Video Thánh Ca: Dâng Chúa gia đình con, Ngài có biết, theo bước chân Chúa

1. DÂNG CHÚA GIA ĐÌNH CON – TRỊNH LAM 

Xem phim nền tại: http://hddmvn.net/bo-phim-niem-tin-hat-cai-cua-nhoc-con/

https://www.youtube.com/watch?v=7QQbJkJI-y4

2. NGÀI CÓ BIẾT

Xem phim nền tại: http://hddmvn.net/phim-the-bible-kinh-thanh-tap-7/

https://www.youtube.com/watch?v=lbgKX0A8BsA

3. THEO BƯỚC CHÂN CHÚA – LM. ĐĂNG LINH

Xem phim nền tại: http://hddmvn.net/phim-the-bible-kinh-thanh-tap-10/

https://www.youtube.com/watch?v=lmIE4lAXOXo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *