Bài 04 : Tại sao bạn chọn Kitô giáo ? (Đức tin trong cuộc sống)

BÀI 4 :
TẠI SAO BẠN CHỌN KITÔ GIÁO ?

Lời Kinh Thánh

“Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật.” (1Ga 5,20a).

Trên thế giới có rất nhiều tôn giáo và có lẽ chính bạn cung đã có một tín nguỡng. vậy tại sao bạn lại muốn trở thành một Kitô hữu ? Bạn chờ đợi gì hơn nữa nơi Kitô giáo ?

isaiah.jpg

1. Một đời sống thần linh

Nhiều người cho rằng tôn giáo nào cũng như nhau, vì hết mọi tôn giáo đều dạy ăn ngay ở lành.

Quan niệm này khá phổ thông nhưng không đứng vững, vì hiểu sai chủ đích của tôn giáo. Chủ đích của tôn giáo là đưa tới chân lý chứ không chỉ dạy luân lý. Luân lý lệ thuộc vào chân lý. Tôn giáo nào cũng dạy luân lý, nhưng nguyên luân lý cũng chưa đủ để tạo nên tôn giáo. Người ta có thể ăn ngay ở lành mà chưa tìm thấy chân lý. Điều quan trọng vẫn là truy tìm chân lý để đi đúng huớng.

Kitô giáo đem chân lý trọn vẹn đến cho con người. Đức Giêsu đến không phải chỉ để dạy loài người ăn ngay ở lành, sống lương thiện. Đạo của Ngài không phải chỉ là một thứ luân lý thực dụng. Ngài đến để còn tỏ cho mọi người biết mình là con Thiên Chúa, đuợc Thiên Chúa yêu thương và mời gọi mọi người đón nhận sự sống Thần linh của Ngài. Đức Giêsu còn dạy cho con người biết con đuờng tìm đến với Thiên Chúa. Muốn đuợc giải thoát, phải “hoán cải” trở nên hoàn thiện như Cha trên Trời. Giáo huấn của Đức Giêsu vuợt xa mọi thứ luân lý và đưa loài người đến nguồn chân lý.

2.Thiên Chúa tìm đến con Người

Trong các tôn giáo tự nhiên, nhiều vĩ nhân đức độ xuất chúng, đứng ra lập đạo để cứu đồng loại. Con người khao khát chân lý, cố gắng tu thân, tự giải thoát mình và vươn tới thế giới Thần linh. Chính vì thế, không thiếu những gương đức độ quảng đại, thành tâm, dũng cảm…. Nhưng con người có thể tự mình tìm thấy những chân lý trọn vẹn, có thể giải thoát khỏi đam mê, vị kỷ, đau khổ và sự ác không ?

Kitô giáo không phải là đạo do con người lập nên, nhưng là đạo do chính Thiên Chúa đưa đến cho con người. Do sáng kiến của Ngài, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho mọi người (Mạc khải).

Chính Thiên Chúa đến với loài người, dạy dỗ, chỉ cho thấy chân lý và con đuờng giải thoát.

Thiên Chúa đã tìm đến loài người để loài người có thể tìm thấy Thiên Chúa. Kitô giáo không phải là một công trình của loài người nhưng là một hồng ân Thiên Chúa ban cho người trần, một tôn giáo mạc khải dẫn đưa con người đến chân lý trọn vẹn.

3.Những chặng đuờng đưa tới Thiên Chúa

Kitô giáo tôn trọng hết mọi tôn giáo và niềm tin của mỗi người. Mọi người phải thành thật chính mình và nghe theo lương tâm của mình.

Tuy nhiên về phương diện khách quan, chân lý trọn vẹn chỉ tìm thấy nơi tôn giáo mạc khải. Các tôn giáo tự nhiên đóng vai trò mở đường, chuẩn bị đưa con người tiến dần đến chân lý trọn vẹn của Thiên Chúa.

Trong các tôn giáo tự nhiên có nhiều giá trị cao đẹp, tất cả những giá trị đó đều phát sinh bởi Thiên Chúa, cần được thanh luyện, bổ túc và hoàn tất nhờ tôn giáo mạc khải.

Kết luận : Thánh vịnh 61

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới đuợc nghỉ ngơi yên hàn.
ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi.
là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

Tới bao giờ các người còn xúm lại
để xông vào quất ngã một người ?
Hắn đã như bức tuờng xiêu đổ,
như hàng rào đến lúc ngã nghiêng.

Con người ấy chúng chỉ mưu hạ bệ
chúng thỏa lòng vì đã nói dối, nói gian
Miệng thì chúc phúc cầu an,
Mà lòng nguyền rủa chứa chang những lời.

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hỡi nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến
là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.
Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ vinh quang,
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. (Tv 61, 2-8)

Câu hỏi

  1. Đạo nào cũng tốt, vì đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Bạn nghĩ sao ?
  2. Kitô giáo là gì ?
  3. Lý do nào đưa bạn đến với Kitô giáo ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *