Ai có sẽ được cho thêm (28.01.2016 – Thứ Năm sau CN III TN C)

Lời Chúa: Mc 4, 21 – 25
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh – lễ nhớ 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”
24 Người nói với các ông : “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

1- Ghi nhớ:

“Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy và còn cho hơn nữa (Mc 4, 24)

2- Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su dùng hình ảnh cái đèn và đấu đong để diễn tả về thực tại Nước Thiên Chúa và thái độ đón nhận của con người. Cái đèn ám chỉ Lời Thiên Chúa. Cái đèn được dùng để hướng dẫn sáng soi. Cũng vậy,Lời Thiên Chúa phải được rao truyền lan tỏa đến muôn người. Còn Đấu đong ám chỉ thái độ mở lòng đón nhận hay từ chối Lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa vẫn luôn được loan truyền, nhưng sự đón nhận Lời tùy thuộc vào tâm hồn rộng mở của con người.

Bài Tin Mừng chỉ ra cho chúng ta một bảo đảm chắc chắn: Thiên Chúa sẽ đong đầy hơn những gì chúng ta nghĩ tưởng. Nếu chúng ta càng ở rộng tâm hồn trước Lời Thiên Chúa, thì chúng ta được lãnh nhận nhiều hơn và dư tràn những hồng ân của Thiên Chúa. Trái lại, nếu chúng ta có thái độ khép kín, không chịu lãnh nhận Lời Thiên Chúa, thì sẽ làm lụn bại kho tàng đức tin và sẽ mất dần đi những gì chúng ta đang có.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết suy xét và điều chỉnh cuộc sống của chúng con trong tương quan với người khác, với ý thức rằng những gì chúng con làm cho anh em là chúng con đang làm cho chính Chúa vậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô chúa chúng con. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Chính Chúa là ánh sáng thật, ánh sáng ấy được thắp lên để soi chiếu cho mọi người. Vì thế ai nghe và đón nhận ánh sáng thì sẽ được hạnh phúc muôn đời

                                                                                HOÀI THANH