Trang thơ: Vâng lời Thầy

Trong cuộc đời công khai rao giảng
Đức Giêsu khai sáng Tin Mừng
Quyền năng thông biết lẫy lừng
Người ban ân phước cho từng con chiên.


Danh tiếng Người mọi miền biết đến
Chen lấn nhau tìm kiếm ơn trời
Lắng nghe Đấng thánh ngỏ lời
Lời đầy uy dũng diệu vời thiên oai.


Sau một đêm mệt nhoài xuôi ngược
Vâng lời Người cất bước ra khơi
Người ban mẻ cá tuyệt vời
Khiêm nhường dấu hiệu ơn trời thương ban.


Một hồng ân dư tràn lai láng
Thân tội nhơ chẳng đáng gần Người
Sấp mình cúi lạy lệ rơi
Xin Người cứu vớt tội đời vương mang.


Chúa tin yêu mở sang trang mới
Thúc bách con hướng tới mọi miền
Mưa to sóng gió trung kiên
Ra khơi thả lưới loan truyền yêu thương.


Xin cho con lên đường loan báo
Bỏ sau lưng chiếc áo ấm êm
Gia đình sự nghiệp êm đềm
Dấn thân theo Chúa dẫu đêm hay ngày.


Xin cho con hăng say buông lưới
Bắt thật nhiều cá mới tin yêu
Chút men chút muối chút liều
Chất hương thu hút thật nhiều cá ngon.

Tác giả Mai Tích

https://www.youtube.com/watch?v=ykvgGCBL4z0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *