TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TIỆC LY tại Nhà thờ Chính Toà, Giáo phận Đà Nẵng

 

Lúc 17g00, thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà, Giáo phận Đà Nẵng.
Do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng chủ sự. Các phiên chầu từ 18g00 đến 24g00.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *