Video cử điệu: RA ĐI TRUYỀN RAO TIN MỪNG – Đuốc Hồng

RA ĐI TRUYỀN RAO TIN MỪNG 

Sáng tác: Lâm Hoàng Ân

Ca sĩ: Nguyên Hoàng, La Vĩnh Nguyên

Rapper: Châu Kiệt Đoàn

Xin Chúa Chúc lành cho tẩt cả những ai đang nhiệt thành Truyền rao Tin Mừng trên mỏi nẻo đường phục vụ…(Ban Điều Hành Đuốc Hồng 2017)

 

Rap:

Chúa gọi ta vào trong tình yêu của Ngài, để dẫu bước trên con đường dài

Ta có chi mà phải ái ngại chông gai, sương mai, cùng với chê bai

Dù khó khăn của bất kỳ ai, ta vẫn không bao giờ sợ hãi

Cuộc sống là dấn thân ra đi, quẳng ngay cái tôi chi li ích kỷ

Vượt lên cám dỗ bằng ý chí,

Không làm vì bất kỳ sự gì cũng không giữ cho mình điều chi

Hãy luôn nhớ rằng chính Chúa đã sai ta ra đi

Let’s Go

Hãy bước đến những vùng ngoại biên xa xôi

có những điểu hiển nhiên

mà tình yêu vẫn chưa hiện diện

há ha há ha hà ha há

Loan tin vui Chúa cứu độ trần gian hy sinh thân

Để con người bình an

xua tan tội lỗi rắc gieo lầm than

há ha há ha hà ha há

Cùng nhau bước ra đi muôn dặm xa đang chờ chúng ta

Đồng lúa mênh mông thơm trổ bông xinh tươi réo mời

Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô

Nên lời nhân chứng ta truyền rao tin mừng muôn nơi

Anh em ơi hãy vững vàng bền tâm

Hiên ngang trước những nẻo đường xa

Phong ba thêm sắt son niềm tin

há ha há ha hà ha há

Hãy phó thác Chúa là nguồn sự sống đưa ta đi

Dẫu có ngàn hiểm nguy

Lo chi sánh bước ta cùng đi

há ha há ha hà ha há

Cùng nhau bước ra đi muôn dặm xa đang chờ chúng ta

Đồng lúa mênh mông thơm trổ bông xinh tươi réo mời

Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô

Nên lời nhân chứng ta truyền rao tin mừng muôn nơi.

 

Rap:

Chúa gọi ta vào trong tình yêu của Ngài, để dẫu bước trên con đường dài

Ta có chi mà phải ái ngại chông gai, sương mai, cùng với chê bai

Dù khó khăn của bất kỳ ai, ta vẫn không bao giờ sợ hãi

Cuộc sống là dấn thân ra đi, quẳng ngay cái tôi chi li ích kỷ

Vượt lên cám dỗ bằng ý chí,

Không làm vì bất kỳ sự gì cũng không giữ cho mình điều chi

Hãy luôn nhớ rằng chính Chúa đã sai ta ra đi

Let’s Go

…..

Hãy bước đến những vùng ngoại biên xa xôi

có những điểu hiển nhiên

mà tình yêu vẫn chưa hiện diện

há ha há ha hà ha há

Loan tin vui Chúa cứu độ trần gian hy sinh thân

Để con người bình an

xua tan tội lỗi rắc gieo lầm than

há ha há ha hà ha há

Cùng nhau bước ra đi muôn dặm xa đang chờ chúng ta

Đồng lúa mênh mông thơm trổ bông xinh tươi réo mời

Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô

Nên lời nhân chứng ta truyền rao tin mừng muôn nơi

Anh em ơi hãy vững vàng bền tâm

Hiên ngang trước những nẻo đường xa

Phong ba thêm sắt son niềm tin

há ha há ha hà ha há

Hãy phó thác Chúa là nguồn sự sống đưa ta đi

Dẫu có ngàn hiểm nguy

Lo chi sánh bước ta cùng đi

há ha há ha hà ha há

Cùng nhau bước ra đi muôn dặm xa đang chờ chúng ta

Đồng lúa mênh mông thơm trổ bông xinh tươi réo mời

Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô

Nên lời nhân chứng ta truyền rao tin mừng muôn nơi

Cùng nhau bước ra đi muôn dặm xa đang chờ chúng ta

Đồng lúa mênh mông thơm trổ bông xinh tươi réo mời

Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô

Nên lời nhân chứng ta truyền rao tin mừng muôn nơi

Nên lời nhân chứng ta truyền rao tin mừng muôn nơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *