Video Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Virginia, Hoa Kỳ

Vào lúc  3 giờ chiều Chúa Nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018, tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 915 S Wakefield St, Quận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, Đức Cha Michael F. Burbidge, Giám Mục Giáo Phận Arlington chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 40 em trong Giáo Xứ và 23 em trong Giáo Họ Đức Mẹ La Vang.

Sau đây là danh sách của các em Thêm Sức 2018:

1. Anna Levana Thanh Duyen Ngo
2. Anna Julie Nguyen
3. Anne Samantha Thao Quyen Pham
4. Anne-Marie Rachel Yen Vi Dang
5. Anthony Anhton Tran Nguyen
6. Anthony Christian Duong
7. Augustine Andrew Quoc Nam Nguyen
8. Augustine Duc-Lo Nguyen
9. Cecilia Hanna Gia Han Do
10. Dominic Phuc Quang Dinh
11. Dominic Kien Trung Ngo
12. Elizabeth of Hungary Jenny Ngan Tran
13. Faustina Kelly Q Dang
14. Francis de Sales Andrew Quoc Anh Ho
15. Francis of Assisi Andrew Hung Tien Mai
16. Gabriel Justin An Vu
17. Ignatius of Loyola Duc Minh Ngo
18. James Bao Xuan Ho
19. John Newmann Justin Tri Tran
20. John the Baptist Alex Dinh Tran
21. Joseph John Cong Danh Le
22. Joseph Sonny Nguyen
23. Joseph Anthovin Quang Minh Lam
24. Joseph Johnny Thuan Nguyen
25. Joseph Tyler Huynh Pham
26. Jude Thaddeus Matthew Thai Ho
27. Maria Goretti Trang Taylor Bui
28. Martin Lap Hoang Nguyen
29. Mary Jane Bao Binh Nguyen
30. Mary Christine Nguyen
31. Mary Emily Christine Nguyen
32. Mary Rachel Minh Thi Nguyen
33. Mary Uyen Thuy Phuong Nguyen
34. Mary Gia Han Pham
35. Mary Lam Phung To
36. Mary Teresa Phuong Tran
37. Mary Daisy Pham Vo
38. Mary Thanh Tu Le Vu
39. Mary Brandi Ngoc-Han Bui
40. Mary Aja Ngoc Tran Nguyen
41. Mary Heather Ngoc-Han Truong
42. Mary Katherine Ngo
43. Mary Magdelene Jennifer Thanh Hoang
44. Paul Anthony Duc Huy Huynh
45. Paul Daniel Duc Duy Tran
46. Paul Peter Hoang Tran
47. Paul Brian Nguyen
48. Peter Wilson Trung Nguyen
49. Peter Kevin Hung Phan
50. Peter Kha Le Vo
51. Theresa Anna Ngoc Tram Nguyen
52. Theresa Nina Kim Nguyen
53. Theresa Theresa Lan Thanh Trinh
54. Theresa Catherine Vu
55. Theresa of Calcutta Katina Dan Khanh Tran
56. Theresa of Calcutta Viet Thao Xuan Ho
57. Therese of Lisieux Vivi Hoang Bui
58. Therese of Lisieux Helen Thien Hue Nguyen
59. Therese of Lisieux Jennifer Thuy Anh Pham
60. Veronica Audrey Thuan An Tran
61. Vincent Huan Nhat Tran
62. Vincent de Paul Daniel Duy Khang Nguyen
63. Vincent de Paul Chuck Hong Phuc Vu

Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Thánh Thần đã đổ tràn bảy ơn của Ngài vào lòng các em. Nhân đây, cha Chánh xứ Giuse Trần Trung Liêm OP, cũng chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo lý lớp 10, và các phụ huynh đã giúp chuẩn bị tâm hồn các em để qua việc đặt tay của Đức Cha Michael F. Burbidge, các em được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, các em sẽ được thanh tẩy để biến đổi thành con người mới, vững tin và can đảm làm chứng nhân Đức Tin giữa lòng thế giới hôm nay.

http://www.cttdva.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *