TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2016 / Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2010, 2013, 2016, 2019)

Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2010, 2013, 2016, 2019)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2013) + Video

Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2016)

09.10.2016

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17,11-19)

28tnc_cn

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.”

Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.

Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Năm 2019: 

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP [Download]

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP [Download]

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP [Download]

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP [Download]

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP [Download]

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP [Download]

Năm 2016: 

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 5giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2010: 

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm. Giuse Ngô Sỹ Đình [Download]

Lễ 5giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]