Tin buồn: Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn – Nguyên Giám mục Giáo phận Qui Nhơn qua đời

ĐC Nguyễn Soạn

https://gpquinhon.org/q/ai-tin/tin-buon-duc-cha-phero-nguyen-soan-nguyen-giam-muc-giao-phan-qui-nhon-qua-doi-6455.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *