Yêu thương và tha thứ cho nhau (22.03.2017 – Thứ Tư Tuần III Mùa Chay năm A)

Lời Chúa: Mt 5,17-19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

 

Thiên Chúa ban Luật cho ông Môsê để ông công bố lại cho dân. Ông Môsê đã giải thích Luật và người ta sẽ hiểu luật đó theo cách giải thích của ông, đó là thời Cựu Ước. Sang đến thời Tân Ước, các Luật sĩ, kinh sư đóng vai trò là người giảng dạy. Như vậy, cách giải thích luật đều là của con người. Chính vì thế mới dẫn đến nhiều sai lầm. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, ở trong cung lòng Chúa Cha, nên Ngài hiểu Cha Ngài rất rõ, Ngài sẽ giải thích Luật theo đúng ý Thiên Chúa. Ngài nói: “Ta không đến để huỷ bỏ nhưng để kiện toàn”. Có nghĩa Lề luật trong Cựu Ước được ban qua trung gian ông Môsê chỉ là một bước dọn đường cho con người tiếp thu Luật của Thiên Chúa được ban qua chính Con Một của Ngài, là Chúa Giêsu.

 

Chúa đến kiện toàn luật dương gian

Tình Ngài cao cả thật vô vàn

Đem lại bình an cho nhân thế

Hồng phúc an lành tỏa chứa chan

*

Luật mới yêu thương tình chan chứa

Đem nguồn chân lý tới muôn nơi

Sáng soi chỉ lối muôn người

Đoàn kết hiệp nhất cho đời hân hoan

Đức Giêsu mời gọi chúng ta nghiêm túc giữ Luật Môsê đã được Ngài kiện toàn. Luật ấy là lời giáo huấn của Ngài. Nhưng giữ luật không phải là chuyện của nô lệ hay. Khi tránh được thói nệ luật, cứng nhắc, chúng ta có thể giữ luật bằng cách biểu lộ tình yêu với Chúa và tha nhân. Trung tín với những đòi hỏi nhỏ bé của các điều răn chỉ vì yêu, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc mai sau cho chúng ta.

Chúa đến kiện toàn luật dương gian

Người người thân thiện, nghĩa đượm tràn

Để cho khắp cả thiên hạ biết

Đón nhận Tin Mừng sống hân hoan

*

Đoàn con hiệp ý đem luật mới

Thực hành trọn vẹn với dân gian

Hận thù, chia rẽ, tham lam

Được mau chấm dứt, mưu toan không còn

Khi giải thích lại những lời dạy của Môsê và các tiên tri, Chúa Giêsu lưu ý các môn đệ là Ngài không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn lề luật. Cần tuân giữ luật Chúa với tinh thần mới, tinh thần của chính Ngài trao ban cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã kêu gọi bằng một sự nghiêm chỉnh dấn thân của các môn đệ để sống trọn vẹn sứ điệp của Ngài: “Ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời”.

 

Cuộc sống tốt đẹp nhiều hơn

Nghĩa tình thắm đượm trường tồn mãi luôn

Hồng ân của Chúa tràn tuôn

Nhân loại chung hưởng, tạo nguồn an vui

*

Chúa đến: hạnh phúc cho đời

Cuộc sống tốt đẹp rạng ngời tỏa lan

Đan tay hiệp nhất kết đoàn

Trung thành theo Chúa vô vàn phúc vinh 

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban lề luật cho chúng con. Nhiều khi chúng con tuân giữ luật một cách máy móc, giữ theo hình thức vì sợ tội chứ chưa vì yêu mến. Xin Chúa giúp chúng con biết thay đổi cách sống, luôn chu toàn giới răn của Chúa trong tình yêu thương quý mến. Ðể nhờ lề luật, chúng con được đến với Chúa trong bình an và hạnh phúc. Amen.

 

                                                                            HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *