Vui mừng (03.06.2016 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C)

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – Lễ Trọng

Lời Chúa: Lc 15,3-7

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

3 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này : 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15,7)

Dụ ngôn về ‘người chủ bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc’ được Đức Giê-su kể trong bối cảnh những người Pha-ri-sêu bực tức vì Người hay lui tới với những kẻ tội lỗi. Và cái lý của Đức Giê-su là: “trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” Thì ra, Đức Giê-su không phân biệt giữa ‘người tốt’ và ‘người xấu’. Người ghét tội, nhưng Người yêu thương tội nhân, và yêu đến cùng, yêu không tính toán thiệt hơn, để sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên mà đi tìm cho bằng được con chiên bị lạc.

Mỗi chúng ta, không trừ ai, đều là tội nhân. Và chính vì là tội nhân nên chúng ta có khả năng tuyệt vời là trao tặng niềm vui cho cả thiên đàng. Bằng cách nào? Rất đơn giản: chúng ta sám hối và quay về với Chúa, mặc lấy con người mới, sống tinh thần mới trong tình yêu thương nơi Thánh Tâm Chúa yêu chúng ta muôn đời.

Chúa đi tìm từng con chiên lạc; còn chúng ta!? ta có biết hạ mình khiêm tốn để tìm đến với người anh chị em đang sống trong lầm lạc… xa lánh đoàn chiên của Chúa, để nhẹ nhàng thể hiện tình thân ái chân thành mà dìu dắt họ về với Chúa, dùng tình thương êm ái dịu dàng để cảm hóa, rồi dẫn dắt con chiên lạc biết quay về với đoàn chiên đông đủ cho vẹn tròn 100, thiết nghĩ Chúa sẽ vui lòng và mỉm cười với từng con chiên yêu dấu của Ngài.

Lạy Thánh Tâm tình yêu Chúa Giêsu, xin cho chúng con mỗi ngày biết dành ra những giây phút xét mình…, đ chân thành sám hối ăn năn tội lỗi của mình…và  dâng kính Chúa niềm vui sâu lắng…,khi chúng con biết theo gương nhân lành của Chúa, để đi tìm chiên lạc về đoàn tụ cho đông đủ, cầu xin trọn vẹn yêu thương với Chúa chiên rất từ ái nhân hiền. Amen.

BCT