Tổng hợp về Kinh Mân Côi

 

TỔNG HỢP VỀ KINH MÂN CÔI

+ Tổng hợp các tài liệu về Đức Mẹ Fatima.
(Thông tin, Bài giảng, Bài viết, Phim ảnh)

+ Đức Mẹ Lộ Đức và ngày Quốc tế Bệnh nhân.

 

Để giúp độc giả dễ tìm bài.

Xin tổng hợp trong một trang những tài liệu, các bài giảng và bài suy niệm đã đăng, liên quan đến Đức Mẹ Mân Côi, đến Kinh Mân Côi. Riêng về Đức Mẹ Fatima, và Đức Mẹ Lộ Đức, xin vào các đường link phía trên..

Phần này sẽ tiếp tục được bổ sung trong tháng mười, và được lưu trữ trong mục “Tủ Sách – Thư Viện”

 

Sống Mầu Nhiệm Mân Côi (120 bài suy niệm) Lm Px. Đào Trung Hiệu op
Kinh Mân Côi Lm Timothy Radcliffe op
Kinh Mân Côi với Dòng Đa Minh Lm G. Phan Tấn Thành op
Suy niệm 20 mầu nhiệm Mân Côi (bản dịch) Lm G. Phan Tấn Thành op
Kinh Mân Côi, bài ca chiến thắng Lm Px Nguyễn Văn Nhứt op
KMC, những cánh cửa Tin Mừng mở ra với cuộc đời  
Lm G. Nguyễn Trọng Viễn op
Đức Maria …người Mẹ đáng kính Pet. Tran
Một phút suy tư lễ Đức Mẹ Mân Côi
Chuỗi Mân Côi: Một cuộc đối thoại chân tình
Pet. Tran
Pet. Tran
KMC góp phần xây dựng nhân loại mới   Lm Px Đào Trung Hiệu op
Tuyệt vời biết bao tình Mẹ Lm Giuse Ngô Văn Thích op
Kinh Mân Côi và đời sống đức tin Lm Đa Minh Đinh Viết Tiên op
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Lm Px. Đào Trung Hiệu op
Magnificat : Lời kinh can đảm (GM Charles Pope)
Trầm Thiên Thu chuyển ngữ
Huyền nhiệm Mân Côi Lâm Thy
Lời kinh Mân Côi Lm Giacôbê Tạ Chúc
Chuỗi Mân côi sống với chị Pauline Jaricot Sr Minh Nguyệt
Khi Mẹ nói tiếng xin vâng JB Nguyễn Quốc Tuấn

Phải suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ

Ý nghĩa Hoa Mân Côi

Bài đọc Kinh Sách lễ Mân Côi
Mary. Mai Lê

+ Tháng Mân Côi, thực thi lời Mẹ dạy                                    Pet Võ Tá Đương

+ Chuỗi Mân Côi và Thánh Đa Minh                                      Trầm Thiên Thu (chuyển ngữ)

 

BÀI GIẢNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI TẠI GIÁO XỨ Đa Minh

 

 

+ Phim : Đức Maria thành Nagiaret
+ Clips : Nguồn gốc Kinh Mân Côi
+ Trường ca Ave Maria (Ca đoàn Suối Việt)
+ Slides : Sao em không lần chuỗi (Thông Vi Vu)
+ Clips : Ave Maria (Schubert)
+ Clips : Con vẫn dâng lời kinh (hoạt cảnh)

 

Video Suy niệm Kinh Mân Côi của Alpha Linh

+ Suy niệm Kinh Mân Côi mùa Vui
+ Suy niệm Kinh Mân Côi mùa Sáng
+ Suy niệm Kinh Mân Côi mùa Thương
+ Suy niệm Kinh Mân Côi mùa Mừng