Trang Thơ: Mầu Nhiệm Truyền Tin

Giữa trưa chỉ có một mình

Maria thấy như hình có ai?

Tiếng chào hỏi thật khoan thai:

Bà đầy ân sủng không ai sánh bằng

Bối rối Bà tự hỏi rằng:

Lời chào như vậy phải chăng nghĩa gì?

Sứ Thần liền nói: bởi vì…

Đẹp lòng Thiên Chúa! Bà thì thụ thai

Hạ sinh một Cậu con trai

Tối cao là Đấng Ngôi Hai vĩnh hằng

Maria vội thưa rằng:

Việc ấy không thể, lấy bằng cớ chi?

Chuyện vợ chồng không biết gì

Cớ sao lại có thai nhi trong lòng?

Sứ Thần đáp lại oai phong:

Quyền năng Thiên Chúa! Chớ phòng lo xa

Êlizabeth chị Bà

Tuy đã già cả, nay đà mang thai

Vì Thiên Chúa, Chúa muôn loài

Không gì không thể, ý Ngài cao siêu

Êlizabeth tuổi nhiều

Có thai sáu tháng! một điều khó tin

Trong nhân gian biết đâu tìm

Nếu Chúa không dệt con tim hình hài

Trong lòng thân mẫu an bài

Dọn đường cho Chúa Ngôi Hai giáng trần

Maria đáp Sứ Thần

Nữ tỳ của Chúa! “Xin Vâng” một lời

Sứ Thần từ biệt về Trời

Maria nguyện suốt đời khắc sâu

Là Mẹ Thiên Chúa nhiệm mầu

Từ bi, nhân ái, cầu bầu, khiết trinh

Đồng công cứu chuộc chúng sinh

Tình Mẹ mãi mãi lung linh trăng rằm.

Mờ – inh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *