100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với cha thánh Gioan Vianney

 

Thánh Gioan Vianney được cả thế giới biết dưới danh hiệu “Cha Sở họ Ars” nước Pháp. Sinh hạ tại tỉnh Dardilly gần Lyon, trong một gia đình rất đạo đức. Đi tu rất muộn, và cũng làm linh mục rất muộn , vì trí óc của Ngài không được thông minh cho lắm. Nhưng tinh thần đạo đức quá trổi vượt, nhất là Gioan Vianney có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt, cho nên được Đức Giám Mục điạ phận phong chức linh mục, và cho về coi sóc một xứ đạo nhỏ bé xa xôi, mà ở đấy người ta hầu như không còn hành đạo nữa. Cha về lo tu bổ, dạy dỗ giáo dân. Cha thức khuya dậy sớm, hãm mình đền tội. Mỗi đêm Cha chỉ ngủ chừng 3 tiếng đồng hồ, rồi dậy chầu Mình Thành, và lần hạt Mân Côi kình Đức Mẹ. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, cha đã ngồi toà giải tội, cho đền khi nào hết người xưng tội. Không phải chỉ giải tội cho giáo dân xứ mình, mà còn giải tội cho các người hành hương, từ khắp nơi đến với Cha.

https://youtu.be/XpU4Afb4o1M

Thường mỗi ngày cha ngồi toà giải tội từ 16 đến 18 giờ. Cha thánh Gioan Vianney đã noi gương thánh Louis Marie Grignion de Montfort đặc biệt trong 2 vấn để: Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Cha quỳ chầu Thánh Thể rất lâu giờ, và cũng chuyên chú lần chuỗi hạt Mân Côi hằng ngày. Đây là một tài liệu viết về cha, qua 2 vấn đề đó: “ Everyone remembers him kneeling before the Blessed Sacrament, or before an image of Our Blessed Mother, always with the rosary beads in his hand” (người ta thường thấy cha quỳ gối trước Thánh Thể, hoặc trước ảnh Đức Mẹ, tay cầm chuỗi hạt Mân Côi).

Cha thánh Gioan Vianney có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt cho đến nỗi Ngài đã nói một câu bất hủ sau đây: “ Thiên Chúa có thể tạo dựng được một vũ trụ khác đẹp hơn vũ trụ này. Nhưng Chúa không thể tạo dựng được một phụ nữ nào khác, cao qúy hơn Đức Trinh Nữ Maria”. Câu nói có ý nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta đang tôn kính đây, quả là tuyệt vời rồi, không còn một thụ tạo nào cao hơn nữa. Cuộc sống cha Gioan Vianney rất kham khổ, ăn chay hãm mình, cho đến độ ngài rất gầy gò, ốm yếu, mà vẫn làm việc cho Chúa và cho Đức Mẹ Maria. Đêm nào ma qủy cũng hiện về quấy phá , khiêng giường, bàn, ghế, bỏ chỗ này sang chỗ kia, không cho cha ngủ. Muốn được yên ngủ một đêm, cha thường vẽ dấu thánh giá chung quanh giường nằm, thì chúng mới để yên. Có rất nhiều người không tin là có ma qủy hiện về phá phách như thế. Nhưng khi đến với cha một đêm, thì sợ không dám ở nữa. Sau khi làm tròn nhiệm vụ một cha sở coi họ đạo 4một năm, Cha được Chúa gọi về năm một859, hưởng thọ 63 tuổi. Được Đức Giáo Hoàng Pio Xl phong hiển thánh năm một925, và đặt làm quan thày các cha Sở nước Pháp.

 

Lời bàn : Thường bất cứ một giám mục, một linh mục nào, mà có lòng kính mến Đức Mẹ siêng năng lần chuỗi Mân Côi, như thánh Louis Marie Grignion de Montfort, hay thánh Gioan Vianney, thì đều thành công trong công tác mục vụ. Còn những linh mục nào bê trễ trong việc lần chuỗi Mân Côi, thì chúng tôi thấy đa số đều thất bại. Cho nên dù giáo sĩ , giáo dân, nếu ai có lòng kính mến Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi, thì đều được sự an lành phần hồn phần xác. Gia đình nào, vợ chồng con cái có lòng kính mến Đức Mẹ, tối sáng biết quây quần đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, thì gia đình ấy an vui hạnh phúc. Câu truyên cha thánh Gioan Vianney trên đây cũng giống như truyện cha Trưởng ở Phát diệm mà chúng tôi đã có trình bày trên đây: Truyện Tich số 45.