Giới luật kính Chúa và yêu người (20.03.2020 – Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay)

Tin Mừng: Mc 12,28b-34

Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Mác-cô

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Giới luật kính Chúa và yêu người (20.03.2020 – Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay)

Ghi nhớ:

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12, 33).

Suy niệm:

Một câu nói của nữ tu Têrêsa Calcutta(1910-1997) tả về số phận của nhiều bệnh nhân mà Mẹ đã gặp trên đường phố và những khu ổ chuột tại Calcutta vào các thập niên 40-50:

  • Họ đã sống như những con vật, xin hãy giúp cho họ được chết như những con người.

 Thật vậy. Vì nghèo đói, không nơi nương tựa mà có nhiều số phận phải sống như những con vật. Ban ngày thì họ lang thang đi xin ăn trên đường phố hoặc những nơi đông người, tối đến họ nằm co ro trên các con phố hay vỉa hè ngủ qua đêm, khi ốm đau không có thuốc thang, khi bệnh hoạn không ai chăm sóc!

 Một lần đi trên đường phố Calcutta Mẹ thấy có một người nằm ở bên vệ đường bất động. Lại gần thì nhận thấy người này còn đang thoi thóp thở, lũ kiến và ruồi nhặng đang bò trên khuân mặt hốc hác. Mẹ liền đưa người này đến bệnh viện…

Xót thương cho những mảnh đời bất hạnh. Mẹ đã làm đơn xin Đức Giáo Hoàng cho phép thành lập một Hội Dòng chuyên giúp đỡ, chăm sóc những con người đau ốm, bệnh tật có hoàn cảnh cô đơn, nghèo khó không nơi nương tựa. Vào năm 1950 Tòa Thánh đã cho phép và Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái được khai sinh.

Tính đến năm 2014 số nữ tu của dòng là trên 4500 vị với trên 610 cơ sở từ thiện hoạt động trong 133 quốc gia,

Mẹ Têrêsa qua đời vào ngày 09/05/1997. Sáu năm sau Ngài được phong chân phuóc. 13 năm sau, ngày 04/09/2016 Đức Giáo Hoàng Phanxico đã phong Ngài lên bậc hiển thánh.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc có một người kinh sư, khi thấy Chúa Giê-su và nhóm người Xa-đốc tranh luận với nhau. Ông này đứng ngoài nghe và nhận thấy Đức Giê-su đối đáp rất hay, thì liền tiến lại gần mà hỏi Đức Giê-su rằng: “ Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su liền trả lời cho ông : “Điều răn đứng đầu là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

Thường ngày ta đọc kinh mười điều răn. Tuy rằng có mười điều Chúa dạy chúng ta phải giữ đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ tóm gọn lại hai điều cốt lõi mà thôi: “Trước kính mến một Đức Chúa Trời, Sau là yêu người như mình ta vậy. Amen.”

Như chúng ta đã biết vào thời Chúa Giê-su, trong đạo Do Thái chiếu theo luật Mose thì có tới 613 điều; Gồm 365 điều phải cử là không được làm, còn là 248 điều bắt buộc phải làm, Do đó những người theo đạo lúc đó, và ngay cả giới thông thạo giới luật như vị kinh sư này khi đứng trước một rừng luật như vậy ông ta cũng không thể xác định được đâu là giới luật quạn trọng nhất,  cần phải biết để giữ đạo cho tốt, vì thế cho nên vị kinh sư này mới đến hỏi Đức Giê-su câu hỏi trên và ông cũng như toàn thể cộng đoàn It ra en đã được Đức Giê-su trả lời thỏa đáng.

Thiên Chúa là Đấng  tạo dựng nên ta, đồng thời Ngài cũng bảo vệ, chăm nom, ban muôn vật cho ta được làm chủ và hưởng dùng vì vậy tôn thờ kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn là bổn phận là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta .

Mọi người đã được Thiên Chúa sinh thành thì đều là anh em với nhau. Và vì là anh em cùng một Cha thì tất nhiên phải yêu thương giúp đỡ nhau, đó là việc làm đương nhiên.

Cũng giống như trong một gia đình, nếu con cái ghen ghét, thù oán không thương yêu, hòa thuận với nhau thì điều này sẽ làm cho cha mẹ rất đau lòng. Vì như thế chúng ta đã đi ngược lại lòng ước muốn của cha mẹ, do vậy chúng trở thành những đứa con bất hiếu.

Phần cuối bài Tin Mừng, Chính Chúa Giê-su đã xác định cho chúng ta biết việc thực hành hai giới luật mến Chúa và yêu người có giá trị như thế nào:“ Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “ Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài. Chúng con xin ca tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng làm con cái của Chúa, Biết hy sinh, yêu thương mà phục vụ anh em, những người sống bên cạnh chúng con. Xin Chúa cho nhân loại ngày hôm nay, trước dịch bệnh Covid-19 biết nhận ra những dấu chỉ của thời đại để  canh tân đời sống bằng việc sám hối, ăn năn cải thiện đời sống của mình. Biết nhìn nhận Chúa là Đấng tạo dựng nên mình mà ra sức hết lòng thờ kính và phụng sư Chúa. Amen.

Sống Lời Chúa:

Kính Chúa, Yêu người.

 

Đaminh Trần Văn Chính.

Chỉ một tình yêu (29.03.2019)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi có người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”. Chúa Giêsu đã trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Hai điều răn này liên kết chặt chẽ với nhau vì cùng xuất phát từ một tình yêu. Mến Chúa một cách tuyệt đối và yêu thương tha nhân cũng phải tới mức cao độ.

Chúa là cùng đích đời con

Cho con sự sống, cho con ơn lành

Với bao ước nguyện hoàn thành

Bến bờ hạnh phúc luôn dành chờ con

Thiên Chúa chính là tình yêu. Ngài yêu thương tất cả mọi người. Và vì yêu thương, Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống trần gian, để mặc khải cho con người biết về tình yêu của Ngài và mời gọi con người hãy sống yêu thương để được hạnh phúc thật sự. Tất cả mọi giới răn và lề luật của Thiên Chúa được tóm gọn trong hai chữ yêu thương ấy, đó chính là:  “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”.

Con xin ghi dạ sắt son

 Phụng thờ Thiên Chúa, đâu còn gì hơn

Có Chúa vững bước chẳng sờn

Quên đi gian khổ giận hờn thương đau

Thời gian thấm thoát qua mau

Đêm qua, ngày tới, trời màu xanh tươi

*

Yêu thương tất cả mọi người

Tận tâm phục vụ cho đời hoan ca

Ca khen Tình Chúa bao la

Nhân từ thương xót, chan hòa tình thương

Chúa dạy con phải đúng đường

Kính mến Thiên Chúa, yêu thương mọi người

 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: chỉ khi nào sống trong tình yêu của Chúa, chúng ta mới nhận ra mọi người là anh em với nhau. Như vậy tình yêu mến đối với Thiên Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta về với anh chị em của mình. Còn tình yêu thương đối với anh chị em lại chính là biểu hiện của lòng yêu mến Chúa. Tóm lại chỉ có một tình yêu mà thôi: “Yêu thương tha nhân trong Chúa và yêu mến Chúa nơi tha nhân”

 

Tim con rực lửa sáng ngời

Cháy lên lòng mến, vang lời thiết tha

Ngày mai hội ngộ hoan ca

Thiên Đàng hạnh phúc mãi là niềm vui.

 

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay giúp chúng con tự nhìn lại cách sống đạo của mình. Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng con biết thay đổi cách sống sao cho đẹp ý Chúa. Chỉ khi nào chúng con kính mến Chúa thật sự, thì chúng con mới dễ dàng yêu thương, quảng đại và sống chan hòa với anh chị em chúng con. Amen.

 HOÀI THANH

Yêu mến cả con tim, cả lý trí (24.03.2017)

Hai điều răn trọng nhất, đó là:

“Người phải yêu mến Đức Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”;

và điều răn thứ hai: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Yêu mến Thiên Chúa là say mê sự thánh thiện trọn lành của Chúa, và luôn muốn thuộc về Chúa, hằng khao khát tìm gặp Chúa, vui tươi làm những điều thiện hảo cho đẹp lòng Chúa.

Khi ta yêu mến Thiên Chúa, là ta muốn quy hướng tất cả mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động của ta đều là suy nghĩ, lời nói và hành động thuộc về của Chúa, cho Chúa, không còn của mình, nhưng thuộc hoàn toàn vào Chúa. Ta không còn phải là ta nữa, mà là Chúa sống trong ta. Như Thánh Phaolô đã nói : “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2:10).

Người Kitô hữu chẳng những yêu mến Thiên Chúa với trọn con người mình,  mà còn được mời yêu mến Đức Giêsu trên mọi thụ tạo khác, trên mọi của cải, trên cả những người ruột thịt, và trên cả mạng sống.  Kitô hữu là người mang mối tình sâu đậm với Đức Giêsu, “Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2, 20), đến nỗi có thể tuyên xưng như Phêrô: “Thầy biết con mến Thầy.”

Một lần, khi đang thả lưới trên biển, ông Phêrô nghe người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!” ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. Ông yêu Chúa đến khờ dại, đang ở trên thuyền lại nhảy xuống sông, chỉ mong gặp được Chúa.

Yêu mến như Phêrô. 15 Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 15). Chúa hỏi Phêrô lần thứ nhất. Chúa đánh động đến tâm trí của Phêrô. Chúa lại hỏi ông lần thứ hai: 16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 16). Lần thứ hai, Chúa đánh động đến trái tim ông. Rồi Chúa lại hỏi ông: 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 17). Chúa đã hỏi ông Phêrô đến ba lần, lần thứ nhất Chúa tác động đến tâm trí của ông, lần thứ hai Chúa tác động đến con tim của ông, và lần thứ ba Chúa làm cho tâm trí và con tim của ông hoà quyện cả vào nhau. Cả lý trí, cả tình cảm, cả con người ông yêu mến Chúa Giêsu.

Vì ông biết, Thiên Chúa của ông là duy nhất, là thiện hảo, toàn năng. Đó là điều răn thứ nhất, ta còn phải tuân giữ điều răn thứ hai mới trọn vẹn đó là: “Yêu người thân cận như chính mình”.

Đó là điều răn của Môisê, Chúa còn dạy ta phải yêu thương cả kẻ thù của ta nữa. Tại sao ta phải yêu thương con người như chính mình. Thưa vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Người. Thiên Chúa đã phán: “Chúng ta hãy làm nên con người theo hình ảnh chúng ta, tương tự như chúng ta” (Kn 1, 26).

Chúng ta có một Cha chung trên trời là Thiên Chúa, ở trần gian, tất cả chúng ta là anh em với nhau, nên chúng ta phải yêu thương nhau mới đẹp lòng Chúa. Nước Thiên Chúa là Nước Tình Yêu, để được vào Nước Người, chúng ta phải yêu thương anh em như chính mình, và còn yêu thương cả kẻ thù mình nữa. Như dụ ngôn Nước Trời. 34 Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta Chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn;Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han (Mt 25, 34-36).

Yêu mến anh em là say mê phục vụ anh em trong tin yêu, sẵn sàng hy sinh quên mình để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho tha nhân, và sau này cùng hưởng vinh phúc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được lòng yêu mến Chúa như Thánh Phêrô: yêu đến khờ dại và chỉ mong gặp được Chúa. Xin cho con cũng biết yêu mọi người như chính mình con, để trở nên anh em con cùng một Cha, và sau này hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Gã Đầu Bạc

Tình yêu tuyệt đối (04.03.2016)

“Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,30)

Tình yêu không phải là của cải vật chất để con người có thể cân, đo, đong, đếm được. Không ai có thể nói với người mình yêu rằng anh (em) yêu em (anh) như thế là đủ rồi! Khi nhận thấy người mình yêu là đáng yêu thì người ta tìm mọi cách để yêu và yêu hết mức có thể. Chúa là Đấng chân thiện mỹ, Đấng đáng yêu hơn bất cứ thụ tạo nào. Do đó, tình yêu dành cho Chúa là tình yêu tuyệt đối. Đức Giê-su đòi hỏi chúng ta: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Yêu Chúa tới mức “hết” là yêu bằng tất cả con người của mình và không giới hạn, hay nói như thánh Bê-na-đô: “mức độ của tình yêu Thiên Chúa là tình yêu không mức độ.”

Thiên Chúa đã yêu ta bởi lòng thương xót của Người. Tình yêu của Chúa quá bao la hải hà như nắng, như mưa. Con người nhận được tình yêu của Chúa thì cần tỏ lòng biết ơn, bằng cách yêu lại Chúa. Nhưng trái tim con người quá nhỏ bé, không thể yêu Chúa cho xứng. Để chứng minh tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, con người chỉ còn cách yêu Ngài hết lòng, được phơi bày cụ thể qua tình yêu thương tha nhân đồng loại, đặc biệt hơn với những người nghèo khổ, khuyết tật, đau bệnh thể xác hoặc tâm hồn…

Lạy Chúa, mọi sự con có đều do lòng thương xót của Chúa. Con xin dâng tất cả toàn thân con như của lễ toàn thiêu để nói lên lòng yêu mến hết mức độ của con trong tình Chúa, mặc dù thân con phận hèn tro bụi không xứng đáng, nhưng tất cả nhờ vào lòng Chúa xót thương vô bến bờ, Ngài đã ưu ái thân tình trong ngôi vị một người Cha nhân lành, để cho con được làm con của Cha thật hạnh phúc nói sao nên lời…

Mùa chay lắng đọng tâm hồn

Xét mình sám hối…hướng hồn lên Cha

Lòng con yêu mến thiết tha

Thành tâm xin Chúa thứ tha tội tình

Bởi con yếu đuối đầy mình

Hỷ- nộ- ái- ố , bùn sình thế gian

Xin lòng thương xót Chúa ban…

Giúp con vượt thắng thế gian ba thù.

BCT

Yêu mến với cả trái tim

“Điều răn đứng đầu là ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. (Mc 12,29-32)

Suy niệm: Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, nghĩa là yêu Chúa với tất cả con người của mình, trong mọi thời gian của ngày sống, ở mọi nơi mình đi qua, với mức độ cao nhất của mình. Chúng ta có giật mình khi nghe Chúa nhắc lại điều răn trọng nhất này không? Phải chăng ta chỉ dành cho Chúa một số thời gian hạn hẹp nào đó: một giờ thánh lễ ngày Chúa nhật hay dịp lễ đặc biệt, một vài việc đạo đức mỗi ngày? Ta cũng thường giới hạn tình yêu dành cho Chúa ở một số nơi nào đó: nhà thờ, nơi làm công tác tông đồ, nơi hội họp…

Ngoài những khoảnh khắc và nơi chốn đó, ta quên Ngài, mà chỉ sống theo thói đời, mà quên mất rằng tình yêu mến ấy phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ cuộc sống ta, chi phối mọi suy nghĩ, mơ ước, ứng xử, và cách làm việc của ta.

Mời Bạn: Xem Chúa còn chỗ đứng thế nào trong con tim của mình, đang chiếm địa vị ưu tiên số một hay đã nhường chỗ cho những bận tâm khác: việc làm ăn, việc học hành, nỗi lo toan về vật chất, đam mê hưởng thụ…?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy nán lại, một giây thôi, trước khi bắt đầu công việc hằng ngày, hướng lòng lên Chúa và sốt sắng xin Chúa thánh hoá công việc đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng cả con tim của chúng con, nhờ vậy chúng con có thể hết lòng yêu thương người lân cận như chính bản thân mình như lời Chúa dạy. Amen.

 

Cuộc cách mạng lật đổ

“…Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình…” (Mc 12,32-33)

Suy niệm: Số lượng 613 khoản luật của Cựu Ước đã tạo nên cuộc tranh luận gay gắt trong giới luật sĩ Do Thái: điều luật nào quan trọng hơn? Trong câu trả lời, Chúa Giêsu khẳng định điều quan trọng nhất là tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Ngoài Ngài ra, không có Chúa nào khác (tôn giáo độc thần). Tất cả mọi người mọi vật đều là thụ tạo của Thiên Chúa. Ngày nay hơn lúc nào hết, con người đã và đang thực hiện một cuộc cách mạng lật đổ Thiên Chúa. Con người, bằng cách này hay cách khác, nếu không tự xưng mình là “chúa”, thì cũng suy tôn đủ thứ lên làm “chúa”, ngoại trừ chính Thiên Chúa đích thực! Chính vì không tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa đích thực, nên con người cũng không yêu mến tha nhân như chính mình.

Mời Bạn: Vì bạn là “khách hàng”, nên bạn được chào mời và ve vãn như là “thượng đế”. Bạn có nghĩ mình là hoặc sống và cư xử như mình là “thượng đế” không? Nếu không, Chúa hiện tại của bạn là ai? Thiên Chúa Ba Ngôi còn là “thượng đế” của bạn không? Hay bạn đã lật đổ Ngài?

Chia sẻ: Cuộc cách mạng nào cũng đòi hỏi hy sinh lớn lao. Để Thiên Chúa thực sự là “Thượng Đế” của bạn, bạn hãy can đảm thực hiện một cuộc cách mạng “trở về” với Ngài trong chính hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này, bạn hãy dành cho Chúa những gì tốt đẹp nhất của bạn, để Ngài là tất cả cuộc sống của bạn.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Tin Kính một cách sốt sắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *