Bản đồ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam 2019

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam 
Bản đồ Hiện Tình 2019

Nhân dịp gặp gỡ Bề trên tổng quyền Bruno Cadoré, Văn phòng Huynh đoàn đã cập nhật Bản đồ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam hiện nay, dựa trên thống kê đầu năm 2019.

Tháng 8-2017, Huynh đoàn tại Phan Thiết đã đủ ba liên huynh để thuộc vào số 13 Huynh đoàn Giáo Phận (các ô mầu vàng). Năm 2018, HĐĐMVN có thêm Huynh đoàn Kontum, với 170 anh chị em gia nhập nhưng chưa tuyên khấn, được xếp vào số ba liên huynh giáo phận (ba ô mầu hồng). Ngoài ra ba huynh đoàn trực thuộc BPV Huynh đoàn Tỉnh là HĐ Cựu tu sinh, HĐ Dominiart và HĐ Vĩnh Long (ba ô mầu trắng).

Bản đồ Giáo hội Việt Nam đã cập nhật thêm giáo phận Hà Tĩnh, giáo phận thứ 27, được thành lập ngày 22-12-2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *