Buổi Thỉnh Ý Hiệp Hành tại Giáo Hạt Đà Lạt

Chiều thứ sáu ngày 08/07/2022 lúc 14h30-16h30 tại hội trường Giáo xứ Chính Tòa Đà lạt có cuộc tọa đàm Thỉnh ý cấp Giáo hạt về đề tài  “Hướng tới một hội thánh hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia  Sứ vụ”.

Thành phần tham dự gồm có Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt Đà Lạt, Cha Linh hoạt viên Hiệp hành Giáo phận và quý Cha; cùng đại diện các Hội đồng giáo xứ, giáo sở trong Giáo hạt Đà Lạt cùng quý Trưởng, Phó giáo họ, quý chức Ủy viên các Ban đặc trách, trưởng các Giới của các giáo xứ và đại diện của  các cộng đoàn tu sĩ nam nữ.

Khởi đi từ một đoạn trong sách Công Vụ Tông Đồ, Đức Cha cho thấy Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Phanxicô, đã tái khám phá cách thức hành động của Giáo Hội tiên khởi: mọi người đều được mời gọi tham gia nói lên tiếng nói của mình, bắt đầu từ những người ở xa, thậm chí ở vùng ‘ngoại vi’. Vì thế, ngài nói lên niềm vui và niềm hạnh phúc khi được hiện diện cùng với những người đại diện cho các thành phần Dân Chúa để có thể trực tiếp lắng nghe những ý nguyện nhằm xây dựng một Giáo Hội tốt đẹp hơn.

Nhiều ý kiến đóng góp đã được nói lên cách chân thành và điều đặc biệt là mọi người đều chăm chú lắng nghe. Dường như mọi người đều thấm nhuần giá trị của việc được gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau. Và chắc chắn dưới tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi người sẽ rút ra bài học cho chính mình để có thể sống xứng đáng hơn với tư cách là con cái Chúa, chi thể của Hội Thánh và Đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Buổi Thỉnh Ý Hiệp Hành tại Giáo Hạt Đà Lạt

Trong tâm tình hân hoan, vị Cha chung của giáo phận xác định rằng Hiệp hành sẽ là phong cách thường xuyên của Giáo Hội: Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *