Tu xá Vinhsơn Cát Đàm

Tu xá thánh Vinhsơn Cát Đàm

Năm 1938 cha Jiménez Nhân xây một ngôi nhà ba tầng dài 32m, rộng 12m, trên khu đất 10.000m2 bên nhà thờ Cát Đàm, lập Tu xá Vinh sơn, trụ sở cha Chính Dòng (ngày 2.9).

catdam1.JPG

Nghĩa trang bên nhà thờ có cha chính Senado Thái, giám quản Thái Bình (1941) ngài bị bắt, thi thể tìm thấy bên sông Trà Lý. Cha chính Serra Thiều, tái thiết nhà thờ Phú Nhai, giám đốc chủng viện Mỹ Đức. Cha chính Garcia Khiết, giáo sư Mỹ Đức và Ninh Cường. Cha Barô Nghiêm ở Việt Nam đến 60 năm, lập nhiều cơ sở bác ái, linh hướng chủng viện Anbêtô. Thầy Giuse Nhiên qua đời vì bệnh. Thầy Tôma Ninh bị bắt tại sở ruộng hai năm sau mới biết tin chết (1950). Và thầy Đaminh Uyển ở lại miền Bắc cho đến khi qua đời năm 1978.

catdam5.JPG

Cuối năm 1946, chủng viện Anbêtô tản cư về học tại Mỹ Đức. Nhiều linh mục Đaminh Việt Nam thụ phong tại đây. Năm 1950, một phần nhà Cát Đàm bị Pháp chiếm đóng. Năm 1951 cha chính Conde Thập chuyển trụ sở lên Nam Định.

catdam2.JPG

Nhà thờ Cát Đàm 2010

Từ 1954-1963, tu xá trở thành cơ sở tiểu chủng viện Thái Bình. Sau đó trở thành nhà thờ xứ Cát Đàm cho đến khi bị trưng thu năm 1969. Ngày 24-10-2009 tu xá Vinh Sơn được tái lập.

catdam3.jpg

Nhà thờ Cát Đàm 2013

Giáo xứ Cát Đàm : Theo Sử Ký Địa Phận Trung, từ năm 1722 đã có cha Viên coi sóc họ này. Năm 1892 tại đây có ngôi nhà nguyện nhỏ năm gian bằng gỗ để kính thánh Vinh Sơn. Năm 1940, giáo xứ được lập với cha xứ là cha chính Dòng. Từ 1954 – 2008, giáo xứ Cát Đàm được các cha địa phận coi sóc cho đến cha Giuse Lý Văn Thưởng về nhận xứ.

catdam4.JPG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *