100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với cha Padre Pio Năm Dấu Thánh

 

Có lẽ người công giáo chúng ta ai cũng nghe biết một vị thánh hết sức thời danh nổi tiếng là Cha Padre Pio Năm Dấu Thánh. Sinh thời cha Padre Pio Năm Dấu Thánh, dòng Capucin, miền nam nước Ý, thuộc dòng thánh Phanxico khó khăn, đã được Chúa in Năm Dấu Thánh thánh vào tay chân và cạnh sườn. Cứ đến ngày thứ 6 đầu tháng, thì các vết ở tay chân, cạnh sườn lại chảy máu. Đây là một phép lạ nhãn tiền, nhiều người được chứng kiến tận mắt tại chỗ.

Ở đây chúng tôi không chú trọng đến tiểu sử của Cha Padre Pio, vì đã được nhiều sách vở báo chí đăng tải. Chúng tôi chỉ chú trọng đặc biệt đến lòng sùng kính Đức Mẹ của Cha, và việc cha hay dùng tràng hạt để lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Người ta thường nói, bất cứ cha đi đâu, ở nhà riêng, hay ở nhà thờ, đi bách bộ, đi đường, cha thường hay cầm trong tay chuỗi hạt Mân Côi. Cha thường khấn cho mọi người. Những ai đến, hoặc gửi thư xin khấn, thường nhận được một bản kinh hợp ý cầu nguyện với Cha. Bản kinh khấn do cha truyền bá chỉ gồm có 3 đơạn ngắn, nói về sự quan hệ giữa Đức Mẹ và Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau mỗi đoạn, đọc một kinh kính Mừng. Ba kinh kính mừng này gọi là hợp ý với Tổng Hội 3 kinh kính mừng (archiconfrérie des Trois Ave Maria).

Cha cũng đã gửi thư riêng cho Ủy ban Heroldsbach được toà thánh Vatican chỉ định, làm chứng về sự thật, về những điều Chúa mạc khải cho cha, về những sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chỉ tóm tắt những ý chính có liên quan đến sự ăn năn cải thiện đời sống, hầu tránh được phần nào hình phạt của Thiên Chúa. Tội lỗi loài người đã gia tăng quá mức: tội bất kính trong nhà thờ, tội kiêu ngạo, tội không đoan trang trong y phục nhất là giới phụ nữ, cách riêng tại các chỗ nghỉ hè. Hãy cầu nguyên, cầu nguyện cùng Đức Mẹ, nhất là hãy năng lần chuỗi Mân Côi, cùng thánh cả Giuse, Tổng lãnh Thiên Thần Micae, và các thiên thần bổn mạng. Cha Padre cũng đã nói rất nhiều điều tiên tri mà nay đã đúng sự thực.

Lời bàn : Sự kiện lạ lùng của Cha Padre Pio Năm Dấu Thánh, chứng tỏ có Thiên Chúa thật, có Chúa Giêsu thật, có Đức Mẹ Maria thật. Ai vào toà Giải tội, xưng tội với Cha, chưa nói gì cha đã biết tất cả các tội lỗi của mình, có giấu tội cũng không được. Mỗi khi cha làm lễ thường ngất trí đến 5, 10 phút. Có khi thân mình được nhắc lên cao khoảng 5, 6 phân tây trên mặt đất. một lần Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, khi còn là Hồng Y, đến gặp cha. Cha nói: “Người sẽ được bầu làm Giáo Hoàng, sẽ bị ám sát nhiều lần”. Quả nhiên, sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Sự việc quan trọng nhất của đời Cha Padre, là lòng sùng kính Đức Mẹ Maria tuyệt vời, và sự năng lần chuỗi Mân Côi, là một gương sáng hết sức sáng ngời cho mọi người công giáo noi gương.

thanh Pio 5 dau