Trang thơ: Thánh Giá Tình Yêu

 
     ÔI THÁNH GIÁ TÌNH YÊU NHIỆM MẦU
     Con gục đầu quỳ gối ăn năn
     Suy gẫm cuộc thương khó Chúa chịu
     Chỉ vì yêu Ngài đã hy sinh…
     Cứu độ loài người ôi thập giá
     Muôn dân hỡi hãy đến thờ lạy
     Suy tôn Mầu Nhiệm Thánh Giá tình yêu.
 
Đêm hồng phúc.
BCT
SG.13/4/17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *