Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long

Xem slides xin click tại đây

Nhạc Phạm Duy : Tôi yêu tiếng nước tôi

Tiếng sáo : Nguyễn Đình Nghĩa – Thơ : Quang Tuấn

Lô nhô khắp vịnh đá xây hòn
Muôn vẻ, muôn hình nước với non .
Bể biếc lồng mây, mây gối sóng
Trời xanh lộng gió, gió căng buồm .

Vời trông non thẳm ngờ tiên cảnh
Lặng ngắm trùng khơi tưởng niết bàn .
Tuyệt thế kỳ quan này hải đảo
Non Bồng nước Nhược dễ gì hơn .


NAM QUỐC SƠN HÀ VỊNH HẠ LONG

(Nguyễn Hưng họa vận)


Nổi chìm vận nước bấy nhiêu hòn
Chèo chống ngàn năm giữ nước non.
Phụ Tử, Phi Khanh hồn thế lái
Vọng Phu, Tô Thị phách thay buồm.

Đồng Đăng tích kể cần chi luận?
Nam Ải sử ghi lọ phải bàn?
Trông Vịnh Kỳ Quan mà thấp thỏm

Sợ người phưong Bắc thói tranh hơn.