Video: Giảng lễ Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2016)

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 12,41-44)

CN 32 TN B CAC THANH 2015