Trực Tiếp : Đại Lễ Mừng Kính Thánh Martinô (03-11-2023)

LỄ 01 – 05g00 : CẦU NGUYỆN CHO TỈNH DÒNG VÀ TU VIỆN
Chủ tế : LM. PHANXICÔ XAVIÊ BÙI QUANG THẢNH, OP

LỄ 02 – 07g30 : CẦU NGUYỆN CHO GIÁO PHẬN VÀ KHÁCH HÀNH HƯƠNG
Chủ tế : ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO

LỄ 03 – 10g00 : CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIA ĐÌNH
Chủ tế : ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG

LỄ 04 – 14g30 : CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ
Chủ tế : LM. VINH SƠN PHẠM XUÂN HƯNG, OP

LỄ 05 – 16g30 : CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ
Chủ tế : ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

LỄ 06 – 19g30 : CẦU NGUYỆN CHO GIỚI TRẺ
Chủ tế : LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, OP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *