Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2010 – 2022)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2013) + Video

Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17,11-19)

Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2010, 2013, 2016, 2019)

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.”

Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.

Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Năm 2022: 

Năm 2019: 

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP

Năm 2016: 

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao
Lm Giuse Lưu Công Chỉnh>
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2010: 

Lm. Giuse Ngô Sỹ Đình

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM