100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với thánh nữ Faustina

 – Phim : Thánh Nữ Faustina Kawalska

 -Lịch sử thánh lễ tôn vinh lòng thương xót của Chúa 

 – CD giới thiệu Lòng Chúa Thương Xót

 

Thánh Nữ Faustina, ngưòi Ba Lan sinh ngày 25/8/1905, qua đời ngày 5/10/1938 tại Dòng Nữ tu Đức Bà thương xót ở Crakow. Đã đưọc tôn phong hiển thánh ngày 30/4/2000. Tiểu sử cúa Thánh nhân rất dài. Muồn biết rõ chi tiết cuộc đời thánh nhân thì phải đọc cuốn Nhật Ký “Diary, Divine Mercy in my Soul” thì mới thấy rõ được lòng thương xót Chúa Giêsu đối với nhân loại như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ phác qua một chút truyện tích về thánh nhân để nói lên ý nghĩa “Chuỗi hạt lòng thương xót Chúa” như thế nào.

Vào dòng năm 20 tuổi, chị làm những công việc rất tầm thường như làm bếp, trồng rau, giữ nhà. Cá tính đặc biệt của chị là khiêm nhường và vâng lời. Nên ngày 22/5/1931, Chúa Giêsu đã hiện ra với Chị để trao một thông điệp vĩ đại về lòng thương xót Chúa cho toàn thể nhân loại. Chúa đã trao cho chị nhiệm vụ làm Sứ giả, công cụ và trung gian của lòng thương xót Chúa. Thông Điệp của lòng thương xót Chúa nói lên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta.

Chúa đã cho chị thấy một thị kiến: Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay mặt giơ lên cao để chúc lành, bàn tay trái ấp nơi con tim. Từ nơi đó xuất phát hai luồng ánh sáng: một luồng đỏ và một luồng trắng. Chúa Giêsu nói với Chị: “Con hãy hoạ một bức hoạ giống như con đã thấy, kèm theo chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Ta hứa linh hồn nào tôn sùng Ta qua Ảnh này, sẽ không bị hư mất”.

Đặc biệt Chúa đã ban cho chị một công thức để lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa. Ngày 13/9/1935 Chúa phán bảo chị: con hãy lấy chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ thánh Cha đễ dùng làm chuỗi hạt kính lòng thương xót của Cha. Thay vì đọc kinh Lạy Cha, thì đọc: “Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng Cha Mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của con yêu dấu Cha, là Đức Chúa Giêsu, con yêu quý của Cha, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.” Thay vì đọc 10 kinh Kính Mừng, thì đọc:  Vỉ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới” . Chúa Giêsu cũng phán bảo chị: ai đọc chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, thì cứu được nhiều linh hồn khỏi sa hoả ngục, nhất là cho những người đang hấp hối, thì đưọc ơn dọn mình chết lành. Như vậy, chính Chúa Giêsu đã truyền cho chị dùng chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ thánh Chúa, làm phương tiện đọc kinh kính lòng thương xót Chúa. Điều đó rõ ràng là Chúa muốn kết hợp chuỗi hạt Mân Côi với chuỗi hạt kính lòng thương xót Chúa làm một, mà ta có thể gọi chung được là “Chuỗi hạt Mân Côi, lòng thương xót Chúa”

Vậy kể từ nay mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng đang lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa. Thánh nữ Faustina rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Từ khi còn ở nhà cho đến khi vào tu viện năm 20 tuổi. Thánh nữ thường kết hợp chầu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, để cầu nguyên cho những người tội lỗi ăn ăn trở lại, và cho thế giới được hoà bình.

 

Lời bàn :  Những thánh nhỏ bé thường lại là những vị thánh rất lớn. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thánh Faustina, và còn rất nhiều vị thánh nhỏ bé khác, mà Chúa đã trao cho các ngài những nhiệm vụ đặc biệt. Điều đó chứng tỏ Chúa Giêsu thương yêu những người đơn sơ, nghèo khổ. Vì chính Chúa Giêsu cũng đã sống đời khó khăn nghèo khổ. Như Chúa đã nói: ”Con chim có tổ, con chồn có hang, mà con người không chỗ gối đầu”. Chúa chỉ yêu thương nhũng kẻ đơn sơ chất phác, và có một cuộc sống ngay lành. Không phải làm lớn, sang trọng, mà được rỗi linh hồn cả đâu. Chúa chỉ xét công và tội, nhiệm vụ được giao phó có hoàn thành hay không. Đó là triết lý cuộc sống ở thế gian là như vậy.