Cái tôi

 

Bỏ dấu mũ thì là toi,

Thêm dấu sắc là tối,

Thêm dấu huyền là tồi,

Thêm dấu nặng là tội.

Bởi thế nên:

Nếu ta không biết mình là ai thì toi,

Nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì tối,

Nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì tồi ,

Nếu ta không làm điều đúng đắn thì tội lỗi.

Kiểu gì cũng phải quản lý thật tốt CÁI TÔI của mình rồi mọi sự tự khắc trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

BCT sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *