Truyền chức Giám mục đầu tiên của Giám hạt tòng nhân cựu Anh giáo.

Truyền chức Giám mục đầu tiên của Giám hạt tòng nhân cựu Anh giáo.

 

Hôm 22 tháng Sáu vừa qua, Đức Hồng y Vic-tor Ma-nu-el Fer-nán-dez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, người Argentina, đã truyền chức giám mục cho Đức cha Da-vid Wal-lar, tân Bề trên của Giám hạt tòng nhân Đức Bà Wal-sing-ham, bên Anh Quốc.

 

Đây là lần đầu tiên vị Bản quyền của Giám hạt này được bổ làm giám mục. Trước đây, vị Bản quyền là Đức ông Keith New-ton, người có gia đình, cai quản Giám hạt, sau khi được Đức Thánh cha Biển Đức XVI thành lập năm 2011 để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo và họ vẫn được giữ truyền thống phụng vụ của Anh giáo. Trong thời gian qua, đã có một số cựu giám mục Anh giáo gia nhập Công giáo nhưng họ chỉ được chịu chức linh mục trong Công giáo, theo Tông hiến của Đức Thánh cha Benedicto thứ XVI.

Il vescovo David Waller

Trong thông cáo, công bố hôm ngày 29 tháng Tư năm nay, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha đã nhận đơn từ chức của Đức ông Keith Newton, Bề trên đầu tiên của Giám hạt Đức Bà Wal-sing-ham và bổ nhiệm cha David Ar-thur Wal-ler làm Giám mục Bản quyền của Giám hạt tòng nhân này. Cho đến nay, cha Wal-ler là Tổng đại diện của Giám hạt đồng thời làm cha sở giáo xứ Chúa Kitô ở Cling-ford, Anh quốc. Ngài là người độc thân, năm nay 63 tuổi nguyên là một tín hữu Anh giáo, thụ phong mục sư năm 1991 và đảm nhiệm nhiều công tác mục vụ trong Giáo phận Anh giáo Cli-ches-ter cho đến khi gia nhập Giám hạt Đức Bà Wal-sing-ham năm 2011, khi mới được thành lập.

Giám hạt này ở Anh quốc hiện có 1.950 tín hữu, với 97 linh mục, 8 nữ tu và khoảng 50 giáo xứ. Tại Mỹ, Canada và Australia cũng có hai Giám hạt tòng nhân được thành lập để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo, tổng cộng khoảng 3.000 tín hữu.

Sự hiện diện của Đức Hồng y Fer-nán-dez như vị chủ phong trong buổi lễ truyền chức giám mục phản ánh quan hệ đặc biệt giữa Giám hạt Đức Bà Walsingham với Bộ Giáo lý đức tin. Hai vị phụ phong là Đức Hồng y Vin-cent Ni-chols, Tổng giám mục Giáo phận West-min-ster, và Đức cha Ste-phen Lo-pes, Giám mục Giám hạt tòng nhân cựu Anh giáo ”Tòa Thánh Phêrô” ở Mỹ. Ngoài ra, có sự hiện diện của Đức cha An-tho-ny Ran-daz-zo, Giám quản Tông tòa Giám hạt tòng nhân Đức Mẹ Thánh Gia miền nam ở Australia, cũng là cơ chế được thành lập để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Fer-nán-dez nhắc đến bản chất và sứ mạng của các Giám hạt cựu Anh giáo. Ngài mời gọi các tổ chức này hãy nhìn những khía cạnh tích cực trong truyền thống Anh giáo cần bảo tồn như một ”hồng ân quí giá và một kho tàng cần chia sẻ. Trong tiến trình này, Giáo hội không những cho đi nhưng còn được phong phú. Vì thế, chúng ta có thể khẳng định rằng Giám hạt là một trong những khuôn mặt của Giáo hội, và trong trường hợp này, đón nhận một số yếu tố lịch sử phong phu của truyền thống Anh giáo: các yếu tố này nay được sống trọn vẹn trong cộng đồng hiệp thông của Công giáo”.

Đức Hồng y Fer-nán-dez cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cộng tác giữa Giám hạt và các giáo phận địa phương để thăng tiến tình hiệp nhất và tăng trưởng tinh thần.

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2024-06/david-waller-primo-vescovo-nostra-signora-di-walsingham.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *