Vài tư liệu Dòng Đa Minh 800 năm

VÀI TƯ LIỆU DÒNG ĐAMINH 800 NĂM

Thống kê Dòng Đaminh 2013 (theo tổng hội Trogir)

Dòng Đaminh hiện có 40 tỉnh dòng, 4 dự tỉnh, 6 miền đại diện thuộc trung ương, và nhiều miền thuộc tỉnh dòng.

Nam tu : 5.955 anh em,
trong đó 345 Tu huynh, 4.430 linh mục, 918 sinh viên,
18 phó tế, 208 tập sinh và 36 giám mục.

Gia đình Đaminh.
2.773       đan sĩ đã khấn, thuộc 219 đan viện.
24.296   nữ tu hoạt động thuộc 150 Hội Dòng.
150.000  thành viên Huynh đoàn Giáo dân.
16.000    giáo dân thuộc các hội liên kết vào Dòng,
265          thành viên Huynh đoàn Giáo sĩ (13 huynh đoàn),
250          thành viên Tu hội đời Đaminh.

trogir.jpg

Các Thánh Dòng Đaminh :

82 hiển thánh (click xem danh sách)
(10 nữ – 60 tử đạo) (TBNha 27, Việt 26, Ý 9, Nhật 7, Pháp 4,
Đức 2, Pêru 2, Ba Lan 1, Tiệp Khắc 1, Hungari 1, Équateur 1, Do thái 1)

210 chân phước (30 nữ, 122 tử đạo)
và trên 100.000 đấng đáng kính.

Các Hiển thánh mới :
+ 12.10.2008 thánh nữ Narcisa Morán, Équateur (+1869)
+ 11.10.2009 cha François Coll y Guitart TBN (+1875)
+ 12.05.2013 cha Alejandro Longo tử đạo (+1480) tại Otranto, Ý.
+ 15.05.2015 nữ tu Maria Ghattas, Jerusalem (+1927).

Chân phước mới :
Ngày 28.10.2007, BTTQ García Paredes cùng 75 tu sĩ, giáo dân Đaminh.
Ngày 3.6.2012, cha Jean Lataste.
Ngày 13.10.2012, hai cha Raimundo Castano và José Solis, tử đạo ở Tây Ban Nha.
Ngày 19.9.2015, giám mục Alberto Del Corona (+1912).

Giáo hoàng, hồng y và giám mục Đaminh

Bốn giáo hoàng dòng Đaminh : (click đọc tiểu sử)

Chân phước Inôcentê V          1276
Chân phước Bênedictô XI      1303-04
Thánh Piô V                            1566-72
Đức Bênêdictô XIII                1724-30

78 hồng y : Hiện còn ba hồng y dòng Đaminh

1998 : HY Christoph Schoenborn, Áo (sinh 1945)
2003 : HY Georges Cottier, Thụy Sĩ    (sinh 1922)
2012 : HY Dominik Duka, Tiệp Khắc  (sinh 1943)

1.484 giám mục : Hiện còn 38 giám mục.