Vị linh mục nói chính xác lần cuối xưng tội ngày nào dù chưa gặp bao giờ

Nhưng vào Chúa Nhật, 8 tháng 3, 1968, Jean Marie đã làm mọi cách để đến thật sớm. Và ngay khi cánh cửa nhà thờ mở ra, Jean Marie đã chạy đến ngồi ở hàng ghế đầu của những người đang chờ để nhận bí tích hòa giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *