Vị linh mục nói chính xác lần cuối xưng tội ngày nào dù chưa gặp bao giờ

Nhưng vào Chúa Nhật, 8 tháng 3, 1968, Jean Marie đã làm mọi cách để đến thật sớm. Và ngay khi cánh cửa nhà thờ mở ra, Jean Marie đã chạy đến ngồi ở hàng ghế đầu của những người đang chờ để nhận bí tích hòa giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.