Bài 05 : Nhận biết Thiên Chúa ? (Đức tin trong cuộc sống)

BÀI 5 :

NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA

Lời Kinh Thánh
“Con người tìm đến Thiên Chúa, hẳn phải dò dẫm. Thiên Chúa không ở xa chúng ta đâu. Thật vậy, chính ở trong Ngài mà chúng ta sống, chúng ta cử động và chúng ta có.” (Cv 17, 27-28)

Kitô giáo là con đường dẫn đến Thiên Chúa, nhưng trước khi đến với Kitô giáo, có thể mỗi người đã bắt gặp Thiên Chúa một cách nào đó và có dịp đặt vấn đề về Ngài khi êm dịu nhẹ nhàng hoặc gay gắt thúc bách… Nhưng dù dưới hình thức nào đi nữa, mỗi người đều có dịp bắt gặp tín hiệu dẫn đến Thiên Chúa ít nhất một lần trong đời. Ngoài những kinh nghiệm cá nhân, còn có thể căn cứ vào đâu để nhận biết Thiên Chúa ?

thacnuoc.jpg

1.Thiên Chúa nói cùng ta

Ta biết đuợc Thiên Chúa, vì Ngài đã lên tiếng và can thiệp vào lịch sử loài người, ngài tự ý tỏ mình cho họ biết chính Ngài, biết chân lý, ý định và con đuờng họ phải theo.

Ban đầu, Ngài dạy dỗ qua các tổ phụ: Ap-ra-ham, Môsê. Tiếp đến là các Ngôn sứ. Sau hết, Ngài đến với chúng ta trong Đức giêsu con Ngài. Đức giêsu tỏ bày Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Qua Đức Giêsy, con người biết đuợc chính Thiên Chúa và hết mọi điều cần thiết để đuợc cứu độ.

Những diều Thiên Chúa dạy và các việc Ngài làm để bọc lộ chân lý, và ý định cứu độ đuợc gọi là “LỜI THIÊN CHÚA“. Lời Thiên Chúa đuợc ghi lại trong Kinh Thánh gồm 73 cuốn. Lời đó ngày nay đuợc Giáo hội gìn giữ, công bố và giải thích. Lời Thiên Chúa là một “TIN MỪNG” cho nhân loại.

Ai đón nhận và thực hành sẽ đạt tới chân lý và đuợc cứu độ. Tin là đón nhận Thiên Chúa và Lời Ngài. Lời Thiên Chúa soi sáng hai mầu nhiệm chính con người:

– Thiên Chúa tỏ cho ta biết Ngài là ai ? Ngài muốn gì ? Ngài làm gì ?

– Thiên Chúa cũng tỏ cho ta biết về thân phận và vận mệnh của ta: Con người là ai ? Đang đi về đâu ? Phải làm gì ? … Người ta chỉ có thể giải đáp đuợc những thắc mắc về con người khi nhận biết về Thiên Chúa.

2.Nhiều sự kiện xác nhận lòng tin vào Thiên Chúa

Sự kiện xã hội

– Tín nguỡng của đại đa số nhân loại.

– Kinh nghiệm bản thân về thần linh noi các bậc vĩ nhân.

– Lòng khao khát tuyệt đối noi con người.

Tất cả cho thấy lòng tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa không thể là một ảo tuởng, là vô căn cứ, là một ước vọng hoàn toàn chủ quan đuợc.

Nguồn gốc và trật tự trong vũ trụ.

Nhìn vào vũ trụ, mọi sự đều có nguyên nhân, vạn vất chuyển biến theo những quy luật nhất định, theo một trật tự hầu như hoàn hảo. Ai đã tạo dựng và đặt quy luật bất biến cho vạn vật ? Ai giữ cho mọi su diễn ra theo trật tự của nó ? Thế giới này không thể vô chủ và nhất định không thể là kết quả của sự ngẫu nhiên… Chính Thiên Chúa là nguồn gốc và huớng dẫn mọi sự trong vu trụ.

Như vậy, lòng tin của người Kitô hữu đặt nền tảng trên Lời Chúa. Tuy nhiên, nếu dùng lý trí suy luận một cách khách quan trên các sự kiện xã hội và vũ trụ, lòng tin này càng đuợc củng cố và minh chứng rỏ rằng giúp cho mọi người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Kết luận

“Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rỏ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy đuợc nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vinh cữu và Thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy đuợc qua những công trình của Người.” (Rm 1, 19-20)

Câu hỏi

1. Làm thế nào biết Thiên Chúa ?
2. Trước đây, bạn nghĩ gì về Thiên Chúa ?
3. Tại sao ” Lời Thiên Chúa” là một Tin Mừng cho nhân loại ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *