Truyền thống Đa Minh Việt Nam

Truyền thống Đa Minh Việt Nam      

NGHE BÀI CHIA SẺ (21p)

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Lễ mừng Cha Thánh Đa Minh năm 2018 diễn ra trong bầu khí Năm Thánh mừng kỷ niệm 30 năm tuyên phong 117 hiển thánh tử đạo tại Việt Nam (19.6.1988), xin cùng nhau ôn lại chân dung 38 hiển thánh, 38 dấu ấn niềm tin thuộc Gia đình Đa Minh Việt Nam. Hy vọng những mệnh đề tóm lược, giúp gợi nhớ chân dung và mẫu gương sống của các tiền nhân.

Gia đình ĐMVN, 38 thánh tử đạo
(theo chức vụ, lễ kính theo ngày tử đạo, và tuổi đời).

Sáu thánh giám mục (Tây Ban Nha)                Lễ kính     Tuổi

Delgado Y                                  (1762-1838)      12.7          76
Henares Minh                              (1765-1838)      26.6          73
Sanjurjo An                                 (1818-1857)      20.7          39
Sampedro Xuyên                        (1821-1858)      28.7          37
Hermosilla Liêm                          (1800-1861)      1.11          61
Valentinô Vinh                           (1827-1861)      1.11          34

Mười sáu thánh linh mục Đaminh :

Federich Tế, TBN                       (1702-1745)      22.1          43
Liciniana Đậu, TBN                    (1702-1745)      22.1          43
Vinh-sơn Phạm Hiếu Liêm         (1732-1773)      7.11          41
Giaxintô Gia, TBN                     (1743-1773)      7.11          30
Vinh-sơn Đỗ Yến                       (1764-1838)      30.6          72
Fernandez Hiền, TBN                 (1775-1838)      24.7          63
Đaminh Nguyễn Văn Hạnh        (1772-1838)       1.8           66
Phêrô Nguyễn Văn Tự                (1796-1838)       5.9           44

Đaminh Vũ Đình Tước               (1775-1839)       2.4           64
Tôma Đinh Viết Dụ                    (1783-1839)     26.11         56

Đaminh Vũ Đức Trạch               (1793-1839)      18.9          46
Đaminh Nguyễn Văn Xuyên      (1786-1839)     26.11         53

Giuse Ngô Duy Hiển                  (1769-1840)       9.5           71
Đaminh Đinh Đức Mậu              (1794-1858)      5.11          46
Giuse Trần Văn Tuân                  (1811-1861)      30.4          50
Almatô Bình, TBN                     (1831-1861)      1.11          30

Ba thánh linh mục huynh đoàn:

Schoeffler Đông, Pháp, MEP     (1822-1851)       1.5           29
Đaminh Đỗ Đình Cẩm                (1810-1859)      11.3          49
Tôma Ngô Túc Khuông              (1780-1860)      30.1          80

Sáu thánh thầy giảng huynh đoàn :

Phanxicô Đỗ Văn Chiểu             (1797-1838)      26.6          41
Giuse Nguyễn Đình Uyển          (1775-1838)       4.7           63
Phanxicô Xavie Hà Trọng Mậu  (1790-1839)     19.12         49
Đaminh Bùi Văn Úy                   (1812-1839)     19.12         27
Tôma Đào Đình Toán                 (1764-1840)      27.6          76
Giuse Nguyễn Duy Khang         (1832-1861)      6.12          29

Bảy thánh giáo dân huynh đoàn

Giuse Hoàng Lương Cảnh          (1775-1838)       4.7           63
Augustinô Nguyễn Văn Mới      (1806-1839)     19.12         33
Tôma Nguyễn Văn Đệ                (1811-1839)     19.12         28
Stêphanô Nguyễn Văn Vinh       (1813-1839)     19.12         26
Đaminh Phạm Trọng Khảm        (1780-1859)      13.1          79
Giuse Phạm Trọng Tả                 (1800-1859)      13.1          59
Luca Phạm Trọng Thìn               (1820-1859)      13.1          39

Chân Dung 38 Thánh Tử Đạo
Gia Đình Đa Minh Việt Nam

Sáu Thánh Giám mục

 1. Thánh Delgado Y, 43 năm giám mục, can đảm khôn ngoan
 2. Thánh Henares Minh, 35 năm giám mục bác ái, quảng đại.
 3. Thánh Sanjurjo An, tổ chức lớp giáo lý, xin chém ba nhát.
 4. Thánh Sampedro Xuyên, bị án lăng trì chết không toàn thây.
 5. Thánh Hermosilla Liêm, ngụy trang đi thụ phong giám mục, và chăm lo các chủng sinh.
 6. Thánh Valentinô Vinh giám mục hầm trú, giám mục sinh non, và giám mục gậy tre mũ giấy. Tinh thần lạc quan.

Mười chín Thánh Linh Mục Đa Minh

7, 8. Thánh Federich Tế, con điên của Đức Mẹ và thánh Licinia Đậu, trong trại giam vẫn rửa tội hàng trăm người.

 1. Thánh Fernandez Hiền, cầu cho dân Việt nhận biết đạo thật.

10,11. Thánh Phạm Hiếu Liêm và Castañeda Gia : tham gia “hội đồng tứ giáo” và suy tôn thánh giá trong phủ chúa.

 1. Thánh Đỗ Yến, chấp nhận lưu lạc để tín hữu khỏi liên lụy.
 2. Thánh Nguyễn Văn Hạnh, Laurensô Việt Nam.
 3. Thánh Nguyễn Văn Tự, bài giảng tam phụ, nuốt sổ giáo dân.
 4. Thánh Vũ Đình Tước, bị chém bằng búa, chết bên tín hữu.
 5. Thánh Đinh Viết Dụ, sẵn lòng chết để giống Chúa Kitô.
 6. Thánh Nguyễn Văn Xuyên, bài vè lục bát củng cố đức tín.
 7. Thánh Ngô Duy Hiển, vẽ và gây phong trào kính thánh giá.
 8. Thánh Vũ Đức Trạch, mời các quan tôn kính thánh giá.
 9. Thánh Đinh Đức Mậu, ra pháp trường như cử hành thánh lễ
 10. Thánh Trần Văn Tuân, liều chết để phục vụ đoàn chiên
 11. Thánh Almatô Bình, nhiệt tình vượt qua bệnh tật, khó khăn
 12. Thánh Schoeffler Đông TOP, tươi cười tiến ra pháp trường.
 13. Thánh Đỗ Đình Cẩm TOP, quân lính cảm kích và yêu mến.
 14. Thánh Ngô Túc Khuông TOP cổ võ cầu nguyện và xây dựng quê hương

Sáu Thánh Thày Giảng

 1. Thày Đỗ Văn Chiểu, thủ cấp được đức cha Henares Minh dâng cao tại pháp trường.
 2. Thày Nguyễn Đình Uyển, tuyên xưng niềm tin sống lại.
 3. Thày Hà Trọng Mậu, sẵn sàng từ chối danh vọng.
 4. Thày Bùi Văn Úy, coi giữ đạo là hiếu thảo với mẹ cha.
 5. Thày Đào Đình Toán, chấp nhận chết đói, rũ tù.
 6. Thày Nguyễn Duy Khang. liều thân vì đại nghĩa.

Bảy Thánh Giáo Dân

 1. Thánh Hoàng Lương Cảnh, lương y bác ái và nhiệt tâm.

33, 34, 35. Ba tín hữu Bồ Ngọc tuyên khấn dòng ba trong tù.
Thánh Nguyễn Văn Mới là một tân tòng,
Thánh Nguyễn Văn Vinh, vào tù mới rửa tội,
Thánh Nguyễn Văn Đệ, tin tưởng phó thác vợ con cho Chúa.

36, 37, 38. Tam thánh Quần Cống : Án Khảm, Cai Tả, Cai Thìn, nổi bật về lòng bác ái, củng cố niềm tin các tín hữu và làm sứ giả hòa bình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *