Trang thơ: Nữ Vương Ban Sự Bình An

 

 

Nữ Vương ban sự bình an

Mẹ thương cứu giúp trần gian tội đời

Nữ Vương Đức Mẹ Chúa Trời

Hôm nay hội thánh vang lời ngợi ca

Triều thần thiên quốc thổi loa

Tôn vinh Đức Nữ trước tòa vương cung

Đoàn con kính bái tôn sùng

Ngợi khen danh Chúa, và cùng Mẹ yêu

Chúa ban tước hiệu yêu kiều

Nữ Vương trời đất thật nhiều phúc ân

Xin Mẹ thương đoái vạn lần

Thế nhân tội lỗi rất cần Mẹ thương

Đưa về nẻo chính ngay đường

Sống Tin Mừng Chúa, tránh phường quỷ ma

Nguyện cho lòng mến thiết tha

Xin vâng theo Mẹ hát ca trọn đời

Kính tin thờ một Chúa Trời

Tâm hồn hạnh phúc dẫu đời khổ đau

Tin vào cõi phúc mai sau

Hưởng tôn nhan Chúa đẹp màu Thánh ân.

Mừng lễ Đức Mẹ Nữ Vương

22/8/2020

BCT

 

 

Trang thơ: Nữ Vương Ban Sự Bình An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *