TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B (2012, 2015 và 2018)

Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B (2012, 2015 và 2018)

 

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2013) + Video

Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2016)

14.10.2012 và 11.10.2015

Tin Mừng Đức Giê su theo thánh Mác-cô (Mc 10, 17-30)

Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

 Năm 2018

Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Lễ 17g30:

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 5g00:

Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 6g15:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30 (Thánh lễ cầu nguyện năm học mới):

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2012

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn