THÁNG 4

Tháng Năm, 2019

  • 5 Tháng Năm

    Chuyện về ông Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê, OP (1357 – 1419)

    Cuộc đời luôn ướp đặm trong tình yêu Chúa, khiến Ngài được ví như thiên thần Chúa trong buổi lễ Hiện xuống: để trả lời cho đám đông dân chúng nhiều miền khác nhau ngạc nhiên vì hiểu được Ngài

Tháng Tư, 2019