TRỰC TIẾP: Nghi thức tiễn biệt và Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Đinh Châu Trân, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *