Thánh ý và nên Thánh (28.12 – Lễ Kính Các Thánh Anh Hài, Tử đạo)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Ngày 28.12: Các Thánh Anh Hài, Tử đạo

Tin Mừng: Mt 2,13-18

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói : 18 Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

Thánh ý và nên Thánh

Suy niệm

Thánh Giuse âm thầm mà mãnh liệt.

Hôm nay, Tin Mừng diễn tả về Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu và là chồng hờ của Đức Mẹ, đã luôn âm thầm thực hiện Thánh ý Thiên Chúa trong giấc mộng lành. Thánh Giuse luôn tìm vinh danh Chúa một cách âm thầm mà mãnh liệt.

Thánh Giuse có một đời sống âm thầm đến nỗi mọi ý định của Chúa đều thực hiện trong giấc mộng của Ông. Sự âm thầm ấy luôn thể hiện mãnh liệt nơi con người của Ông. Mãnh liệt đến nỗi sau giấc mộng dù là nửa đêm khuya Ông cũng thực hiện ngay, đưa Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng đi trốn sang Ai Cập. “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”.

Trốn đi âm thầm, trở về âm thầm, bao nhiêu năm sống âm thầm, âm thầm một cách lặng lẽ như khi ra đi khỏi thế gian mà về cùng Thiên Chúa. Nhưng sức mạnh của thánh Giuse vượt thắng cả sự chết.

Sức mạnh của thánh Giuse có được từ đâu?

Thưa sức mạnh đó chính là sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện nơi thánh Giuse.

Sức mạnh đó có được là vì thánh Giuse đã luôn tìm vinh danh Thiên Chúa, không tìm vinh danh cho chính mình.

Thế gian này mọi thứ đều qua đi và hư mất, con người là một loài thụ tạo được dựng nên từ bụi đất, phận mỏng dòn yếu đuối, chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng biến mất khỏi trần gian, thì “Ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Corinto 12, 9). Thánh Giuse đã để cho ơn Chúa lớn mạnh trong thân xác mọn hèn của thánh Giuse.

Sức mạnh của Thiên Chúa giúp thánh Giuse vượt thắng mọi sợ hãi, lo lắng. Sức mạnh của Thiên Chúa giúp thánh Giuse can đảm phi thường, ngay cả giữa đêm khuya với phương tiện thô sơ nghèo nàn, nhưng vẫn ra đi đưa Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng Giêsu trốn đi đường xa. Sức mạnh của Thiên Chúa giúp thánh Giuse thắng vượt bản thân trở thành một anh hùng bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng Giêsu. Sức mạnh của thánh Giuse chính là sức mạnh của Thiên Chúa vì Thực hiện Ý Chúa.

Sống thực hiện Ý Chúa không thực hiện ý mình để làm sáng danh Thiên Chúa là một đời sống đẹp lòng Chúa nhất. Đẹp lòng Chúa sẽ được Chúa thưởng công trên Nước Trời là được sống lại hạnh phúc bên nhan Thiên Chúa. Thánh Giuse đã sống cả đời âm thầm để chuyên tâm thực hiện Ý Chúa, cho nên Thánh Giuse được cất nhắc lên hàng đầu các thánh và được chọn làm Thánh Cả Giuse.

Cũng vậy, những ai âm thầm từ bỏ chính mình để thực hiện Ý Chúa cũng sẽ được Chúa thưởng công hạnh phúc Nước Trời như thánh Giuse. Các trẻ nhỏ ở làng Belem sau khi thánh Giuse đưa Chúa Giêsu trốn đi rồi, thì tất Cả trẻ nhỏ dưới hai tuổi tại đây đều bị giết thay cho Chúa Giêsu. Đó chính là các Thánh tử đạo Anh Hài, đã chết âm thầm vì Chúa Giêsu nên đáng được thưởng công Nước Trời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho con biết sống âm thầm từ bỏ chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào và ban ơn cho con biết luôn tìm kiếm thực hiện ý Thiên Chúa, không thực hiện ý riêng của con. Xin cho con được mạnh mẽ can đảm làm sáng danh Thiên Chúa suốt đời con, ngay trong môi trường con đang sống. Khi cần thiết, con cũng sẵn sàng chết cho Chúa, chết vì Chúa như các thánh Anh Hài xưa.

Hư Vô

Các Thánh Anh Hài

Cái chết của các thánh anh hài là cái chết đặc biệt, cái chết của những em bé vô tội, chưa có ý thức và tự do.

Các thánh anh hài tuy chưa biết nói, chưa có lòng tin vào Đức Giê-su. Nhưng các ngài đã chết vì hài nhi Giê-su, nên cái chết của các thánh anh hài thực sự là chịu chết vì đạo.

Các thánh anh hài không tự nguyện chết, các ngài cũng không thể lên tiếng phản kháng. Nhưng sự hy sinh chết đi của các ngài chính là chứng nhân cho giá trị sự sống bị chối bỏ.

Thế giới hôm nay vẫn còn nhiều trẻ thơ chết vì bị giết hại; có những em chết ngay trong lòng mẹ, số khác chết vì nghèo đói, chết vì chiến tranh, và chết vì bệnh tật…

Lạy Chúa, xin cho mọi người biết quý trọng sự sống và biết sống quảng đại, quên mình để bảo vệ sự sống cho những người bé mọn nhất. Amen.

CÁT BIỂN

Hãy bảo vệ sự sống!

Ngày thứ tư trong tuần bát nhật Giáng Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta kính nhớ các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Các Ngài là những nạn nhân của quyền lực sự dữ, đã được phúc tử đạo khi chưa biết tự vệ, chưa thể lo cho chính bản thân mình. Các Ngài đã chết thay cho Đấng Cứu Thế, khi quyền lực sự dữ và tham vọng bá quyền xâm nhập vào con người của bạo chúa Hêrôđê. Cái chết của Các Thánh Anh Hài là cái chết đặc biệt, cái chết của những nạn nhân bé bỏng, vô tội. Cái chết của những người chưa biết nói, chưa có lòng tin vào Giêsu. Nhưng đây là cái chết vì Đức Giêsu, nên thực sự là cái chết tử đạo.

Các Thánh Tử Đạo Anh Hài
Thiên Đàng hưởng phúc, đỉnh đài vinh quang
Xưa kia ở chốn trần gian
Máu đào tuôn đổ thắm tràn mênh mông

*
Tuổi thơ đẹp đẽ sáng trong

Tâm hồn thanh sạch, cõi lòng thơ ngây

Đang trong tình mẹ tràn đầy

Vòng tay êm ái, tháng ngày bình yên

Hình ảnh Thánh Giuse và Đức Maria vội vã trong đêm, để đem Hài Nhi trốn sang Ai cập, đã cho chúng ta thấy tinh thần và ý thức trách nhiệm của các Ngài đối với Đức Giêsu. Vì vậy, khi mừng lễ các Thánh Anh Hài, chúng ta không nhớ lại một thảm trạng đau thương, u buồn, nhưng đây là cơ hội để chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, sống hết mình vì con cái như Đức Mẹ và Thánh Giuse. Mặt khác, đây cũng chính là dịp để các bậc cha mẹ xem lại bản thân của mình, để thực hiện tốt hơn việc nuôi nấng và giáo dục con cái mà Chúa đã trao phó.

Hê-rô-đê nổi giận điên

Sai người đi giết khắp miền Belem

Những vùng phụ cận kề bên

Cũng không tránh khỏi oan khiên lụy sầu

*
Tang thương phủ kín một màu

Bao nhiêu tiếng khóc kêu cầu nài van

Thế nhưng máu vẫn lan tràn

Bởi tính ích kỷ bạo tàn của vua

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy thức tỉnh, quyết tâm đứng lên, tùy khả năng và trách nhiệm của mỗi người, hãy bảo vệ quyền trẻ em. Không ai được phép đứng nhìn những thảm trạng bi đát mà các trẻ em đang phải hứng chịu do nạn buôn bán, bóc lột, lạm dụng và vô lương tâm của người lớn gây nên cho các trẻ em, giúp các em được sống trong bình an hạnh phúc và được yêu thương chăm sóc đầy đủ và tốt đẹp hơn.

Rắp tâm lùng sục vây lùa

Quyết không để sót, không thua, chằng nhường

“Ra-ma máu chảy khắp đường

Bà Ra-chel khóc đau thương đứt lòng”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con Thiên Chúa đã tự hạ xuống làm con người thấp hèn như chúng con, đã phải trốn tránh sự lùng bắt và tìm giết các hài nhi của vua Hê-rô-đê. Xin Chúa giúp chúng con tránh xa mọi dịp tội, để chúng con được trở nên con của Chúa và được sống trong tình yêu thương của Chúa. Amen.

 

  HOÀI THANH

Chết vì Chúa 

Tin Mừng hôm nay thuật lại một chuyện thật đau lòng: biết bao nhiêu cái chết oan nghiệt của các bé thơ còn măng sữa ở Belem và vùng phụ cận. Các em đã phải chết đau thương tức tưởi. Còn Hài Nhi Giêsu được đưa sang Ai cập trốn thoát, bởi đang đêm sứ thần Chúa đã hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2,13). Sự việc này thật ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ rằng: Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai cập.

Vô cùng đau đớn và nghiệt ngã, các trẻ thơ vô tội bị giết chết vì âm mưu đen tối của vua Hêrôđê, sau khi phát hiện mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa không tiếp tay cho ý định độc ác của ông. Ông thấy mình bị dao động ngôi báu, đùng đùng giận giữ vì sợ mất ngôi vua của mình. Lập tức ông lệnh cho giết chết tất cả các trẻ em từ hai tuổi trở xuống (giết nhầm hơn bỏ sót). Thật khủng khiếp và tang thương cho các bà mẹ trong cả thành Belem và vùng phụ cận.

Hài Nhi Giêsu đâu có đến để lật đổ ông? “Vì nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Ngài đến cứu nhân độ thế, ông không hiểu nên đã nhẫn tâm giết bao nhiêu đứa trẻ cách ghê sợ, để mong thủ tiêu một đứa trẻ mà ông đang tìm. Ông sát hại những tấm thân bé bỏng, bởi vì nỗi sợ mất ngôi đã giết chết tâm hồn ông. Ông tưởng thực hiện được điều ông muốn là ông được sống lâu trên ngai báu, đang khi ông lại tìm giết chính Đấng ban sự sống. Ông đã gây nên chuyện đau lòng động trời trong cả thành Belem và vùng phụ cận.

Cả một chiến dịch tang thương đã xảy ra, ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia đã nói: “Ở Rama, vẳng nghe tiến khóc than rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt 2,18). Ngày nay nếu ai coi thước phim này trong tủ phim Sống Lời Chúa, sẽ thấu cảm nỗi đau oan nghiệt của các bà mẹ, đang gào thét trong tuyệt vọng, vì không thể chống cự, để giữ cho đứa con của mình quyền sống.

Đó là những chuyện đau lòng cách đây hơn 2000 năm: vua Hêrôđê tàn bạo và những bà mẹ đau khổ tuyệt vọng vì không thể giữ lại đứa con mình sinh ra.

Còn những bà mẹ trong thế gian hôm nay thì sao?

Tôi ngồi chờ kết quả xét nghiệm máu cùng phòng với một chị kia tại trạm y tế. Bác sĩ đang tháo que nhựa tránh thai ở ngay bắp tay cho chị, vì dụng cụ này đã hết hạn sau mấy tháng. Người bên cạnh hỏi: “Tháo như vậy lại tiếp tục có thai thì sao?” “Lại lên thớt”– chị trả lời tỉnh queo.

Tôi nghe mà thấy nhói ở trong lòng. Đây là một trong biết bao nhiêu cái nhìn và hành vi xảy ra như cơm bữa nơi đây. Người ta coi rẻ mạng sống con người như vậy và là chuyện xảy ra hằng ngày, không mảy may tiếc xót hay động lòng. Tôi bần thần lặng nhìn, còn nhiều người khác đang ra vào phòng khám… Bao nhiêu thai nhi bị tước mất quyền sống, phải chết oan, không phải dưới tay bạo chúa hung thần, mà bởi chính cha mẹ của mình, vì sự có mặt của con nằm ngoài ý muốn của mẹ cha, vì sợ bị mất mặt, sợ thiếu điều kiện chăm sóc… Họ có đau xót xé lòng như những bà mẹ ở Rama năm xưa?

Ôi lạy Chúa Giêsu Hài Đồng! Các thánh Anh Hài đã phải chết vì Chúa khi còn non thơ chưa hề hay biết. Tuy chưa biết nói, các ngài đã trở thành chứng nhân anh dũng của Người. Các ngài chưa biết nói mà đã tuyên xưng Chúa Kitô. Các ngài chưa đủ sức xông ra chiến trường, mà được lãnh nhận ngành thiên tuế dành cho người chiến thắng vinh quang. Tuy còn bé thơ mà các ngài đã phải chết vì Chúa, chết thay để Chúa Hài Đồng được sống. Để từ đó, ơn cứu độ được thực hiện cho chúng con sau này nhờ Máu Chúa Kitô đổ ra.

Xin cho chúng con ơn can đảm lội ngược dòng đời và đón nhận cả những điều thế gian cho là dại dột. Xin cho chúng con dám chết đi cho những gì ngược lại giáo huấn của Chúa, để Máu Thánh Chúa đổ ra không trở nên vô ích, nhưng thanh tẩy chúng con sạch mọi tội lỗi và cho chúng con được sống muôn đời. Amen.

 Én Nhỏ

Gia đình Kitô hữu

1. Ghi nhớ:

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi Người trốn sang Ai- cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”. (Mt 2, 13)

2.Suy niệm:

Bài Tin Mừng tường thuật một biến cố không vui, Con Thiên Chúa đã giáng trần lại bị vua Hê-rô-đê đe dọa đến tính mạng. Được Sứ Thần báo mộng nên ngay đêm hôm ấy ông Giuse vội vã phải đưa cả gia đình đi trốn. Nhìn lại cuộc sống Thánh Gia nào đâu êm ả, lại nhiều sóng gió, có lúc tưởng chừng tan vỡ, có khi thánh Giuse định rút lui, có lúc Mẹ Maria và Thánh Giuse rối lên khi ở Bêlem không tìm ra chỗ trọ, có những lúc đôn đáo tìm con mà nước mắt lưng tròng, và nhất là sự đớn đau nghẹn ngào của Mẹ buồn rũ rượi, tiều tụy dưới chân thập giá và Mẹ đã can đảm ôm xác Con yêu dấu vào lòng tưởng chừng như chết lặng trong lòng mình, cuộc sống nào có ưu đãi Thánh Gia với bao mây mù giăng lối.

Ngày nay cuộc sống gia đình cũng vậy, có những gia đình quá nghèo túng đông con, sống không đủ ăn nợ nần chồng chất, trẻ thơ bị bỏ rơi trong một gia đình thiếu tình yêu và bao xung đột của vợ chồng, dẫn đến cảnh ly dị, phá thai, ngoại tình làm mất đi cái thuở ngọt ngào ban đầu của gia đình:

“Gia đình – gia đình, Ôm ấp ta những ngày thơ

Cho ta bao nhiêu niềm thương mến”.

Thế nên gia đình hạnh phúc là nhờ mọi người biết trân trọng nhau, yêu thương nhẹ nhàng nhau trong đối thoại, cảm thông và sẵn sàng tha thứ mọi khuyết điểm, chấp nhận nhau. Gia đình là một tổ ấm khi vợ chồng biết quảng đại hy sinh cho con cái của mình, cuộc sống mặc dù rất khó khăn trong việc giáo dục con cái hay đồng tiền làm chi phối gia đình sẽ dẫn đến sự ích kỷ nhỏ nhoi đổ vỡ và chia ly.

Là một Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm nặng nề xây dựng một gia đình hoàn thiện mẫu gương Thánh Gia Thất, giúp các thành viên trong gia đình sống xứng với phẩm giá con người, dù là vợ hay chồng hay con cái, phải thấm nhuần tinh thần hy sinh phục vụ, không còn cảnh chồng chúa vợ tôi… thấm nhuần tinh thần gia đình của một Giáo hội thu nhỏ, đó là nét nổi bật người công giáo là học hỏi Thánh Gia Thất.

3. Sống lời Chúa: Mỗi gia đình chúng ta, hãy tập noi gương Thánh Gia Thất.

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa ! Xin cho các gia đình chúng biết noi gương Thánh Gia Thất từng giây phút trong cuộc sống, để mỗi gia đình biết xây dựng hạnh phúc, kiến tạo công lý và hòa bình trong tình yêu thương. Xin Chúa Hài Đồng Giêsu ban muôn hạnh phúc an binh xuống trên từng gia đình chúng con Amen.

M.Liên

Gia đình là Giáo hội nhỏ

“Cha mẹ Chúa Giê-su đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa.” (Lc 2,22)

Suy niệm: Gia đình như một Giáo Hội thu nhỏ. Ở đó, cha mẹ và con cái sống bí tích Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc trao ban tình yêu cho nhau, cùng nhau sống đức tin và giáo dục con cái. Cùng với các gia đình khác làm thành Giáo Hội lớn và là những tế bào làm nên xã hội. Tuy nhiên, hiện nay gia đình đang gặp nhiều thử thách trong “sự trung thành của tình yêu vợ chồng, sự sa sút niềm tin và dửng dưng với những giá trị đích thực” (Trích Sứ điệp của THĐ Giám Mục về Gia Đình 2014). Chiêm ngắm tấm gương đời sống Thánh Gia, sẽ cho các gia đình hiểu được sự hy sinh vì tình yêu cho nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách để trung thành trong đời sống đức tin và đời sống xã hội.

Mời Bạn cùng đọc sứ điệp của THĐ Giám mục: “Gia đình cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa qua tình yêu thương và đối thoại giữa chồng với vợ, cha mẹ và con cái… Họ khám phá Thiên Chúa mỗi ngày khi dạy dỗ con cái trong đức Tin và trong vẻ đẹp cuộc đời sống theo Tin Mừng, một cuộc sống thánh thiện.”

Chia sẻ: Bạn đã làm gì để gia đình của mình thực sự là một “Giáo Hội nhỏ” như Chúa mong muốn?

Sống Lời Chúa: Trung thành với việc cầu nguyện trong gia đình bằng cách đọc kinh chung ban sáng, ban tối và trước bữa ăn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đến và ở lại trong gia đình chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh gia, biết sống tình yêu cho nhau, sống đức tin và giáo dục con cái như Chúa hằng mong ước. Amen.

Bảo vệ trẻ thơ

Bấy giờ Hê-rô-đê … đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận. (Mt 2,16).

Suy niệm: Chẳng bao lâu sau tiếng hát thiên thần trong đêm Chúa Giáng sinh, là tiếng khóc than của những bà mẹ mất con trong cuộc tàn sát của Hêrôđê ở Bêlem. Chẳng lẽ việc Chúa ra đời lại là nguyên nhân gây ra cái chết của trẻ thơ vô tội? Sử sách cho thấy Hêrôđê không từ một thủ đoạn tàn độc nào để bám lấy cái ngai vua của ông ta; việc tàn sát hài nhi ở Bêlem chỉ là chuyện nhỏ mà chính Chúa Giêsu cũng là nạn nhân chứ không phải nguyên nhân và các hài nhi, dù chưa thể dùng lời nói để lên tiếng nhưng đã thông phần cuộc khổ nạn của Chúa, “dùng cái chết của mình để tuyên xưng danh Chúa.”

Mời Bạn: Tình trạng “tàn sát” đó ngày hôm nay vẫn còn xảy ra. Thảm cảnh những thai nhi bị tiêu diệt trước khi hưởng niềm vui hạnh phúc được chào đời vẫn còn diễn ra nhan nhản trước con tim ích kỷ và con mắt dửng dưng của bao người. Hiện trạng đó không thể đổ thừa cho ai khác, mà chính những người liên quan phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những cái chết vô tội của đó. Thiên Chúa ban cho con người hồng ân sự sống vô cùng cao quý đến nỗi Con Thiên Chúa đã phải hy sinh mạng sống để cứu chuộc. Bạn đừng vì lý do gì mà huỷ diệt sự sống ấy nhé!

Chia sẻ: Bạn có nhận thấy rằng mọi người, trong đó có tôi, có bạn, cũng mang phần trách nhiệm của những việc “tàn sát thai nhi” này không?

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện và tham gia vào hoạt động bảo vệ sự sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi người biết quý trọng hồng ân sự sống và sống quảng đại, quên mình để bảo vệ sự sống của những người bé mọn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *