Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (5/8)

Bài 05 :
VIỆC HUẤN LUYỆN GIÁO DÂN ÐA MINH

1. Người giáo dân và ơn gọi Dòng Ba
2. Về Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh
3. Tinh thần và Đoàn sủng Đa Minh
4. Các phương tiện sống ơn gọi Đa Minh
5. Việc huấn luyện Giáo dân Đa Minh
6. Hệ thống tổ chức và điều hành
7. Chức năng Vị Linh Hướng
8. Phụ lục : Huynh đoàn trong Giáo xứ

Ðể giúp người giáo dân Ða Minh sống đúng ơn gọi, Luật Sống huynh đoàn đã qui định những đường lối huấn luyện:

I. MỤC ÐÍCH CỦA VIỆC HUẤN LUYỆN

Hướng dẫn người giáo dân Ða Minh trưởng thành hơn trong đời sống Kitô giáo, biết làm chủ đời sống mình, biết phán đoán và sống theo các giá trị Tin Mừng để ngày càng đạt đến sự trọn lành như Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Ðấng trọn lành” (Mt 5,48).

Ngoài ra vì đoàn sủng của Dòng Ða Minh là giảng thuyết nên việc huấn luyện cũng nhắm cho đoàn viên biết thao thức và thi hành sứ vụ tông đồ trong môi trường của mình.

sg_2015b.jpg

II. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Trong thời gian huấn luyện, đoàn viên Ða Minh sẽ được học hỏi:

– Sự trưởng thành về nhân bản để trở nên một con người hoàn hảo. Ðây là khởi điểm để từ đó trở thành một Kitô hữu tốt và một đoàn viên nhiệt thành.

– Tinh thần Dòng : Vì ơn gọi của người giáo dân Ða Minh là sống theo tinh thần và đoàn sủng của thánh Ða Minh, cố gắng nên giống Chúa Kitô và loan báo tình thương của Thiên Chúa nên phải thấm nhuần và sống đúng linh đạo của Dòng được thể hiện qua các việc: cầu nguyện, học tập, sống cộng đoàn và làm việc tông đồ.

– Vai trò người giáo dân trong Giáo hội: để biết nhận ra phẩm giá của mình và tích cực đóng góp phận vụ mình trong Giáo hội cũng như ngoài xã hội.

– Sứ vụ tông đồ của Dòng và các dấu chỉ thời đại: Vì Dòng thi hành sứ vụ tông đồ bằng việc hiện diện giữa lòng thế giới, nên đoàn viên cần quan tâm đến mọi biến cố xảy ra trên thế giới cũng như trong Giáo Hội để thực thi sứ vụ cho hiệu quả.

III. CÁC GIAI ÐOẠN HUẤN LUYỆN

Vì thuộc về một Dòng tu nên các giai đoạn huấn luyện của GDÐM cũng mô phỏng các giai đoạn huấn luyện như các Dòng tu tuy mức độ khác nhau.

Ðể trở thành một đoàn viên thực thụ, các phần tử phải trải qua các giai đoạn huấn luyện sau:

– Thỉnh sinh (tối thiểu sáu tháng)

– Tuyển sinh (tối thiểu một năm )

– Hứa sinh tuyên hứa tạm: cam kết tuân giữ kỷ luật huynh đoàn trong 3 năm. Sau đó, nếu đủ điều kiện, có thể xin tuyên hứa vĩnh viễn. Nếu chưa đủ điều kiện hoặc chưa muốn khấn, có thể xin kéo dài thêm 3 năm mỗi năm một lần.

– Hứa sinh tuyên hứa vĩnh viễn: cam kết tuân giữ kỷ luật huynh đoàn cho tới chết

IV. TRÁCH NHIỆM HUẤN LUYỆN

Tỉnh Dòng có cha Ðặc trách huấn luyện biên soạn các tài liệu. Mỗi giáo phận có cha đặc trách triển khai kế hoạch của tỉnh Dòng đề ra. Trong mỗi huynh đoàn, vị huấn đức phụ giúp với cha linh hướng huấn luyện các đoàn viên.

V. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THỤ HUẤN

Cần khẳng định một điều cốt yếu trong ơn gọi Ða Minh, đó là việc chính đượng sự, trước tiên phải chịu trách nhiệm về việc đào tạo chính mình.

Và để việc huấn luyện mang lại kết quả tốt đẹp, chính người thụ huấn phải tích cực góp phần mình bằng việc cầu nguyện, siêng năng học tập, tham gia các việc tông đồ, chu toàn các nhiệm vụ được giao dưới sự hướng dẫn của các cấp trên liên hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *