Trang thơ: Hương Kinh Tháng Mười

 

 

Hương kinh tỏa ngát tháng mười

Tràng Mân côi sống mọi người kết liên

Cùng nhau dâng kính Mẹ hiền

Tấm lòng con thảo khắp miền gần xa

Tháng mười vào ngày mười ba

Giữa trưa Thánh Lễ ngợi ca Đức Bà

Kỷ niệm Mẹ đã hiện ra

Năm xưa nhắn nhủ thiết tha loài người

Âm vang vọng đến mọi thời

Siêng năng lần hạt sống đời thiện ngay

Ăn năn sám hối đêm ngày

Nhận ơn cứu rỗi lúc này, mai sau

Mẹ ơi cứu giúp mau mau

Trần gian tội lỗi đớn đau gông kiềng

Năm châu bốn bể ngả nghiêng

Nạn tai biến cố mọi miền xảy ra

Đoàn con khẩn nguyện thiết tha

Cậy trông Đức Mẹ bao la tình Ngài

Đoái thương nghe tiếng van nài

Lời kinh đẫm lệ tháng mười Mân Côi.

BCT

13/10/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *