Biến đổi (01.07.2016 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C)

Lời Chúa:  Mt 9,9-13


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 Lời Chúa:“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 8,22)

Suy niệm:

Những người Do Thái nhìn Matthêu là người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu có một cái nhìn khác về ông. Ngài đến để xóa đi làn sóng dư luận đang vùi dập ông. Kết quả là ông đã dứt khoát rời khỏi bàn thu thuế và đi theo Chúa. Matthêu đã dứt khoát, không tiếc xót bỏ đi cái nghề xem ra bảo đảm cuộc sống cho ông để đi theo một người có cuộc sống bấp bênh.

Với cái nhìn tích cực, Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc đời của một con người, từ thu thuế thành môn đệ, từ một bàn tay đếm tiền, khối óc mánh khóe để làm giàu bất chính thành một người biết sử dụng đôi tay và khối óc viết Tin Mừng.

Cách hành động của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ dành riêng cho Matthêu, nhưng dành cho tất cả mọi người chúng ta. Cách đáp trả tốt nhất là chúng ta biến đổi cuộc đời bằng cách dứt khoát với quá khứ tội lỗi và sống một đời sống mới.

Mỗi người chúng con đều là tội nhân trước mặt Chúa nhưng Chúa không bỏ rơi mà còn yêu thương tha thứ, xin cho chúng con trong những lần sai lỗi biết khiêm tốn chạy đến với Chúa để đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa.