CÁO PHÓ: Linh Mục Giuse Đinh Châu Trân, OP.

Linh mục Giuse ĐINH CHÂU TRÂN, O.P.

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11g40 thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2022

tại Tu viện Mai Khôi, Quận 3, TP. HCM.

Kính xin mỗi Huynh đoàn xin một Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse như theo Luật sống. (Cha Cố Giuse là Nguyên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam 1990 – 1999).

Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *