Tước đoạt quyền con người (21.07.2017– Thứ Sáu tuần XV Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 12,1-8

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu   

1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi 

Bố là thuyền nan cho em vượt sóng 

Bố là sông rộng cho thuyền em bơi 

Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ 

Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian 

Bài hát “Bố là tất cả” của nhạc sĩ Thập Nhất nói về một điều: tất cả cho con và vì con. Ông bố làm nên tàu lửa, làm nên xe hơi, làm thành con thuyền, làm ra con sông, tạo thành phi thuyền, trở nên bờ đê …, tất cả cho đứa con của mình được hạnh phúc.

Khi tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa cũng đã dựng nên ngày và đêm, trời và đất, mọi loài sinh vật trên trời và dưới đất chỉ để cho con người. Vì Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc. “Thiên Chúa phán: Chúng ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh Chúng ta, giống như Chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” (St 1,26)

Từ khi Adong – Eva phạm tội, con người đã dần đánh mất quyền làm con Thiên Chúa, quyền được cai quản và làm chủ mọi loài tất cả mặt đất, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả những gì Thiên Chúa dựng nên đều vì con người: Thiên Chúa dựng nên vũ trụ để loài người có nơi cư ngụ, có thực phẩm nuôi sống. Vũ trụ vật chất là cái nôi, là nguồn cung cấp lương thực cho loài người.

Sự lầm lạc xúc phạm nhân phẩm của con người mà Pharisiêu đã đặt nên những luật lệ phân biệt để đối xử với những người thấp kém, họ coi những người thấp kém này chỉ là người nô lệ cho họ, nên không có bất cứ một quyền nào, kể cả quyền được ăn, được nói. Họ bắt dân chúng phải nghỉ ngày Sabát để đến nhà thờ mà cúng các lễ vật cho họ, vì họ được quyền thay mặt Thiên Chúa mà nhận lễ vật, lễ vật cho các tư tế, chỉ có họ mới được ăn, người khác ăn sẽ bị tội, theo luật thì có thể bị ném đá. Còn họ: “Ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? (Mt 12, 5).

Bài Tin Mừng Chúa Giêsu nhắc lại hình ảnh của con người là hình ảnh của Thiên Chúa, ngay từ khi Thiên Chúa tạo dựng con người có quyền được sinh sống trên trái đất, làm chủ mọi loài mọi vật để làm lương thực sống cho mình, không phân biệt một ai. Người nói: 27 Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát” (Mc 2, 27-28).

Chính cái ác tâm chiếm đoạt quyền sống ấy của người Pharisiêu mà họ đã làm ra những lề luật để tước đoạt quyền làm con Thiên Chúa, quyền một con người. Còn họ như một đấng tối cao. Họ coi mình như một Thiên Chúa phán xử trên trần gian, mà loại bỏ quyền của Đấng họ Tôn Thờ, chính là Thiên Chúa. “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát!” (Mt 12, 2).

Chúa Giêsu khẳng định với họ, những việc làm công chính của con người trong ngày sabat là không có tội “8 Con người làm chủ ngày sabat.” Chúa cũng cho họ biết nhận biết rằng: Chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, còn lớn hơn cả đền thờ mà họ đang ở. “6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.”

Con người làm chủ vật chất, vạn vật tất cả phải để làm sáng danh Thiên Chúa. Tất cả những việc làm không quy hướng về việc ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa đều là bất xứng, có tội. Chúng ta, mỗi người phải biết làm cho vật chất, vạn vật mỗi ngày mỗi nên tốt đẹp hơn, để danh Chúa mỗi ngày được cả sáng. Những tàn phá môi trường để thể hiện uy lực của con người thời nay nhằm loại trừ Thiên Chúa thì cũng chẳng khác chi người Pharisiêu xưa.

Cầu nguyện

Lay Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra bổn phận làm chủ mọi ngày, mọi vật trên trần gian này, để con luôn quy hướng mọi sự về việc ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa. Xin cho con nhận ra lòng nhân từ của Chúa, để con dâng chính cuộc đời con làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa.

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *