Tìm hiểu kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con

 https://youtu.be/uhlIhJXJ7Dc
Kinh Xin Chúa thương Xót Chúng Con dịch từ Kinh La tinh : Kyrie eleison được đọc hoặc hát sau kinh thú tội: tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em (Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres quia peccavi nimis : cogitatione, verbo, opere et omissione).

Thú tội xong mà đọc: Xin Chúa thương xót chúng con : Xin Chúa thương xót chúng con (Kyrie eleison , ayez piété, Lord have mercy) kể ra cũng được, nhưng nó chưa hợp hoàn toàn với kinh Kyrie eleison. Xin tìm ý vì kinh Xin Chúa thương xót chúng con có ý nghĩa khác với kinh Kyrie eleison :

Thương: thương ở đây không phải là kinh doanh, buôn bán nhưng nó diễn tả một cảm tình , xót là xót xa, đau thương .

Đọc kinh Thú tội rồi thưa với Chúa con xót xa đau khổ, có lẽ câu thưa nầy không hợp mấy. Con không biết các Cha thừa sai nào đã dịch. Có cha đã bảo con phải sang Pháp vào thư viện…..Vậy ở đây con xin bàn như một giả thuyết thôi. Thú tội rồi thì phài xin tha thứ hợp ý hơn là xin thương xót .

Nếu xét ý nghĩa Kyrie eleison là xin tha thứ, tiếp đến xét đên chữ thương là chữ Hán, chữ xót là chữ Nôm thì thời ông cha ta có dùng như vậy không với quan niệm “ nôm na là cha mách qué” .

Con nghĩ rằng các cha thừa sai đã dịch Kyrie eleison là XIN CHÚA THƯƠNG

SOÁT CHÚNG CON. Chữ soát là chữ Hán. Thương soát là hai chữ Hán đi với nhau, chữ thương nói lên một cảm tình đi với chữ soát là chữ Hán có nghĩa là tha thứ .

Như vậy Kyrie eleison đọc tiếp theo kinh thú tội để xin Chúa tha tội cho .

Chữ SOÁT phát âm khó và ít người hiểu ý nghĩa nên đọc là “thương xót”

thì ai cũng đọc được, hiểu được. Chính vì đọc như thế ý nghĩa kinh KYRIE ELEISON không đúng với “chức năng”

Xin ý kiến của tất cả.

Linh mục Fx Tân Yên Nguyễn Hùng Oánh

Nhà hữu Linh mục ở Chí Hòa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *