dt 1,1-2).

Dân Israel thời ngôn sứ Isaia chỉ muốn nghe những lời đẹp ý họ, phù hợp với những toan tính của họ, nên họ bỏ ngoài tai những lời cảnh tỉnh, nhắc nhở, kêu gọi họ từ bỏ con đường tội lỗi, thay đổi cách sống và trở về thờ phượng và trung thành với Thiên Chúa. Thậm chí họ còn chống đối và tìm cách sát hại những người Thiên Chúa sai đến.

Vào thời Chúa Giêsu thì dân cũng chỉ muốn thờ phượng Thiên Chúa và mong một Đấng Messia với mục đích chính trị theo ý họ, nên họ không nghe lời Chúa Giêsu và tìm mọi cách bách hại Ngài.

Dân Israel đã có “vốn liếng” là dân Chúa tuyển chọn, có niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng họ đã không nghe Lời giáo huấn của Chúa Giêsu mà thay đổi cách sống nên niềm tin đó cũng bị mất đi. Các môn đệ của Chúa Giêsu nhờ yêu mến và tin vào Lời của Chúa Giêsu nên Đức Tin của các ông ngày càng phong phú hơn : “Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật”.

Các tông đồ thật hạnh phúc vì đã có được điều mà Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao mong ước” mà không được, đó là được thấy thời đại của Đấng Mesia đã đến, được nghe Lời của Thiên Chúa từ chính miệng Đức Giêsu, Thánh Tử của Thiên Chúa, dạy dỗ. Các ông đã nhận biết, yêu mến và sống với Chúa, để Chúa hướng dẫn dạy dỗ để rồi các Tông đồ đã sống và rao giảng Lời Chúa bằng chính cuộc đời của các ngài.

Ngày nay các Kitô hữu vẫn có được hạnh phúc ấy, cũng được nghe Lời của Thiên Chúa, và có phần còn thuận lợi hơn các tông đồ ngày xưa nữa, vì với những phương tiên hiện đại, Kitô hữu ngày nay có thể nghe, đọc và học hỏi Lời Chúa mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng người Kitô hữu có đón nhận hạnh phúc đó không, có chịu học hỏi Lời Chúa theo sự hướng dẫn của Giáo Hội không, hay chỉ muốn tự đọc và hiểu Lời Chúa theo sự suy diễn đầy cảm tính và định kiến của mình ?

Thánh nữ Terêsa Hài Đồng tu trong dòng kín. Từ những buổi đọc kinh, cầu nguyện bằng Thánh Kinh, chị đón nhận Thánh ý Chúa và đã nhận ra “Ơn gọi của tôi là yêu mến”. Từ đó Chị yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu mến, kính trọng, hiệp thông với Hội Thánh của Chúa; luôn cầu nguyện và hy sinh để cứu các linh hồn. Những tâm tình đó đã tạo Thánh Nữ nên một nhà truyền giáo ngay trong tu viện.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con thật có phúc như các Tông đồ xưa, là được Chúa ban cho Đức Tin và được nghe Lời Chúa dạy, để chúng con có ngọn đèn soi sáng trên đường đời mịt mùng đầy chông gai cạm bẫy này. Chúng con yếu đuối dễ sa ngã, xin nâng đỡ, “Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm …”. Xin cho chúng con siêng năng học hỏi, suy gẫm để hiểu Lời Chúa; cầu nguyện, sống với Lời Chúa và nhiệt thành đem Lời Chúa đến với những anh em chung quanh chúng con còn chưa biết Chúa. Amen. 

Mắt anh em … tai anh em thật có phúc (21.07.2022)

Tin Mừng hôm nay là một cuộc trao đổi giữa các môn đệ với Chúa Giêsu và tiện dịp các ông đã được Chúa bật mí  những điều phúc lớn lao các ông đang được Thiên Chúa ban mà có khi các ông chưa rõ.

Trước hết là các môn đệ đưa ra thắc mắc mà hỏi Chúa Giêsu: “ Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?”.Đây  là điều mà nhiều người xưa nay cũng bàn tới. Tại sao Chúa không giảng dạy rõ ràng, mà cứ phải dùng dụ  ngôn, nói bóng nói gió? Chúa Giêsu đã trả lời, giải thích cách riêng cho các môn đệ, và cũng là đúng và rõ ràng nhất đối với các ông: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không”. Đây là một điều mừng riêng, lời loan tin cho các môn đệ được đặc ân ấy mà có lần Chúa đã thì thầm với Chúa Cha mà ca tụng Người: “ Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì cha đa đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”(Mt 11,25).

Thật vậy giữa bao con người mà Chúa đang gặp gỡ rao giảng: Các nhà cầm quyền đạo đời, các thầy Do Thái tự hào học thông biết rộng… so với các môn đệ Chúa thấp cổ bé miệng, học hành chẳng có là bao, thế mà các ông đã nhận biết được giáo lý Người dạy và đi theo Chúa. Đây cũng vẫn là một mầu nhiệm cho đến ngày hôm nay. Để đừng ai còn nghĩ rằng: Tôi đã được đến trường, đến lớp, học hàm này nọ mà cho rằng mình đã đầy đủ rồi coi thường người khác .

Thời Chúa Giêsu, người Do Thái có quan niệm rất sai lầm về Chúa Cứu Thế. Nếu Chúa tuyên bố Người đến để lập Nước Mới để đưa loài người vào kỷ nguyên mới tốt đẹp sáng sủa hơn, thì e rằng dân chúng sẽ hiểu lầm, tưởng Người sẽ phất cờ khởi nghĩa. Người Pharisêu sẽ vin cớ chính trị mà truy tố Người mà nộp Người cho La mã.

Vậy là ngôn sứ Isaia đã loan báo trước mấy trăm năm về việc Chúa đến giảng dạy cho mọi người đã ứng nghiệm: “ Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà lòng hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành”.

Cuối cùng Chúa Giêsu chúc mừng cho các môn đệ đã được phúc hiểu biết các mầu nhiệm, đang được nhìn, đang được nghe những điều mà nhân loại: các tổ phụ, các ngôn sứ, cả vua chúa, các nhà hiền triết  đã trông chờ bao ngàn năm điều Thiên Chúa hứa khi Tổ Tông phạm tội: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy,mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe”.

Quả vậy các ông, số người hiếm hoi đã được thấy, được sờ vào Chúa Cứu Thế nữa, được nghe và hiểu những lời dạy hằng sống của Chúa Cứu Thế, thật là phúc không nào sánh bì. Vì vậy các ông cũng đã có bổn phận lớn lao vô cùng loan truyền những điều được thấy được nghe ấy cho thế hệ sau. Lòng nhiệt thành say mê đến bỏ cả mạng sống mình mà thực thi bổn phận.

Xưa vua Salômôn lên ngôi, ông không xin Chúa cho được nhiều vàng bạc tiền của, mà chỉ xin cho được sự khôn ngoan, hiểu biết điều hay lẽ phải mà cai trị đất nước. Chúa đã hài lòng về ông mà còn ban cho ông nhiều điều hơn ông xin nữa. Còn các môn đệ Chúa đã được hiểu biết những điều cao siêu nhất từ Chúa. Vậy là các ông là người giàu có, đầy đủ thoả mãn tất cả.

Còn mỗi chúng ta đã được nghe được thấy những gì từ các môn đệ Chúa? Ta có phương thức gì để loan truyền cho con cháu, cho thế thệ sau chúng ta?

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì con cũng được vào số những kẻ được nghe biết những điều mà các tông đồ biết xưa. Xin cho con luôn yêu mến tin tưởng thực thi những điều ấy, biết sống khiêm nhường để Chúa yêu mà ban thêm cho con những điều hơn nữa- Amen.

Giuse Ngọc Năng.

Tin Mừng Nước Trời (23.07.2020)

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.” (Mt 3,16)

Suy niệm: Một sinh viên đang gặp khủng hoảng đức tin, tìm đến một vị thầy đáng kính. Nghe xong câu chuyện, vị thầy chỉ phán một câu cụt ngủn: “Chúa có thật đấy!” rồi chấm dứt buổi gặp gỡ. Câu trả lời ‘trớt quớt’ lúc đầu không làm anh hài lòng, nhưng sau đó đọng lại mãi trong tâm trí. Từ đó chân lý Chúa có thật trở nên rõ ràng hơn với anh. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa nói về Nước Trời đang hiển hiện tỏ tường trước mắt các môn đệ: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” Thế nhưng, điều tỏ tường ấy lại là điểm mù đối với nhiều người. Bởi vì Nước Trời mà Chúa rao giảng trước hết được bày tỏ nơi chính bản thân Ngài. Qua lời giảng dạy khôn ngoan, qua các phép lạ kỳ diệu Ngài làm, Ngài tỏ mình ra là hiện thân của Nước Trời tình yêu, sự thật, công lý và bình an. Do đó, ai không đón nhận Ngài là từ khước Nước Trời, từ chối hạnh phúc vĩnh cửu của đời mình.

Mời Bạn: Người Việt Nam mình ai cũng tin có Trời. Vậy tại sao đa số chưa tin Đức Giê-su là Chúa, là Trời? Thưa, có nhiều lý do, mà một trong những lý do ấy là người Ki-tô hữu chưa chứng tỏ mình là chứng nhân cụ thể, sống động của Tin Mừng Nước Trời. Nếu từng gia đình, hội đoàn, hội dòng, giáo xứ, sống điều răn mến Chúa yêu người thì có thể sẽ có nhiều người tin Chúa Ki-tô hơn.

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng thực hành điều răn mến Chúa yêu người để giới thiệu Chúa cho người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con được phúc vì nghe Tin Mừng Nước Trời. Xin cho con biết quý trọng và loan báo Tin Mừng ấy mỗi ngày. Amen.

Anh em thì thật có phúc (26.07.2018)

Ngày 26.07 Lễ Nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna

Ghi nhớ:

“Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Mt 13,17).

Suy niệm:

Thấy bà ngồi trước thềm cửa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt da nhăn nheo! Nó hiểu ngay rằng nguyên nhân để bà phải khóc là do chính nó gây ra. Nó đên bên bà khoanh tay khẽ nói:

– Bà ơi, con xin lỗi bà. Ngày mai con sẽ mang cái đài đi sửa cho bà. Bà đừng khóc nữa.

Chuyện là: Bà nội nó năm nay đã ngoài tám mươi, chân yếu lưng còng, mắt lại bị lòa nên rất khó khăn trong việc đi lại. Bà chỉ đến nhà thờ vào ngày Chúa nhật và những ngày lễ trọng. Niềm vui của bà hàng ngày là có cái radio để nghe chia sẻ lời Chúa mà Đài phát thanh Chân Lý Á Châu vẫn phát sóng sáng, tối. Hôm qua, chả may máy bị hỏng mở không nghe được, nên bà gọi nó nhờ đem đi sửa gấp cho bà đẻ sáng nay bà có máy để nghe. Nhưng nó nhận máy rồi vì ham đi chơi bóng, không mang đi sửa cho bà, thế nên, bà nó phần vì muốn nghe lời Chúa mà không đươc nghe! Phần vì tủi thân; có tí việc nhờ cháu mà nó chẳng thèm làm nên bà buồn, bà khóc!

Đúng lúc ấy bố nó đi làm về, thấy vậy liền hỏi:

– Tại sao bà cháu lại khóc vậy?

Lấy vạt áo lau khô nước mắt cho cháu rồi cho chính mình xong bà nói:

– Cái đài của mẹ hỏng rồi anh ạ!

– Tưởng chuyện gì… Con sẽ mua ngay cho mẹ một cái khác!. Nói xong ông quay xe.

Còn lại hai người. Bà âu yếm xoa đầu nó và nói:

– Từ nay bà nhờ con việc gì thì hãy làm ngay cho bà, xong việc rồi muốn làm gì khác thì làm!

– Vâng! Con nhớ, con cám ơn bà.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su khen các môn đệ là người có phúc vì đã biết lắng nghe những điều Chúa dùng dụ ngôn mà dạy dỗ. Đồng thời Chúa cũng khiển trách những kẻ cứng lòng, có nghe lời Chúa đó nhưng vẫn không tin lời Ngài dạy. Chỉ vì lòng chai đá nên mắt họ có đấy nhưng cũng như mù lòa mà chẳng thấy. Tai họ có đấy nhưng nó lại không có khả năng nghe để tiếp thu những chân lý được Thiên Chúa mặc khải.

Loài người cho dù khôn ngoan tài trí đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thể hiểu thấu được mầu nhiệm Nước Trời nếu không có Đấng từ trời cao xuống thế để mặc khải cho nhân loại. Thật vậy, Chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ trời cao nhập thế, nhập thế làm Người để mặc khải cho nhân loại biết về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Mầu nhiện Nước Trời, bản tính cũng như căn tính của Thiên Chúa.

Với những mặc khải đó con người mới có thể hiểu biết về Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên họ, yêu thương và luôn muốn họ ăn năn sám hối tội lỗi của mình hầu nhận được ơn tha thứ.

Trong thánh lễ, trước khi công bố Tin Mừng vị chủ tế cùng với cộng đoàn ghi dấu thánh Giá trên trán, trên miệng và trên ngực, hành vi đó mang ý nghĩa: Ghi dấu Thánh Giá trên trán; có ý xin Chúa soi lòng mở trí để con hiểu Lời Chúa, trên miệng; có ý xin cho con luôn cao rao Lời Chúa và trên ngực xin cho lòng con luôn yêu mến Lời Hằng Sống.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con là những người đã được diễm phúc đón nhận Lời Chúa, xin Thánh Thần Chúa soi sáng cho chúng hiểu Lời Chúa dạy; xin cho chúng con sẵn sàng làm chứng tá cho tin Mừng và xin cho chúng yêu mến lời Chúa như một thần lương không thể thiếu trong đời sống của chúng con; xin cho những người chưa được ánh sáng Tin Mừng chiếu soi cũng biết đón nhận để trở về cùng Chúa mà nhận được ơn cứu độ của Ngài. Amen.

Sống Lời Chúa:

Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.

Đaminh Trần văn Chính.

Phúc cho những người là Ki-tô hữu (21.07.2016)

1- Ghi nhớ:

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

2- Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Về phần các con đã được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không”. Nói khác đi, các môn đệ đã được chấp nhận vào cộng đoàn của những kẻ tin vào Chúa Giêsu, vì thế, các ông có thể hiểu rõ những mầu nhiệm. Còn những kẻ ở bên ngoài, nhất là những kẻ ở bên ngoài vì kiêu hãnh, vì khép kín, vì định kiến, như các Luật sĩ và Biệt phái, thì khi nhìn vào các mầu nhiệm họ chỉ thấy bí ẩn và khó hiểu. Chính cách trả lời của Chúa là tiêu chuẩn để biết được ai là người thuộc về Chúa và ai là người ngoài cuộc: “Nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe. Còn các con, mắt các con thật có phúc vì được thấy, tai các con có phúc vì được nghe”.

Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn cứu thoát chúng ta. Ðức Giêsu được sai xuống trần gian chỉ vì mục đích đó. Thế nên, nếu con người không được ơn cứu độ không phải vì tại Thiên Chúa, nhưng vì tại con người bưng tai chẳng thèm nghe, bịt mắt không thèm nhìn mà thôi.

Chúng ta là Ki-tô hữu, nghĩa là người môn đệ của Đức Ki-tô, người đi theo Đức Ki-tô trong ơn gọi của Ngài, chúng ta hãy khát khao và xin Người ban cho chúng ta ơn “hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời”, để chúng ta biết lắng nghe các dụ ngôn nói về Nước Trời. Và một khi biết lắng nghe các dụ ngôn, chúng ta cũng sẽ “lắng nghe” đời mình như là một dụ ngôn nói về Thiên Chúa và Nước của Người, bởi lẽ dụ ngôn là kinh nghiệm sống được hiểu dưới ánh của Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa, la Ngôi Lời nhập thể.

Ước gì chúng ta được vào số những người mà Chúa Giêsu cho là có phúc, tức là những người thấy, nghe và hiểu được Lời Chúa cũng như nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng ta.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa, Chúa đã chúc phúc cho những ai nghe và thực hành Lời Chúa. Ước gì chúng con được vào số những người được Chúa chúc phúc, để được Chúa yêu thương, chăm sóc và ủi an. Xin giúp chúng con luôn mặc lấy tâm tình đơn sơ ngoan hiền để dễ dàng đón nhận lời giáo huấn của Chúa. Xin dạy bảo chúng con những lời cao quý để chúng con luôn đi trong đường ngay nẻo chính. Xin cho chúng con được lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc đời để chúng con biết phó thác đời mình trong sự quan phòng của Chúa. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Được thừa hưởng gia tài đức tin do cha ông lưu truyền, chúng ta thật là diễm phúc biết bao. Hơn nữa Giáo hội Tông truyền lại bảo đảm cho lý trí và đức tin của từng người Ki-tô hữu chúng ta. Việc còn lại của chúng ta là làm sao tìm gặp được hạnh phúc khi sống đời Ki-tô hữu trong tương quan với Thiên Chúa là Đấng hứa ban phúc trường sinh cho nhân loại.

  HOÀI THANH

 

Phúc vì được thấy, được nghe

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” (Mt 13,16)

Suy niệm: Đức Giêsu tuyên bố các môn đệ có phúc hơn “nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính” chỉ vì họ đã “được thấy và được nghe.” Nhưng thấy cái gì và nghe ai? Thưa, chính Chúa, bằng xương bằng thịt! Có điều ta đừng quên, nguyên điều đó vẫn chưa đủ để gọi là “có phúc”. Thực tế là bao người xung quanh Chúa thời ấy chẳng thực sự thấy và nghe hiểu được Chúa. Giữa các môn đệ và những người kia có một điều khác biệt: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” Ta nhớ lời này của Đức Giêsu: “Con tạ ơn Cha vì đã giấu các mầu nhiệm Nước Trời đối với những kẻ thông thái khôn ngoan, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn!”

Mời Bạn: Ngày nay không ai thấy Đức Giêsu bằng xương bằng thịt nữa, nhưng nhiều tâm hồn bé mọn vẫn “thật có phúc” vì được Ngài chinh phục cách sâu xa. Đó là những tâm hồn thánh thiện, hoàn toàn sống theo Tin Mừng của Chúa. Một số trong đó được nhiều người biết đến (như các vị thánh nhân như Đức Gioan XXIII, Đức Gioan Phaolô II, Mẹ Têrêsa Cancutta…), còn rất nhiều người khác rất âm thầm, nhưng họ rất gần xung quanh ta, và phần “phúc” của họ lớn lao không kém.

Sống Lời Chúa: Để nhận được “ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời” mời bạn tháo gỡ những vật cản không cho mắt được thấy và tai được nghe, tức những đam mê thấp hèn và những bận rộn lo lắng sự đời quá mức nơi mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là sản nghiệp của con…, là phần tuyệt hảo may mắn của con… Tâm hồn con mừng rỡ… Ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! (Tv 15)