TỈNH DÒNG ĐA MINH

Chương trình Đại lễ Thánh Martin 03.11: “Thánh Martin, Khí Cụ Bình An Của Chúa”, tại Đền Thánh Martinô Hố Nai

Chương trình Đại lễ Thánh Martin với chủ đề "Thánh Martino - Khí Cụ Bình An Của Chúa" sẽ bắt đầu vào lúc 5g00 ngày 3 tháng 11, với Thánh lễ khai mạc do cha Bề Trên tu viện chủ tế. Trong ngày, sẽ có thêm 5 Thánh lễ khác, kết thúc với lễ do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ tế, lúc 19g30.

Đọc thêm