Trung thành phục vụ và sẵn sàng tỉnh thức (25.10.2017 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Lc 12,39-48
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca  

39 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” 42 Chúa đáp : “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

Dụ ngôn chủ nhà tỉnh thức. Dụ ngôn này không so sánh Thiên Chúa với tên trộm, mà so sánh việc Thiên Chúa đến và tên trộm đến cũng bất ngờ như nhau. Vì bất ngờ nên phải tỉnh thức. Ý chính là tỉnh thức.

Phải tỉnh thức chờ ngày Chúa đến

Đưa ta về bờ bến yêu thương

Thực tâm sống thật mẫu gương

Bước đi chính đạo, tìm phương sáng ngời
*
Hãy tỉnh thức để cùng mong đợi

Dù thời gian vời vợi xa xăm

Thực lòng thống hối ăn năn

Hiểm nguy tan biến, khó khăn hết dần

Dụ ngôn quản gia trung thành: Dụ ngôn này nói riêng cho những người có trách nhiệm lãnh đạo, phải trung thành phục vụ mọi người cho tới khi Chúa quang lâm. Khi đó, người đó sẽ được trọng thưởng. Trái lại nếu nghĩ rằng Chúa chưa đến, để rồi lạm dụng chức vụ lo cho bản thân và ngược đãi kẻ khác, thì khi đến ngày quang lâm sẽ bị trừng phạt nặng. Chức vụ càng cao thì hình phạt càng nặng. Ý chính là trung thành trong nhiệm vụ được giao.

Hãy phục vụ, tinh thần hoan hỷ

Vững một lòng, Chung thủy mà thôi

Nghĩa tình trọn vẹn người ơi!

Trung thành giữ trọn, sáng ngời niềm tin
*
Nhớ tỉnh thức giữ gìn tâm trí

Để cõi lòng ý chí thẳng ngay

Điều thiện, việc tốt: “bắt tay”

Làm cho cuộc sống từng ngày vươn lên

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình với một tinh thần trách nhiệm cao cùng với một tinh thần phục vụ quên mình. Người Kitô hữu luôn dấn thân để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Có như vậy, chúng ta mới đáng được Chúa thưởng công ở đời này và cả đời sau.

Cùng tỉnh thức cầm đèn cháy sáng

Đợi Chủ về thấp thoáng gần xa

Nguyện cầu chăm chú thiết tha

Đến khi Chủ tới sẽ là hồng ân
*
Phải tỉnh thức rất cần đấy chứ!

Theo thời gian: quá khứ – giờ đây

Tương lai sắp đến từng ngày

“Sẵn sàng”: cảm thấy tràn đầy niềm vui.

 

 Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết phát triển những khả năng Chúa ban và dùng chúng để phục vụ tha nhân một cách tận tình chân thật. Xin Chúa cũng giúp chúng con luôn biết tỉnh thức để sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Amen

 HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *