Gieo Lời Chúa (29.01.2016 – Thứ Sáu sau CN III TN C)

Lời Chúa: Mc 4, 26 – 34
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”
30 Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

“Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc 4,26-27)

Nếu ta gieo một hạt lúa xuống đất, rồi cứ 5 phút ta moi lên coi thử xem chuyện gì đã xảy ra cho nó, có lẽ ta sẽ tưởng rằng nó đã chết, nhưng chính lúc ấy cả một qui trình vận hành phức tạp đã bắt đầu khởi động bên trong hạt lúa ấy. Những người nông dân tuy không học lập trình, nhưng họ đã biết vận dụng tiến trình phát triển của hạt lúa một cách nhuần nhuyễn trong việc canh tác của mình. Để hạt giống phát triển, họ làm phần của họ: chuẩn bị những điều kiện thuận lợi cho hạt giống: cày xới đất, bón phân, làm cỏ, v.v… Hạt giống cứ âm thầm phát triển theo qui luật: nẩy mầm, mọc lên, trổ bông kết hạt và trở thành một vụ mùa bội thu. Sức mạnh âm thầm của Lời Chúa cũng thế: một khi hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào lòng người, hạt giống đó sẽ âm thầm mọc lên và sinh hoa trái, bất chấp mọi thế lực cản phá.

Chúng ta hãy cùng nhau làm công việc “canh tác Lời” của Thiên Chúa. Chúa muốn tuyển chúng ta làm người cày bừa, gieo giống, chăm bón, làm cỏ hay thu hoạch hoa màu trong cánh đồng thế giới. Việc của chúng ta là làm chứng cho Ngài cách kiên trì và luôn luôn hy vọng; phần còn lại hãy để sức mạnh âm thầm của Lời Chúa hoạt động.

Là một phần tử nhỏ trong gia đình Đa Minh VN, tôi lại không có tài lợi khẩu, nên chỉ biết âm thầm gieo vãi Lời Chúa bằng chính cuộc sống yêu thương chân thành với mọi người, ấy thế mà qua thời gian lâu dài…, chính Lời Chúa mà tôi luôn kính yêu và cố gắng tuân giữ , đã cảm hóa được nhiều tâm hồn chai đá ra mềm mại ,và biến đổi tốt đẹp trong ánh sáng Lời Chúa vinh quang ngàn đời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết kiên trì gieo vãi Lời Chúa bằng chính cuộc sống thực thi Lời Chúa nơi con, để mùa xuân cuộc đời được nở hoa công chính, cho muôn người biết hướng đến mùa xuân yêu thương vĩnh hằng nơi quê trời ngày mai…

BCT